2000 słówek z książek i filmów ZESTAW 3

 0    20 schede    pawelkedzierski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
więzień
Tutaj każdy więzień zajmuje osobną celę
inizia ad imparare
inmate
Here, every inmate is confined alone to an individual cell
próba
Oni nie podjęli próby ucieczki
inizia ad imparare
attempt
They made no attempt to escape
funkcja
Usługa uruchomiła funkcję debetu w tamtym tygodniu
inizia ad imparare
facility
The service has launched an overdraft facility last week.
szarpać
Szarpnąłem struny swojej gitary, jednak wydała dzwiny dźwięk
inizia ad imparare
to pluck
I plucked the strings of my guitar, but it made a strange noise
udostępniać
Udostępniliśmy nasze badania społeczeństwu.
inizia ad imparare
to facilitate
We facilitated our studies to the society.
stosowny
Twoje zachowanie było niestosowne
inizia ad imparare
applicable
Your behaviour was inapplicable
środki ostrożności
Musimy przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności, aby nie zanieczyszczać powietrza
inizia ad imparare
precautions
We must take every precaution not to pollute the air
dziedziniec
Ktoś to zostawił na dziedzińcu
inizia ad imparare
courtyard
Somebody left this in the courtyard.
wcześniejszy
Nie mogłem przyjść z powodu poprzedniego planu
inizia ad imparare
prior
I wasn't able to attend because of a prior plan
rzecznik
inizia ad imparare
spokesman
załogowy (lot)
załogowy program kosmiczny
inizia ad imparare
manned
manned space program
napęd
Nasz napęd i system podtrzymywania życia wymagają naprawy
inizia ad imparare
propulsion
Our propulsion and life support systems are in need of repair
punkt orientacyjny
inizia ad imparare
landmark
zakup/zdobycie
Ten telewizor to mój ostatni nabytek
inizia ad imparare
acqusition
This TV is my latest acquisition
porwać kogoś
inizia ad imparare
abduct
a stranger tried to abduct her
intrygujący
inizia ad imparare
intriguing
niechlujny
inizia ad imparare
sloppy
zdzierstwo
Ta cena to obrzydliwe zdzierstwo
inizia ad imparare
rip-off
That price is a disgusting rip-off
oszustwo
inizia ad imparare
fraud
monotonna praca
inizia ad imparare
treadmill

Devi essere accedere per pubblicare un commento.