6. Learn to speak body language

 0    42 schede    subconsciously
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Marszczyć brwi, krzywić się
inizia ad imparare
Frown
Próba generalna
inizia ad imparare
Dress rehearsal
Konieczny, niezbędny
inizia ad imparare
Necessary
Próba teatralna
inizia ad imparare
Rehearsal
Wyraz twarzy
inizia ad imparare
Facial expression
Przydatny
inizia ad imparare
Useful
Przydatna rada
inizia ad imparare
Useful advice
Odpowiedni
inizia ad imparare
Suitable
Zwracają większą uwagę na...
inizia ad imparare
Take more notice of...
Zauważyć
inizia ad imparare
Notice
Podejście
inizia ad imparare
Approach
Zwrócić się do kogoś z prośbą
inizia ad imparare
To approach sb with a request
Pojawić się
inizia ad imparare
Turn up
Zadzierać nosa
inizia ad imparare
To turn up one's nose
Z kolei...
inizia ad imparare
In turn...
Zamiast czegoś
inizia ad imparare
Instead of sth
Ostrożny
inizia ad imparare
Cautious
Upewnić się
inizia ad imparare
To make certain
Pod pewnymi warunkami
inizia ad imparare
Under certain conditions
Podstawowy
inizia ad imparare
Basic
Brak
inizia ad imparare
Lack
Wzrost
inizia ad imparare
Increase
Przed (+przeciwko)
inizia ad imparare
In front, before (against)
Utrzymać
inizia ad imparare
Maintain
Za każdym razem
inizia ad imparare
At each time
Od czasu do czasu, okazjonalnie
inizia ad imparare
Occasionally
Kiedy, jak tylko, raz, kiedyś
inizia ad imparare
Once
Sukienka na ramiączkach
inizia ad imparare
A dress with shoulder STRAPS
Bajka
inizia ad imparare
A fairy tale
Powtórzenie, powtórka
inizia ad imparare
Repetition
Biżuteria
inizia ad imparare
Jewellery
Złagodzenie bólu
inizia ad imparare
Relief of pain
Powodować, przyczyna
inizia ad imparare
Cause
Niezbędny, konieczny
inizia ad imparare
Vital
Niepokój
inizia ad imparare
Anxiety
Rodzaj
inizia ad imparare
Kind
Plusy i minusy
inizia ad imparare
The advantages and disadvantages
Różnorodność
inizia ad imparare
Variety
Chodnik
inizia ad imparare
Pavement
Z odniesieniem do...
inizia ad imparare
With reference to...
Wyrażenie, zwrot
inizia ad imparare
Phrase
Kłopot, zmartwienie
inizia ad imparare
Trouble

Devi essere accedere per pubblicare un commento.