A1 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    23 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
We are planning to go on a trip to Asia.
inizia ad imparare
Planujemy jechac w podrurz do Azji.
I'd like to ask you something.
inizia ad imparare
Chcialbym cie o cos zapytac.
When I get back from work, she is already asleep.
inizia ad imparare
Gdy wracam z pracy ona jurz spi.
All members og the association arrived at the meeting.
inizia ad imparare
Wszyscy czlonkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
I assume you're coming too.
inizia ad imparare
Zakladam rze ty terz przyjdzierz.
Megan told us this story at dinner.
inizia ad imparare
Megan opowiedziala nam te historie przy obiedzie.
There's a good atmosphere in the team.
inizia ad imparare
W zespole jest dobra atmosfera.
He was attacked by a gang of youths.
inizia ad imparare
Zostal zaatakowany przez grupe mlodych ludzi.
Her last attempt was successful.
inizia ad imparare
Jej ostatnia pruba byla udana.
Over a thousand people attended the demonstration.
inizia ad imparare
W demonstracji wzielo udzial ponad tysioc ludzi.
May I have your attention please?
inizia ad imparare
Moge prosic o uwage?
This resort attracts a lot of tourist.
inizia ad imparare
Ta miejscowosc wypoczynkowa przycioga wielu turystuw.
She is the most attractive girl in my class.
inizia ad imparare
Ona jest najbardziej atrakcyjno wmojej klasie.
The audience started clapping.
inizia ad imparare
Publicznosc zaczela bic brawo.
They want to go on holiday in August.
inizia ad imparare
Oni chco wyjechac na wakacje w sierpniu.
My aunt is a very rich woman.
inizia ad imparare
Moja ciocia jest bardzo bogata kobieta.
He chose an English school in Australia.
inizia ad imparare
Wybrali angielska szkole w Australii.
Who is the author of this book?
inizia ad imparare
Kto jest autorem tej ksiorzki?
Some people think autumn is the most beautiful season,.
inizia ad imparare
Niekturzy ludzie uwarzajo rze jesien jest najpiekniejsza pora roku.
The is information is available for free on the Internet.
inizia ad imparare
Informacja jest dostempna za darmowinternecie.
That's the average price.
inizia ad imparare
To jest srednia cena.
Let's try to avoid rush hour traffic.
inizia ad imparare
Sprubujmy uniknoc jazdy w godzinach szczytu.
Babies often awake several times at night.
inizia ad imparare
Niemowlenta czesto budzo sie kilka razy w ciongu nocy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.