3_Accounting and Accountancy

 0    55 schede    amemikos
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
obejmuje, dotyczy
inizia ad imparare
involve
transakcja
inizia ad imparare
transaction
zapis, rejestr, protokół
inizia ad imparare
record
rejestrowanie, nagrywanie
inizia ad imparare
recording
rejestrowanie transakcji
inizia ad imparare
recording of transactions
umowa, układ, porozumienie
inizia ad imparare
deal
raport, sprawozdanie
inizia ad imparare
report
etyczne, moralne
inizia ad imparare
ethical
księgowość, zapisywanie po stronie kredytowej i debetowej operacji
inizia ad imparare
bookkeeping
podwójne księgowanie
inizia ad imparare
double-entry bookkeeping
podsumować coś
inizia ad imparare
summarize something
codzienne
inizia ad imparare
day to day
zakupić, nabyć
inizia ad imparare
purchase
rachunkowość finansowa
inizia ad imparare
financial accounting
rachunkowość zarządcza
inizia ad imparare
management accounting
dane księgowe
inizia ad imparare
accounting data
oszustwo, przestępstwo finasowe
inizia ad imparare
fraud
sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować, badać
inizia ad imparare
examining
dokładność, scisłość, prawidłowość
inizia ad imparare
accuracy
wierzyciel, kredytodawca
inizia ad imparare
creditor
dokładność, ścisłość, precyzja
inizia ad imparare
exactness
rozmyślnie, celowo
inizia ad imparare
deliberately or on purpose
kontrola finansowa firmy
inizia ad imparare
auditing
audyt wewnętrzny
inizia ad imparare
internal audit
audyt zewnętrzny
inizia ad imparare
external audit
niezależni audytorzy
inizia ad imparare
independent auditors
przeprowadzone przez
inizia ad imparare
carried out by
prawda, prawdziwość
inizia ad imparare
truth
uczciwość, bezstronność
inizia ad imparare
fairness
stara się zapobiec
inizia ad imparare
tries to prevent
kreatywna księgowość
inizia ad imparare
creative accounting
wartość, wycenić, oszacować
inizia ad imparare
value
sztucznie wysoki zysk
inizia ad imparare
artificially high profit
sposób prezentacji sprawozdań finansowych
inizia ad imparare
way of presenting accounts
rzetelny i jasny widok
inizia ad imparare
true and fair view
poprawny, właściwy
inizia ad imparare
correct
odpowiedni, rozsądny
inizia ad imparare
reasonable
stan obecny, obecna kondycja
inizia ad imparare
current condition
prawo
inizia ad imparare
law
ustanawiać, ustalać, zakładać, tworzyć
inizia ad imparare
establish
akcja, asortyment, zapas
inizia ad imparare
stock
handlować
inizia ad imparare
trade
wymieniać
inizia ad imparare
exchange
przestrzegać zasad
inizia ad imparare
follow rules
określone przez
inizia ad imparare
set by
standardy
inizia ad imparare
standards
Standardy Rachunkowości
inizia ad imparare
Accounting Standards Board
coś samo w sobie
inizia ad imparare
itself
roczne sprawozdanie finansowe
inizia ad imparare
annual account
w dużej mierze finansowane
inizia ad imparare
largely funded
oba, obie
inizia ad imparare
both
organy podatkowe
inizia ad imparare
tax authorities
ich własny system szkoleń i egzaminów
inizia ad imparare
their own training and examination system
stosowanie standardów
inizia ad imparare
use standards
stosowanie norm
inizia ad imparare
apply standards

Devi essere accedere per pubblicare un commento.