2000 słówek z książek i filmów zestaw 1

 0    20 schede    pawelkedzierski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niejasny, niewyraźny
Dobrze się trzymał podczas ostatniej rozmowy z tego co pamiętam...
inizia ad imparare
vague
He was still going strong at last call, as I vaguely remember.
zawrotny, olbrzymi
On jechał z zawrotną prędkością, to cud, że żyje!
inizia ad imparare
tremendous
He was driving with tremendous speed, it's a miracle he's alive!
okrywać (np tajemnicą)
Jego przeszłość jest spowita tajemnicą
inizia ad imparare
to shroud
His past is shrouded in mystery
najwidoczniej
Widocznie zawsze wybieram przegrywającą stronę.
inizia ad imparare
apparently
Apparently, I always choose the losing side.
wysyłać
Neal najwidoczniej wysłał go do kuchni
inizia ad imparare
dispatch
Neal had apparently dispatched him to the kitchen
zaczynać coś robić
Kontynuujmy naszą konferencję.
inizia ad imparare
proceed
Let us proceed with our conference.
przycinać
Ktoś powinien przyciąć ten trawnik.
inizia ad imparare
trim
Someone should trim this lawn.
popielniczka
inizia ad imparare
ashtray
tempo, szybkość
On biegł wolnym tempem
inizia ad imparare
pace
He was running at a slow pace
mściwy
Jesteś najbardziej pamiętliwą kobietą o jakiej kiedykolwiek słyszałem
inizia ad imparare
vindictive
You are the most vindictive female I ever heard of.
kokardka
Kokarda jest większa od pudełka!
inizia ad imparare
bow
The bow is bigger than the box!
służalczy
Jego głos wyrażał szacunek, lecz nie służalczość
inizia ad imparare
obsequious
His voice was respectful, but not at all obsequious
skryty, wewnętrzny
inizia ad imparare
inward
Our Union is not, and must never become, an inward looking one.
okantować
On okantował mnie na tych fałszywych diamentach
inizia ad imparare
con
informal
He conned me on those fake diamonds.
dotyczyć kogoś
Ją obchodzą tylko sprawy, które jej bezpośrednio dotyczą
inizia ad imparare
to concern
She only cares about things that concern her personally.
troska, obawa
Naszą główną troską teraz jest sprawienie, byś znów zaczął chodzić
inizia ad imparare
concern
Our main concern right now is to make you walk again
cham, gbur
inizia ad imparare
lout
kłębowisko, wir
Dym wznosił się w kłębowisku
inizia ad imparare
swirl
The smoke was rising up in a swirl
powłóczyć nogami
Potem odwrócił się i zaczął się wlec w kierunku krzaków
inizia ad imparare
shamble
Then he turned, and began to shamble toward the bush.
ochota, chęć
He felt a strong desire to look at her
inizia ad imparare
desire
On poczuł silne pragnienie, żeby na nią popatrzyć.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.