A03, 26.10.2015

 0    29 schede    patrycjon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
What is it about?
inizia ad imparare
W czym problem?
I’m calling about...
inizia ad imparare
dzwonie w sprawie...
I’m calling about booking the costs.
inizia ad imparare
Dzwonię w sprawie zaksięgowania kosztów.
I’m calling about preparing VAT declaration.
inizia ad imparare
Dzwonię w sprawie przygotowania deklaracji.
I’m calling to...
inizia ad imparare
Dzwonię, żeby...
I’m calling to ask about the tax.
inizia ad imparare
Dzwonię zapytać o podatek.
I’m calling about payment for the invoice.
inizia ad imparare
Dzwonię w sprawie zapłaty faktury.
I’m calling to ask about your last invoice.
inizia ad imparare
Dzwonię zapytać o waszą ostatnią fakturę.
I’m calling about a problem with the system.
inizia ad imparare
Dzwonię w sprawie problemu z systemem.
It’s Monica speaking.
inizia ad imparare
Tu mówi Monika.
Who’s calling?
inizia ad imparare
Kto mówi?
extension
inizia ad imparare
extension in inglese
numer wewnętrzny
The line is engaged.
inizia ad imparare
Linia jest zajeta.
Will you hold?
inizia ad imparare
Zaczekasz?
You’re very faint
inizia ad imparare
słabo cię słychać.
He’s tied up.
inizia ad imparare
On jest bardzo zajęty.
Can you bear with me for a second?
inizia ad imparare
Proszę o chwilkę cierpliwości (miś)
Can I take a message?
inizia ad imparare
Czy moge ‚wziąć wiadomość‘?
Could you read that back to me?
inizia ad imparare
Możesz mi to ‚odczytać z powrotem“?
I’ll get back to you first thing.
inizia ad imparare
Zadzwonię do ciebie jutro z samego rana.
Anyway...
inizia ad imparare
tak czy inaczej, swoją drogą
Right then...
inizia ad imparare
dobrze zatem
Give me a ring/call.
inizia ad imparare
Zadzwoń do mnie.
I’ll be in touch.
inizia ad imparare
Będę w kontakcie.
Fall in love with your life.
inizia ad imparare
Zakochaj się w swoim życiu.
answer
inizia ad imparare
odpowiadać (wymowa! Nie ma ‚ł‘)
It’s very kind of you.
inizia ad imparare
Bardzo miło z twojej strony.
You’re right.
inizia ad imparare
Masz rację.
You’re wrong.
inizia ad imparare
Mylisz się.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.