2018 February

 0    25 schede    leszekgniadek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dotyczyć
Problem dotyczył nowej ustawy.
inizia ad imparare
concern
The problem concerned the new bill.
karać
Polski rząd planuje karać za używanie tej frazy.
inizia ad imparare
punish
Polish government is planning to punish for using that phrase.
ukrywać
Rozmawiałem z kolegą, którego rodzice ukrywali żydowską rodzinę.
inizia ad imparare
hide - hid - hidden
I talked with a friend whose parents had been hiding a Jewish family.
przetrwać
Ta żydowska dziewczyna przeżyła wojnę.
inizia ad imparare
survive
The Jewish girl survived the World War II
mimo że
Pójdę mimo że jestem zmęczony.
inizia ad imparare
although
I'll go although I'm tired.
przed momentem
inizia ad imparare
a moment ago
pozwalać
inizia ad imparare
let
prawo Rzymskie
Rzymskie prawo pozwala dziedziczyć majątki rodzinne.
inizia ad imparare
Roman law
Roman law lets to inherit property from family.
opierać się na
Nasze prawo jest oparte na prawie rzymskiem.
inizia ad imparare
be based on
Our law is based on Roman law.
winny
inizia ad imparare
guilty
dochodzić odszkodowania
inizia ad imparare
seek compensation
rozkaz
inizia ad imparare
order
Samolot startuje z pasa startowego
inizia ad imparare
The plane takes off from the runway
harmonogram
inizia ad imparare
schedule
planować wizytę
inizia ad imparare
schedule a visit
pomimo
inizia ad imparare
despite
powód
inizia ad imparare
the reason
stwierdzenie
inizia ad imparare
statement
udowodnić
inizia ad imparare
prove
wspomnieć
Izraelski minister wspomniał o zbrodniach
inizia ad imparare
mention
The Israeli mentioned the crimes.
upewniać się
Upewnię się, że drzwi są zamknięte.
inizia ad imparare
make sure
I'll make sure the door is locked
pozwalać
inizia ad imparare
allow
unikać
inizia ad imparare
avoid
nie można
inizia ad imparare
mustn't
konkurencja
inizia ad imparare
competition

Devi essere accedere per pubblicare un commento.