5. Praca _#PLUS_ Oxford Excellence for Matura NEW EXAM BUILDER

 0    55 schede    oscarinho25
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pochwalić się, popisać się czymś
inizia ad imparare
show off
zebrać się na odwagę
inizia ad imparare
to pluck up one's courage
wymknąć się
inizia ad imparare
sneak off
zająć się sprawą
inizia ad imparare
pursue the matter
zobowiązanie się do czegoś
inizia ad imparare
commitment to sth
dojeżdżać do pracy
inizia ad imparare
commute to work
nudny zawód, zajęcie
inizia ad imparare
tedious occupation
lista płac
inizia ad imparare
payroll
obniżać się
Nie wygląda na to by wskaźnik bezrobocia w Polsce w najbliższym czasie się obniżył.
inizia ad imparare
come down
The unemployment rate in Poland doesn't seem likely to come down in the near future.
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankprut
kilka
inizia ad imparare
several
pozostawać
inizia ad imparare
remain
zwalniać z pracy
inizia ad imparare
lay off
wykwalifikowany
inizia ad imparare
skilled
kończyć gdzieś / jako ktoś [potocznie "lądować"]
inizia ad imparare
end up in sth / end up as sth
zasiłek
inizia ad imparare
dole
dawać sobie radę finansowo, radzić sobie
inizia ad imparare
get by
wiązać koniec z końcem
inizia ad imparare
to make ends meet
komuś jest coś łatwo / trudno zrobić
Trudno mi go zrozumieć
inizia ad imparare
sb find it hard / easy to do sth
I find it hard to understand him.
ograniczać zmniejszać coś (np. spożycie)
inizia ad imparare
cut sth down / cut down on sth
odmawiać, odrzucać
inizia ad imparare
turn down
wymagać
inizia ad imparare
call for
zająć się, objąć obowiązki, poruszać temat
inizia ad imparare
take up
martwić się, przyjmować, podjąć się
inizia ad imparare
take on
zakładać, utworzyć, organizować
inizia ad imparare
set up
na podstawie, w oparciu o
inizia ad imparare
based on
1. wplątywać, wciągać 2. wymagać
inizia ad imparare
involve
powabny, wdzięczny
inizia ad imparare
graceful
haniebny, kompromitujący
inizia ad imparare
disgraceful
piśmienny
inizia ad imparare
literate
niepiśmienny
inizia ad imparare
illiterate
moralny
inizia ad imparare
moral
niemoralny
inizia ad imparare
immoral
zrozumiały
inizia ad imparare
comprehensible
niezrozumiały
inizia ad imparare
incomprehensible
zadowolony
inizia ad imparare
contented
niezadowolony
inizia ad imparare
discontented
zachęcać, namawiać, zalecać, pragnienie
inizia ad imparare
urge
polityka emerytalna
inizia ad imparare
retirement scheme
proponowany
inizia ad imparare
proposed
proponować, przedstawiać
inizia ad imparare
propose
być zwolennikiem kogoś / czegoś; lubić kogoś coś
inizia ad imparare
be keen on sb / sth
ciągle
inizia ad imparare
steadily
gospodarczy, korzystny, rentowny
inizia ad imparare
economic
oszczędny, ekonomiczny
inizia ad imparare
economical
praca w domu
inizia ad imparare
work from home
niezliczony
inizia ad imparare
countless
osiągalny, możliwy do uzyskania
inizia ad imparare
obtainable
elastyczność, łatwość przystosowania się
inizia ad imparare
flexibility
przyznawać (się), przyjmować
inizia ad imparare
admit
zwykle, zazwyczaj, przeciętnie
inizia ad imparare
commonly
uzdolniony, zdolny (do czegoś), dopuszczający możliwość, podatny
są szanse na polepszenie sytuacji
inizia ad imparare
capable
the situationis capable of improvement
kłębek nerwów
inizia ad imparare
bundle of nerves
oddech
weź kilka głębokich oddechów
inizia ad imparare
breath
take a few deep breaths
schludny, czysty
inizia ad imparare
neat

Devi essere accedere per pubblicare un commento.