A 3 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    22 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
A lot of companies advertise their products on the Internet.
inizia ad imparare
Wiele firm reklamuje swoje produkty w internecie.
Their new advertisement was controversial.
inizia ad imparare
Ich nowa reklama byla kontrowersyjan.
Can you give me some advice?
inizia ad imparare
Czy morzesz udzielic me rady?
He advised me to wait a couple of days.
inizia ad imparare
Doradzil, abym zaczekal kilka dnii.
Don't interfere with their affairs.
inizia ad imparare
Nie mieszaj sie w ich sprawy.
This problem affects a lot of people.
inizia ad imparare
Nie morzemy pozwolic sobie na nowy samochu(nie stac nas na nowy samochud)
He's afraid of the dark.
inizia ad imparare
On boi sie ciemnosci.
There are a lot of hungry children in Africa.
inizia ad imparare
W A fryce jest durzo glodnych dzieci.
We are leaving after breakfast.
inizia ad imparare
Wyjerzdzamy po sniadaniu.
See you in the afternoon.
inizia ad imparare
Do zobaczenia po poludniu.
I'd like to see again.
inizia ad imparare
Chcialbym cie znuw zobaczyc.
We're against animal testing
inizia ad imparare
Jestesmy przeciwko badaniom na zwierzentach
They are the same age.
inizia ad imparare
Oni so w tym samym wieku.
She works in an advertising agency.
inizia ad imparare
Ona pracuje w agencji reklamowej.
He is an agent for insurance company.
inizia ad imparare
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
How long ago did he die?
inizia ad imparare
Jak dawno temu zdal.
Did he agree to go with him?
inizia ad imparare
Czy ona zgodzila sie z nim pujsc.
We've finally reached an agreement.
inizia ad imparare
W koncu osiongnelismy porozumienie.
Two soldiers walked ahead of us.
inizia ad imparare
Dwaj rzolnierze szli przed nami.
This country urgently needs humanitarian aid.
inizia ad imparare
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
I went to Englnd with the aim of improving my English.
inizia ad imparare
Wyjechalem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
I'm going outsite for some fresh air.
inizia ad imparare
Ide na zewnontrz po troche swierzego powietrza.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.