2A, 5A, 6A, 7A

 0    110 schede    fiszkifiszki33
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to accrue
inizia ad imparare
narastać
to approve a loan
inizia ad imparare
przyznać pożyczkę
balance
inizia ad imparare
stan konta, saldo
bank statement
inizia ad imparare
wyciąg z konta
bill
inizia ad imparare
rachunek
charges
inizia ad imparare
opłaty
competitive
inizia ad imparare
konkurencyjny
currency
inizia ad imparare
waluta
current account
inizia ad imparare
rachunek bieżący
to default on loans
inizia ad imparare
niedotrzymać warunków pożyczki
eligible for
inizia ad imparare
kwalifikujący się do
instalments
inizia ad imparare
raty
to notify
inizia ad imparare
powiadamiać
overdraft
inizia ad imparare
debet (przekroczenie stanu konta)
property
inizia ad imparare
własność
savings account
inizia ad imparare
rachunek oszczędnościowy
subject to
inizia ad imparare
podległy pod
actionable
inizia ad imparare
podlegający zaskarżeniu
assault
inizia ad imparare
groźba karalna
battery
inizia ad imparare
napaść fizyczna
compensation
inizia ad imparare
rekompensata
damage
inizia ad imparare
odszkodowanie
defamation
inizia ad imparare
zniesławienie
deterrent
inizia ad imparare
środek odstraszający
duty of care
inizia ad imparare
obowiązek zachowania staranności
false imprisonment
inizia ad imparare
niesłuszne uwięzienie
foreseeable
inizia ad imparare
do przewidzenia
harm
inizia ad imparare
krzywda
intention
inizia ad imparare
zamiar
liable for sth
inizia ad imparare
odpowiadać za coś
libel
inizia ad imparare
zniesławienie (pisemne)
negligence
inizia ad imparare
zaniedbanie
negligent
inizia ad imparare
zaniedbujący obowiązki
nuisance
inizia ad imparare
dokuczliwość, utrapienie (sąsiedzi)
omission
inizia ad imparare
przeoczenie
to omit
inizia ad imparare
przeoczyć
to overlap
inizia ad imparare
zachodzić na siebie
per se
inizia ad imparare
samo przez się
redress
inizia ad imparare
rekompensata
remedy
inizia ad imparare
środek prawny, zadośćuczynienie
remote
inizia ad imparare
małoprawdopodobny
slander
inizia ad imparare
zniesławienie (ustne)
tort
inizia ad imparare
delikt
tortfeasor
inizia ad imparare
sprawca deliktu
trespass
inizia ad imparare
przekroczenie, naruszenie
wrong
inizia ad imparare
zło, krzywda
to aggregate
inizia ad imparare
gromadzić
arbitration
inizia ad imparare
arbitraż
engaged in
inizia ad imparare
zaangażowany w
forthwith
inizia ad imparare
bezzwłocznie
inadmissible
inizia ad imparare
niedopuszczalny, niedozwolony
inclusive of
inizia ad imparare
włącznie z
to incur
inizia ad imparare
ponosić
invoice
inizia ad imparare
faktura
notwithstanding
inizia ad imparare
pomimo
prior to
inizia ad imparare
przed
to procure
inizia ad imparare
dostarczać
procurenment
inizia ad imparare
zaopatrzenie
recitals
inizia ad imparare
motywy
referred to
inizia ad imparare
skierowany do
remedy for breach
inizia ad imparare
zadośćuczynienie za naruszenie
template
inizia ad imparare
szablon
annual return
inizia ad imparare
raport roczny
articles/memorandum of assocation
inizia ad imparare
status spółki/stowarzyszenia
authorised share capital
inizia ad imparare
kapitał akcyjny
to contribute
inizia ad imparare
wnosić (kapitał)
corporation tax
inizia ad imparare
podatek dochodowy (dla osób prawnych)
dormant partner
inizia ad imparare
nieaktywny partner
to draw up
inizia ad imparare
sporządzić
to expel
inizia ad imparare
wydalić
income tax
inizia ad imparare
podatek dochodowy (osób fizycznych)
to incorporate
inizia ad imparare
wcielać, włączać
to issue
inizia ad imparare
wydawać (papiery wartościowe)
issued share capital
inizia ad imparare
akcja wyemitowana
joint liabilty
inizia ad imparare
współodpowiedzialność
several liability
inizia ad imparare
odpowiedzialność indywidualna
legal entity
inizia ad imparare
podmiot prawny
loss
inizia ad imparare
strata
objects
inizia ad imparare
"przedmioty działalności"
off-the-shelf company
inizia ad imparare
firma zajmująca się outsource'ingiem
personal assets
inizia ad imparare
majątek osobisty
permium
inizia ad imparare
składka ubezpieczeniowa, premia
private limited company
inizia ad imparare
spółka z o.o.
public limited company
inizia ad imparare
spółka akcyjna
registered office
inizia ad imparare
centra/siedziba spółki
self-assessment form
inizia ad imparare
formularz samooceny
to set up
inizia ad imparare
założyć
share capital
inizia ad imparare
kapitał akcyjny
shareholder
inizia ad imparare
akcjonariusz
single-member company
inizia ad imparare
spółka jednoosobowa
sole trader
inizia ad imparare
przedsiębiorca indywidualny
stockbroker
inizia ad imparare
makler giełdowy
to submit
inizia ad imparare
przedkładać
substancial changes
inizia ad imparare
znaczne zmiany
trade under...
inizia ad imparare
handel w ramach...
grant a loan
inizia ad imparare
przyznać pożyczkę
reject a loan
inizia ad imparare
nie przyznać pożyczki (przez bank)
conclude contract
inizia ad imparare
enter into contract
4 key elements of contracts
inizia ad imparare
offer, legal intention, consideration, acceptation
injured party
inizia ad imparare
strona ponosząca stratę
void, invalid contract
inizia ad imparare
nieważna umowa
to terminate/expire
inizia ad imparare
wygasać
bring action AGAINST sb
inizia ad imparare
wszcząć postępowanie przeciwko komuś
hand down
inizia ad imparare
zapaść
grounds FOR the case
inizia ad imparare
podstawy sprawy sądowej
to carry ON
inizia ad imparare
kontynuować
pursuant to the provisions
inizia ad imparare
zgodnie z przepisami
to result in
inizia ad imparare
poskutkować
open an account WITH the bank
inizia ad imparare
otworzyć konto w banku
limited partnership
inizia ad imparare
spółka komandytowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.