2. W sklepie odzieżowym

 0    28 schede    Karmelowa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Mogę zobaczyć tą kurtkę?
inizia ad imparare
May I see that jacket, please?
Macie to w czerwonym kolorze?
inizia ad imparare
Do you have it in red?
Macie krótsze?
inizia ad imparare
Do you have a shorter one?
To jest trochę za duże.
inizia ad imparare
It is a bit too large.
Macie mniejsze?
inizia ad imparare
Do you have a smaller one?
Ile to kosztuje?
inizia ad imparare
How much is it?
To jest na przecenie.
inizia ad imparare
It's on sale.
Wezmę to.
inizia ad imparare
I'll take it.
Czy macie jakieś krótsze sukienki?
inizia ad imparare
Do you have any shorter dresses?
Obawiam się, że to za drogie dla mnie.
inizia ad imparare
I'm afraid it's too expensive for me.
Mogę to przymierzyć?
inizia ad imparare
Can I try it on?
Całkiem dobrze, dzięki.
inizia ad imparare
Quite well, thank you.
Jaka jest cena tego zegarka?
inizia ad imparare
What is the price of this watch?
Przepraszam, orientuje się pan gdzie jest kasa?
inizia ad imparare
Excuse me, do you happen to know where the checkout is?
Ile kosztuje ta koszula?
inizia ad imparare
How much does this shirt cost?
Ten kolor mi pasuje.
inizia ad imparare
This color suits me well.
Przepraszam, czy mógłby pan wskazać mi przymierzalnię?
inizia ad imparare
Excuse me, could you show me where the fitting room is?
Czy może mi pan pokazać
inizia ad imparare
Could you show me
Nie pasuje mi.
inizia ad imparare
It doesn't fit me.
Czy mogę płacić kartą?
inizia ad imparare
Can I pay by credit card?
Czy możesz mi powiedzieć gdzie jest dział z obuwiem?
inizia ad imparare
Could you tell me where the shoes department is?
Czy to jest w wyprzedaży?
inizia ad imparare
Is this in the sale?
Czy wy macie kartę stałego klienta?
inizia ad imparare
Do you have a loyalty card?
Czy to ma gwarancje?
inizia ad imparare
Does it have warranty?
Gdzie dostanę?
inizia ad imparare
Where can I get?
To wszystko, dziękuje
inizia ad imparare
That's all, thank you
Macie to w innych kolorach?
inizia ad imparare
Do you have it in different colours?
Czy może mi Pani doradzić?
inizia ad imparare
Can you give me some advice?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.