3 kolumna str34

 0    35 schede    weronikanowak2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
firma międzynarodowa
inizia ad imparare
multinational company
biuro
inizia ad imparare
office
stacja benzynowa
inizia ad imparare
petrol station
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
wykształcenie
inizia ad imparare
academic qualifications
ubiegać się o nową posadę
inizia ad imparare
apply for a new post
być zatrudnionym jako
inizia ad imparare
be employed as
być zatrudnionym legalnie
inizia ad imparare
be legally employed
dostawac marne wynagrodzenie
inizia ad imparare
be paid peanuts
awansować
inizia ad imparare
be promoted
być w stresie
inizia ad imparare
be under stress
być bezrobotnym
inizia ad imparare
be unemployed
wykonywać obowiązki
inizia ad imparare
carry out duties
poradzić sobie źle/dobrze w trakcie rozmowy o pracę
inizia ad imparare
do badly/well at the job interview
robić interes
inizia ad imparare
do business
zwilnić (kogoś)
inizia ad imparare
fire (someone)
otrzymać podwyżkę
inizia ad imparare
get a pay rise
dostawać dodatkowe korzyści
inizia ad imparare
get benefits
zrezygnować z pracy
inizia ad imparare
to give up a job
zastrajkować
inizia ad imparare
go on strike
wolna posada
inizia ad imparare
job vacancy
stracić pracę
inizia ad imparare
lose a job
zarabiać na życie
inizia ad imparare
make a living
zaoferować pracę
inizia ad imparare
offer a job
umiejętności organizacyjne
inizia ad imparare
organizational skills
praca na część etatu
inizia ad imparare
part-time job
uprzednie doświadczenie
inizia ad imparare
previous experience
założyć firmę
inizia ad imparare
start a business
odpowiedni kandydat
inizia ad imparare
suitable candidate
podjąć pracę
inizia ad imparare
take a job
duch zespołowy
inizia ad imparare
team spirit
szkolenie
inizia ad imparare
training
praca dobrowolna
inizia ad imparare
voluntary work
wynagrodzenie
inizia ad imparare
wage
pracować do późna
inizia ad imparare
work long hours

Devi essere accedere per pubblicare un commento.