1.7. Charities and societies in Britain

 0    56 schede    raven125
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
organizacja dobroczynna
inizia ad imparare
charity
towarzystwo
inizia ad imparare
society
uprzejmość, grzeczność
inizia ad imparare
courtesy
troska, wzgląd na innych
inizia ad imparare
consideration
organizacje charytatywne
inizia ad imparare
charitable organisation
zapis
inizia ad imparare
record
na zasadzie dobrowolności
inizia ad imparare
on a voluntary basis
szeroki zakres usług
inizia ad imparare
wide range of services
społecznie upośledzeni
inizia ad imparare
the underprivileged
biedni
inizia ad imparare
the poor
potrzebujący
inizia ad imparare
the needy
chorzy
inizia ad imparare
the sick
ludzie starsi
inizia ad imparare
the elderly
ułomni
inizia ad imparare
the handicapped
bezdomni
inizia ad imparare
the homeless
samotni rodzice
inizia ad imparare
single parents
w rozpaczy
inizia ad imparare
in despair
opieka społeczna
inizia ad imparare
welfare
wsparcie finansowe
inizia ad imparare
financial support
zwrócić się o pomoc
inizia ad imparare
to turn for help
pomoc materialna
inizia ad imparare
material aid
ochotnicza organizacja
inizia ad imparare
voluntary organisation
zaniedbany
inizia ad imparare
neglected
źle traktowane, maltretowane
inizia ad imparare
ill-treated
zapobieganie
inizia ad imparare
prevention
sierota
inizia ad imparare
orphan
z ubogich rodzin
inizia ad imparare
deprived
nieuleczalnie chory
inizia ad imparare
incurably ill
trwale
inizia ad imparare
permanently
kaleki, upośledzony (umysłowo)
inizia ad imparare
disabled
chory umysłowo
inizia ad imparare
mentally ill
głuchy
inizia ad imparare
deaf
niewidomy
inizia ad imparare
blind
wsparcie psychiczne
inizia ad imparare
psychological support
samobójstwo
inizia ad imparare
suicide
małżonkowie
inizia ad imparare
spouses
amnestia
inizia ad imparare
amnesty
prowadzić kampanię na rzecz
inizia ad imparare
to campaign against
kara śmierci
inizia ad imparare
the death penalty
wypuścić, uwolnić
inizia ad imparare
to release
więźniowie sumienia
inizia ad imparare
prisoners of conscience
życzliwość
inizia ad imparare
kindness
apteka (szpitalna), przychodnia
inizia ad imparare
dispensary
leczenie weterynaryjne
inizia ad imparare
veterinary treatment
współczucie
inizia ad imparare
sympathy
małomówny
inizia ad imparare
taciturn
czyny mówią więcej niż słowa
inizia ad imparare
actions speak louder than words
darowizna, ofiarowanie
inizia ad imparare
donation
na organizację dobroczynną
inizia ad imparare
for charity
zbieranie funduszy
inizia ad imparare
collecting funds
być oddanym społeczeństwu
inizia ad imparare
to be devoted to the community
stowarzyszenie, zrzeszenie
inizia ad imparare
association
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
to rise money
ochotnicza (dobrowolna) pomoc
inizia ad imparare
voluntary help
sklep sprzedający ofiarowane rzeczy na cele charytatywne
inizia ad imparare
charity shop
koncert charytatywny
inizia ad imparare
charity concert

Devi essere accedere per pubblicare un commento.