13.1 (Świat przyrody)

 0    38 schede    akbytnar
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
acid rain
inizia ad imparare
kwaśny deszcz
(air/water) pollution
inizia ad imparare
zanieczyszczenie(powietrza/wody)
bio foods
inizia ad imparare
żywoność ekologiczna
biodegradable products
inizia ad imparare
produkty ulegające biodegradacji
bottle bank
inizia ad imparare
kontener na zużyte butelki
car exhaust fumes
inizia ad imparare
spaliny samochodowe
carbon dioxide
inizia ad imparare
dwutlenek węgla
damage the environment
inizia ad imparare
niszczyć środowisko
deforestation
inizia ad imparare
wycinanie lasów
destroy natural habitat
inizia ad imparare
niszczyć naturalne środowisko życia
die out, become extinct
inizia ad imparare
wyginąć, wymrzeć
disposable products
inizia ad imparare
produkty jednorazowego użytku
dispose of waste
inizia ad imparare
pozbywać się odpadów
eco-friendly, environmrnt-friendly
inizia ad imparare
przyjazny dla środowiska
ecological
inizia ad imparare
ekologiczny
energy-saving light-bulb
inizia ad imparare
energooszczędna żarówka
extinction of endangered species
inizia ad imparare
wymieranie zagrożonych gatunków
e-waste (electronic waste)
inizia ad imparare
zużyty sprzęt elektroniczny
rubbish heap
inizia ad imparare
wysypisko śmieci
global warming
inizia ad imparare
globalne ocieplenie
greenhouse effect
inizia ad imparare
efekt cieplarniany
melting glacier
inizia ad imparare
topniejący lodowiec
oil spill
inizia ad imparare
wyciek ropy naftwej
organic fruit/ vegetables
inizia ad imparare
naturalne, uprawianie bez zużycia nawozów owoce/ warzywa
ozone layer
inizia ad imparare
warstwa ozonowa
pesticides
inizia ad imparare
pestycydy, środki owadobójcze
protect the environment
inizia ad imparare
chronić środowisko naturalne
pollute the environment
inizia ad imparare
zanieczyszczać środowisko naturalne
recycle, recycling
inizia ad imparare
utylizować, utylizacja
recycled paper
inizia ad imparare
papier makulaturowy
returnable bottels
inizia ad imparare
butelki zwrotne
reuse
inizia ad imparare
ponownie wykorzystywać
save energy
inizia ad imparare
oszczędzać energię
scarcity of fresh water
inizia ad imparare
niedobór wody pitnej
solar energy
inizia ad imparare
energia słoneczna
sort out rubbish
inizia ad imparare
segregować śmieci
traffic congestion
inizia ad imparare
zagęszczanie ruchu ulicznego
unleaded petrol
inizia ad imparare
benzyna bezołowiowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.