16 th of February

 0    32 schede    Jureco
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pocket
inizia ad imparare
kieszeń
kind
What kind of music do you like?
inizia ad imparare
rodzaj
Jaki rodzaj muzyki lubisz?
to look through
I will look through your brochures, I promise.
inizia ad imparare
przejrzeć coś naprzykład papiery
Przejrzę twoje broszury, obiecuję.
to get lost
Catch up with the group, I don't want to get lost.
inizia ad imparare
zgubić się
Nadążaj za grupą, nie chcę się zgubić.
to fall off
he fell off the ladder and broke his arm.
inizia ad imparare
spaść z czegoś naprzykład z drabiny
On spadł z drabiny i złamał rękę
suddenaly
inizia ad imparare
nagle
to be keen on something
inizia ad imparare
być chętnym na coś do zrobienia czegoś
to get dark
inizia ad imparare
sciemniać się
to get angry
inizia ad imparare
wściec się
to be late
inizia ad imparare
spóźniać się
to repeat
Could you repeat the last digit, please?
inizia ad imparare
powtórzyć / powtarzać
Czy mogłaby Pani powtórzyć ostatnią cyfrę?
helpful
Your notes were very useful, thanks.
inizia ad imparare
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
useful
inizia ad imparare
przydatny
wardrobe
inizia ad imparare
szafa na ubrania
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
inizia ad imparare
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
to reach something
inizia ad imparare
osiągnąć coś, sięgać po coś
can you pass me sugar
inizia ad imparare
możesz podać mi cukier
pass somebody something
can you pass me sugar
inizia ad imparare
podać naprzykład cukier
możesz podać mi cukier?
over here
inizia ad imparare
tutaj
over there
inizia ad imparare
tam
rude
Your remark was really rude.
inizia ad imparare
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
remark
inizia ad imparare
uwaga
that is why
inizia ad imparare
dlatego
our
inizia ad imparare
nasz, nasza, nasze
fully
the restaurant is fully booked
inizia ad imparare
w pełni
Restauracja jest całkowicie zarezerwowana.
booked
inizia ad imparare
zarezerwowane
crossing
inizia ad imparare
skrzyżowanie
couple
They are a lovely couple.
inizia ad imparare
para
Są uroczą parą.
cycling
inizia ad imparare
jazda na rowerze
through
inizia ad imparare
przez
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
inizia ad imparare
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
area
inizia ad imparare
obszar, rejon, okolica

Devi essere accedere per pubblicare un commento.