5.02.2018- słówka

 0    422 schede    dominikaurban
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
fall asleep at work
inizia ad imparare
zasnąć w pracy
employer
inizia ad imparare
pracodawca
sympathize with sb
inizia ad imparare
współczuć, wykazać zrozumienie, poprzeć kogoś
assume
inizia ad imparare
zakładać, przyjmować
send sb home
inizia ad imparare
wysłać kogoś do domu
napping
inizia ad imparare
drzemki
daily habit
inizia ad imparare
codzienny nawyk
lose job
inizia ad imparare
stracić pracę
clear
inizia ad imparare
jasny/ wyraźny
lack of professionalism
inizia ad imparare
brak profesjonalizmu
exact
inizia ad imparare
dokładny
opposite
inizia ad imparare
przeciwieństwo
japanese culture
inizia ad imparare
japońska kultura
common
inizia ad imparare
pospolity, powszechny
member
inizia ad imparare
członek, też pracownik
snooze at desk
inizia ad imparare
drzemka przy biurku
present
inizia ad imparare
obecny, teraźniejszość
entirely
inizia ad imparare
całkowicie, kompletnie
acceptable
inizia ad imparare
do przyjęcia, dopuszczalny
practice
inizia ad imparare
praktyka, postępowanie
even
inizia ad imparare
nawet
considered
inizia ad imparare
uważane
quite
inizia ad imparare
całkiem
honourable
inizia ad imparare
honorowy
sign
inizia ad imparare
znak
close eyes for short period
inizia ad imparare
zamknąć oczy na krótki okres
suggest
inizia ad imparare
sugerować
fake napping
inizia ad imparare
sztuczne drzemki
impress boss
inizia ad imparare
zrobić wrażenie na szefie
unwritten rules
inizia ad imparare
niepisane zasady
though
inizia ad imparare
chociaż
upright
inizia ad imparare
pionowy, wyprostowany
sleep in an upright seated position
inizia ad imparare
spać w pozycji stojącej
seated
inizia ad imparare
siedzący
answer phone
inizia ad imparare
odbierać telefon
respond to question
inizia ad imparare
odpowiedzieć na pytanie
urgent
inizia ad imparare
pilny, niezwołczny
sleep experts
inizia ad imparare
specjaliści od snu
businnes sense
inizia ad imparare
zmysł do interesów
according to
inizia ad imparare
według
energize
inizia ad imparare
pobudzić
cup of coffee
inizia ad imparare
filiżanka kawy
call off
inizia ad imparare
odwołać
be off duty
inizia ad imparare
nie być na służbie/ nie mieć dyżuru
set a record
inizia ad imparare
ustanowić rekord
set up a business
inizia ad imparare
założyć firmę
in late twenties
inizia ad imparare
pod koniec lat dwudziestych
stay late
inizia ad imparare
zostać do późna
bonus
inizia ad imparare
premia
extra
inizia ad imparare
dodatek
purchase
inizia ad imparare
zakup
salary
inizia ad imparare
pensja
security guard
inizia ad imparare
strażnik
be tired of something
inizia ad imparare
mieć czegoś dosyć
be sure of something
inizia ad imparare
być pewnym czegoś
position
inizia ad imparare
stanowisko
get promoted
inizia ad imparare
awansować
be at risk of losing job
inizia ad imparare
być zagrożonym utratą pracy
risky
inizia ad imparare
ryzykowny
be respected
inizia ad imparare
Być respektowanym/ szanowanym
staff
inizia ad imparare
personel
discuss sth
inizia ad imparare
omawiać coś
work from home
inizia ad imparare
pracować w domu
ask for
inizia ad imparare
prosić
pay slip
inizia ad imparare
spóźniona zapłata
politely
inizia ad imparare
grzecznie, uprzejmie
resposibility
inizia ad imparare
odpowiedzialność
strongly
inizia ad imparare
silnie, stanowczo
be back
inizia ad imparare
wracać/być z powrotem
lose one's temper with sb
inizia ad imparare
stracić panowanie nad sobą przez kogoś
carry on ing
inizia ad imparare
kontynuować
make up sb's mind
inizia ad imparare
podjąć decyzję
job offer
inizia ad imparare
oferta pracy
tied up
inizia ad imparare
zajęty
dread job interview
inizia ad imparare
bać się rozmowy o pracę
keep up
inizia ad imparare
nadążać, utrzymywać
hold the meeting
inizia ad imparare
prowadzić spotkanie
it is up to you
inizia ad imparare
to zależy od ciebie
borrow
inizia ad imparare
pożyczat od kogoś
pay back
inizia ad imparare
spłacać
have some cash on sb
inizia ad imparare
mieć trochę pieniędzy
let sb down
inizia ad imparare
zawieść kogoś
i hope to hear from you soon.
inizia ad imparare
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwę.
highly qualified
inizia ad imparare
wysoko wykwalifikowanych
last
inizia ad imparare
trwać
typical
inizia ad imparare
typowy
working day
inizia ad imparare
dzień pracy
average
inizia ad imparare
średnia
universal
inizia ad imparare
uniwersalny
pattern
inizia ad imparare
wzór
sequence
inizia ad imparare
sekwencja
modern day invention
inizia ad imparare
wynalazek współczesny
design
inizia ad imparare
projekt
structure
inizia ad imparare
struktura
movement
inizia ad imparare
ruch, przełom
Industrial Revolution
inizia ad imparare
Rewolucja przemysłowa
factory owner
inizia ad imparare
fabrykant
profit
inizia ad imparare
zarobek
work for up to 18 hours a day
inizia ad imparare
pracować przez 18 godzin dziennie
employee
inizia ad imparare
zatrudniony (osoba zatrudniona)
sick leave
inizia ad imparare
zwolnienie lekarskie
holiday pay
inizia ad imparare
wynagrodzenie za czas urlopu
employments rights
inizia ad imparare
prawa pracownicze
concerned about
inizia ad imparare
zaniepokojony czymś
poor working conditions
inizia ad imparare
złe warunki pracy
political demands
inizia ad imparare
żądania polityczne
labour
inizia ad imparare
praca
recreation
inizia ad imparare
rekreacja
worldwide legal standard
inizia ad imparare
światowy standard prawny
trade union
inizia ad imparare
związek zawodowy
protest for
inizia ad imparare
protest na
cancelled
inizia ad imparare
odwołany
in result of
inizia ad imparare
w wyniku
seem to
inizia ad imparare
Wydaje się,
join a club
inizia ad imparare
przyłączyć się do klubu
look forward to (doing sth)
inizia ad imparare
czekać z niecierpliwością
outdoors
inizia ad imparare
na zewnątrz
permission
inizia ad imparare
zgoda / pozwolenie
qualify for
inizia ad imparare
kwalifikować się do
particular
inizia ad imparare
szczególny
company's secretary
inizia ad imparare
sekretarz firmy
employment conditions
inizia ad imparare
warunki zatrudnienia
EU Citizens
inizia ad imparare
Obywatele UE
european labour law
inizia ad imparare
europejskie prawo pracy
required
inizia ad imparare
wymagany
concerning
inizia ad imparare
w sprawie, odnośnie
job contract
inizia ad imparare
umowa o pracę
provide
inizia ad imparare
zapewniać
accurate
inizia ad imparare
dokładny
up-to-date
inizia ad imparare
aktualny, nowoczesny
hourly rate of pay
inizia ad imparare
stawka godzinowa wynagrodzenia
furthermore
inizia ad imparare
co więcej / ponadto
include
inizia ad imparare
zawierać
employment
inizia ad imparare
zatrudnienie
job security
inizia ad imparare
bezpieczeństwo pracy
development
inizia ad imparare
rozwój
opportunity for
inizia ad imparare
szansa na
perception of the labour market
inizia ad imparare
postrzeganie rynku pracy
labour market
inizia ad imparare
rynek pracy
apply
inizia ad imparare
zastosować
improve
inizia ad imparare
polepszyć
safety standards
inizia ad imparare
Standardy bezpieczeństwa
racial equality
inizia ad imparare
równość rasowa
social security
inizia ad imparare
bezpieczeństwo socjalne
protection of human rights
inizia ad imparare
ochrona praw człowieka
knowledge
inizia ad imparare
wiedza
uphold
inizia ad imparare
podtrzymywać
freelancing
inizia ad imparare
pracować jako wolny strzelec
failing
inizia ad imparare
wada
freelancer
inizia ad imparare
wolny strzelec
self-employed basis
inizia ad imparare
samozatrudnienie
short-term contract
inizia ad imparare
umowa krótkoterminowa
temporary
inizia ad imparare
czasowy / okresowy
manage
inizia ad imparare
kierować
working hours
inizia ad imparare
godziny pracy
flexibility
inizia ad imparare
elastyczność
independence
inizia ad imparare
niepodległość, niezależność
appealing
inizia ad imparare
pociągający, atrakcyjny
permanent job
inizia ad imparare
stała praca
qualified
inizia ad imparare
przygotowany / wykwalifikowany
professional
inizia ad imparare
zawodowiec
relevant
inizia ad imparare
istotny / trafny
freelance
inizia ad imparare
pracować na zlecenie
industry
inizia ad imparare
przemysł
graphic design
inizia ad imparare
projekt graficzny
journalism
inizia ad imparare
dziennikarstwo
recruit
inizia ad imparare
rekrutować
individual
inizia ad imparare
jednostka
temporarily
inizia ad imparare
tymczasowo
unreliable
inizia ad imparare
niesolidny, zawodny
guaranteed
inizia ad imparare
gwarantowany
require
inizia ad imparare
wymagać
additional skills
inizia ad imparare
Dodatkowe umiejętności
financing
inizia ad imparare
Finansowanie
managing
inizia ad imparare
zarządzanie
tax
inizia ad imparare
podatek
pension
inizia ad imparare
emerytura
insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie
proportion
inizia ad imparare
odsetek
workforce
inizia ad imparare
siła robocza
nowadays
inizia ad imparare
obecnie
arrange a meeting
inizia ad imparare
umówić się na spotkanie
low wage
inizia ad imparare
niskie wynagrodzenie
dress cassually
inizia ad imparare
ubierać się nieelegancko
ability to
inizia ad imparare
zdolność do
vital
inizia ad imparare
istotny
workplace
inizia ad imparare
miejsce pracy
communicate
inizia ad imparare
komunikować
cooperate
inizia ad imparare
współpracować
effectively
inizia ad imparare
skutecznie
direct effect on
inizia ad imparare
bezpośredni wpływ na
overall performance
inizia ad imparare
całkowita wydajność
productivity
inizia ad imparare
wydajność
therefore
inizia ad imparare
zatem
potential impact
inizia ad imparare
potencjalny wpływ
teamwork
inizia ad imparare
praca zespołowa
financial profit
inizia ad imparare
zysk finansowy
team building
inizia ad imparare
budowanie / tworzenie zespołu
exercise
inizia ad imparare
ćwiczenie
worthwhile
inizia ad imparare
wart
investment
inizia ad imparare
inwestycja
specifically
inizia ad imparare
swoiście, konkretnie
among
inizia ad imparare
między, wśród
reinforcing
inizia ad imparare
wzmocnienie
various rules
inizia ad imparare
różne zasady
entertaining
inizia ad imparare
rozrywkowy
entertain
inizia ad imparare
zabawiać
carefree
inizia ad imparare
beztroski
context
inizia ad imparare
kontekst
goal-setting
inizia ad imparare
ustalanie celów
involve
inizia ad imparare
angażować
problem-solving
inizia ad imparare
rozwiązanie problemu
task delegation
inizia ad imparare
delegacja zadań
raft
inizia ad imparare
tratwa
immediately
inizia ad imparare
natychmiast
benefit from
inizia ad imparare
korzystać z
sense
inizia ad imparare
zmysł, poczucie
share
inizia ad imparare
udział, dzielić
reward
inizia ad imparare
rekompensata, rekompensata
home economics
inizia ad imparare
ekonomika ż gospodarstwa domowego (nauka prowadzenia gospodarstwa domowego)
compulsory
inizia ad imparare
obowiązkowy
cookery
inizia ad imparare
gotowanie
woodwork
inizia ad imparare
stolarka
textiles
inizia ad imparare
tkaniny
financial budgeting
inizia ad imparare
budżetowanie finansowe
school curriculum
inizia ad imparare
Program nauczania
educating subject
inizia ad imparare
przedmiot edukacyjny
academic subject
inizia ad imparare
przedmiot akademicki
reintroduced
inizia ad imparare
ponownie wprowadzony
education system
inizia ad imparare
System edukacji
youth
inizia ad imparare
młodzież
focused on
inizia ad imparare
skupiony na
future career
inizia ad imparare
przyszła kariera
incapable
inizia ad imparare
niezdolny
domestic skill
inizia ad imparare
umiejętności domowe
increase
inizia ad imparare
wzrost / przyrost
obesity
inizia ad imparare
otyłość
encounter
inizia ad imparare
napotykać
debt problem
inizia ad imparare
problem z zadłużeniem
sew
inizia ad imparare
szyć
button
inizia ad imparare
guzik
miracle worker
inizia ad imparare
cudotwórcą
remembered
inizia ad imparare
zapamiętany
famously
inizia ad imparare
świetnie
exceptional
inizia ad imparare
wyjątkowy
deaf
inizia ad imparare
głuchy
blind
inizia ad imparare
ślepy
partial
inizia ad imparare
częściowy
insight
inizia ad imparare
bystrość
sight
inizia ad imparare
wzrok
palm
inizia ad imparare
dłoń
vocabulary
inizia ad imparare
słownictwo
beyond
inizia ad imparare
poza
deaf-blind person
inizia ad imparare
głucho-ślepa osoba
go beyond
inizia ad imparare
wykraczać poza coś
lifelong friend
inizia ad imparare
wieloletniego przyjaciela
earn bachelor's degree
inizia ad imparare
zdobyć tytuł licencjata
lecturer
inizia ad imparare
wykładowca
political activist
inizia ad imparare
aktywista polityczny
signify
inizia ad imparare
oznaczać
significant
inizia ad imparare
znaczący
disability
inizia ad imparare
niepełnosprawność
settled
inizia ad imparare
ustalony, ustabilizowany
gate
inizia ad imparare
bramka (na lotnisku)
show around
inizia ad imparare
pokazać
course
inizia ad imparare
kurs
graduation ceremony
inizia ad imparare
ceremonia ukończenia szkoły
pay off
inizia ad imparare
opłacać się
poor area
inizia ad imparare
biedny obszar
struggle
inizia ad imparare
walka, zmaganie
community
inizia ad imparare
społeczność
lacked
inizia ad imparare
brakowało
educational resource
inizia ad imparare
zasoby edukacyjne
cave
inizia ad imparare
jaskinia
attend
inizia ad imparare
uczęszczać
massive
inizia ad imparare
potężny
prove
inizia ad imparare
dowieść
learning space
inizia ad imparare
przestrzeń do nauki
wooden table
inizia ad imparare
drewniany stół
chair
inizia ad imparare
krzesło
surrounded
inizia ad imparare
otoczony
rock
inizia ad imparare
skała
bats
inizia ad imparare
nietoperze
lizard
inizia ad imparare
jaszczurka
school choir
inizia ad imparare
Chór szkolny
naturally-formed
inizia ad imparare
naturalnie uformowany
government
inizia ad imparare
rząd
remain
inizia ad imparare
pozostawać
unique
inizia ad imparare
wyjątkowy
limited
inizia ad imparare
ograniczony
benefit of sth
inizia ad imparare
korzyść z czegoś
alongside
inizia ad imparare
przy, obok
curriculum
inizia ad imparare
program nauczania
extra-curricular activity
inizia ad imparare
zajęcia pozalekcyjne
voluntary
inizia ad imparare
nadobowiązkowe
unlike
inizia ad imparare
inaczej
pressure of being graded
inizia ad imparare
presja bycia ocenianym
mixed ability
inizia ad imparare
mieszane zdolność
genuine
inizia ad imparare
prawdziwy
drama club
inizia ad imparare
koło teatralne
charity fundraising group
inizia ad imparare
organizacja charytatywna
beneficial
inizia ad imparare
korzystny
encourage
inizia ad imparare
popierać
relevant
inizia ad imparare
istotny / trafny
whilst
inizia ad imparare
podczas gdy
commitment
inizia ad imparare
zobowiązanie / obowiązek
diplomacy
inizia ad imparare
dyplomacja
daily classes
inizia ad imparare
codzienne zajęcia
gain
inizia ad imparare
zdobyć
confidence
inizia ad imparare
zaufanie
matter
inizia ad imparare
mieć znaczenie
happiness
inizia ad imparare
szczęście
concentrate on
inizia ad imparare
skoncentrować się na
interviewer
inizia ad imparare
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
previous
inizia ad imparare
poprzedni
leave a job
inizia ad imparare
odchodzić z pracy
interrogate
inizia ad imparare
przesłuchać
suspect
inizia ad imparare
podejrzany
in connection with
inizia ad imparare
w związku z
feel under the weather
inizia ad imparare
źle się czuć
enjoy
inizia ad imparare
cieszyć się
wedding invitation
inizia ad imparare
zaproszenie na ślub
board meeting
inizia ad imparare
posiedzenie zarządu
postponed
inizia ad imparare
odroczony, przełożony na później
cutting
inizia ad imparare
cięcie
succeed
inizia ad imparare
osiągnąć sukces
do my best
inizia ad imparare
robić co w mojej mocy
take seat
inizia ad imparare
zająć miejsce
trailer
inizia ad imparare
zwiastun
justify
inizia ad imparare
uzasadniać
make an effort
inizia ad imparare
dołożyć starań,
pity
inizia ad imparare
szkoda
follow sb
inizia ad imparare
śledzić kogoś
take after sb
inizia ad imparare
podjąć po sb
apologise
inizia ad imparare
przepraszać
under no circumstances
inizia ad imparare
pod żadnym warunkiem
lend
inizia ad imparare
pożyczać komuś
vase
inizia ad imparare
wazon
accuse sb of
inizia ad imparare
oskarżyć kogoś o
stain
inizia ad imparare
poplamić
blouse
inizia ad imparare
bluzka
turn to sb
inizia ad imparare
zwrócić się do SB
manual
inizia ad imparare
instrukcja
carefully
inizia ad imparare
z uwagą / uważnie / ostrożnie
package tour
inizia ad imparare
podróż zorganizowana
let sb off
inizia ad imparare
darować komuś
miss classes
inizia ad imparare
wagarować, upuszczać lekcje
mark
inizia ad imparare
ocena
spelling mistake
inizia ad imparare
błąd wymowy
abosolutely
inizia ad imparare
absolutnie
threshold of absolute poverty
inizia ad imparare
próg absolutnego ubóstwa
live below threshold
inizia ad imparare
żyj poniżej progu
coral reefs
inizia ad imparare
rafy koralowe
wipe out
inizia ad imparare
zniszczyć
so far
inizia ad imparare
jak dotąd
swine flu
inizia ad imparare
świńska grypa
report
inizia ad imparare
donosić
fail the test
inizia ad imparare
nie zdać egzaminu
handle the stress
inizia ad imparare
poradzić sobie ze stresem
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
commite suicide
inizia ad imparare
popełnić samobójstwo
give a loan
inizia ad imparare
dać kredyt
absent-minded
inizia ad imparare
roztrzepany, roztargniony
miss the bus
inizia ad imparare
przegapić autobus/spóźnić się na autobus
heavily
inizia ad imparare
ciężko
go for walk
inizia ad imparare
iść na spacer
well-paid
inizia ad imparare
dobrze płatna
drop out of studies
inizia ad imparare
zrezygnować z studiów
chinese
inizia ad imparare
chiński
nation
inizia ad imparare
naród
overthrow
inizia ad imparare
obalić
sedative
inizia ad imparare
lek uspokajający
calm down
inizia ad imparare
uspokoić się
anticipate some difficulties
inizia ad imparare
przewidzieć pewne trudności
school reunion
inizia ad imparare
zjazd absolwentów
rude behaviour
inizia ad imparare
niegrzeczne zachowanie
ignorance
inizia ad imparare
ignorancja / brak wiedzy
journey
inizia ad imparare
podróż
avoid traffic
inizia ad imparare
unikać ruchu
in order to
inizia ad imparare
w celu
quarrel about
inizia ad imparare
kłócić się o
disrespectful
inizia ad imparare
bezczelny
shortlisted
inizia ad imparare
wybrany
remind
inizia ad imparare
przypominać
relation
inizia ad imparare
relacja
welcome
inizia ad imparare
przywitanie
lecture
inizia ad imparare
wykładać
fancy
inizia ad imparare
mieć ochotę na
meet the deadline
inizia ad imparare
dotrzymać terminu
whisper
inizia ad imparare
szeptać
conceited
inizia ad imparare
zarozumiały
disclose
inizia ad imparare
ujawniać
third party
inizia ad imparare
osoby trzecie
sleepover
inizia ad imparare
NOOCKA
cheat
inizia ad imparare
oszukać
play with dolls
inizia ad imparare
bawić się lalkami
turn down
inizia ad imparare
ściszyć
boiling hot
inizia ad imparare
upalnie
lecture hall
inizia ad imparare
sala wykładowa
oversleep
inizia ad imparare
zaspać
hesitate
inizia ad imparare
wahać się
hardly
inizia ad imparare
tyle co, prawie nie
chairman
inizia ad imparare
prezes
bump into sb
inizia ad imparare
wpadać na kogoś
be aware
inizia ad imparare
mieć świadomość,
farewell gift
inizia ad imparare
pożegnalny podarunek
seldom
inizia ad imparare
rzadko kiedy
regret
inizia ad imparare
żałować
irritating/ annoying
inizia ad imparare
irytujące / denerwujące
collect
inizia ad imparare
zbierać
beauty contest
inizia ad imparare
konkurs piękności
keep company
inizia ad imparare
dotrzymać towarzystwa
take measures against
inizia ad imparare
podjąć działania przeciwko
truancy
inizia ad imparare
wagarowanie
blame sb
inizia ad imparare
winić kogoś
annoying
inizia ad imparare
denerwujący
impatient with someone
inizia ad imparare
niecierpliwy dla kogoś
newspaper
inizia ad imparare
gazeta
look after sb
inizia ad imparare
opiekować się kimś
mention
inizia ad imparare
wspominać
qualification
inizia ad imparare
kwalifikacja
lack of sleep
inizia ad imparare
brak snu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.