1. personality

 0    114 schede    izasulig
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
personality
inizia ad imparare
osobowość
affectionate
inizia ad imparare
czuły
aggressive
inizia ad imparare
agresywny
ambitious
inizia ad imparare
ambitny
anxious
inizia ad imparare
zaniepokojony, niespokojny
bossy
inizia ad imparare
władczy
charming
inizia ad imparare
czarujący / uroczy
competitive
inizia ad imparare
lubiący współzawodnictwo
independed
inizia ad imparare
niezależny
jealous
inizia ad imparare
zazdrosny (o ludzi)
moody
inizia ad imparare
humorzasty
rebellious
inizia ad imparare
buntowniczy
reliable
inizia ad imparare
wiarygodny, godny zaufania
selfish
inizia ad imparare
egoistyczny, samolubny
sensible
inizia ad imparare
rozsądny / praktyczny
sensitive
inizia ad imparare
wrażliwy
sociable
inizia ad imparare
towarzyski
spoilt
inizia ad imparare
rozpieszczony, zepsuty
stubborn
inizia ad imparare
uparty
themselves
inizia ad imparare
sami
arguing
inizia ad imparare
argumentując
common sense
inizia ad imparare
zdrowy rozsądek
practical
inizia ad imparare
praktyczny
enjoys
inizia ad imparare
cieszy
bad-tempered
inizia ad imparare
w złym humorze, wściekły
easily hurt
inizia ad imparare
łatwo zranić
offended
inizia ad imparare
obrażony
obeying rules
inizia ad imparare
przestrzeganie zasad
attitude
inizia ad imparare
postawa/podejście
talkative
inizia ad imparare
gadatliwy
clever
inizia ad imparare
mądry
generous
inizia ad imparare
hojny
mean
inizia ad imparare
skąpy / perfidny
generous
inizia ad imparare
hojny
insecure
inizia ad imparare
niepewny
outgoing
inizia ad imparare
otwarty/ towarzyski
unambitious
inizia ad imparare
bez ambicji
unfriendly
inizia ad imparare
nieprzyjazny
dishonest
inizia ad imparare
nieuczciwy
unimaginative
inizia ad imparare
bezwyobraźni
unkind
inizia ad imparare
nieuprzejmy
immature
inizia ad imparare
niedojrzały
disorganized
inizia ad imparare
niezorganizowany
impatient
inizia ad imparare
niecierpliwy
unreliable
inizia ad imparare
niewiarygodny
irresponsible
inizia ad imparare
nieodpowiedzialny
unselfish
inizia ad imparare
bezinteresowny
insensitive
inizia ad imparare
nieczuły
unsociable
inizia ad imparare
nietowarzyski
untidy
inizia ad imparare
nieporządny
sympathetic
inizia ad imparare
współczujący
sensible
inizia ad imparare
rozsądny
amusing
inizia ad imparare
zabawny
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
inizia ad imparare
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
big-head
inizia ad imparare
zarozumialec
big-headed
You're getting a bit big-headed with all your success. Try and be a bit more humble.
inizia ad imparare
zarozumiały
Robisz się trochę zarozumiały przez to, że odniosłeś sukces. Spróbuj być nieco bardziej pokorny.
boring
I hate school, it's boring!
inizia ad imparare
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
calm
inizia ad imparare
opanowany, spokojny
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
inizia ad imparare
ostrożny
Bądź czujny - ktoś nas obserwuje.
cheerful
inizia ad imparare
pogodny
cowardly
inizia ad imparare
tchórzliwy
coward
inizia ad imparare
tchórz
curious
Timmy is very curious of the world.
inizia ad imparare
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
determined
inizia ad imparare
zdecydowany
disobedient
inizia ad imparare
nieposłuszny
easy-going
inizia ad imparare
bezproblemowy, wyluzowany
energetic
inizia ad imparare
energiczny
even-tempered
inizia ad imparare
zrównoważony
even-tempered
inizia ad imparare
zrównoważony
forgetful
She's a very forgetful person - sometimes she can't even remember how old she is!
inizia ad imparare
zapominalski
Ona jest bardzo zapominalską osobą - czasem nie pamięta nawet, ile ma lat!
good-natured
inizia ad imparare
dobroduszny
grumpy
inizia ad imparare
zrzędliwy, gburowaty
honest
She seems to be honest.
inizia ad imparare
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
insincere
inizia ad imparare
nieszczery
irritable
inizia ad imparare
irytujący
loyal
inizia ad imparare
lojalny
naive
inizia ad imparare
naiwny
obedient
inizia ad imparare
posłuszny
pessimist
inizia ad imparare
pesymista
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
inizia ad imparare
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
possessive
Her boyfriend broke up with her because she was getting too possessive.
inizia ad imparare
zaborczy
Jej chłopak z nią zerwał, bo robiła się zbyt zaborcza.
rude
Your remark was really rude.
inizia ad imparare
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
self-confident
inizia ad imparare
pewny siebie
shy
Join us, don't be shy!
inizia ad imparare
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
timid
inizia ad imparare
bojaźliwy
sincere
Please, accept our sincere apologies.
inizia ad imparare
szczery
Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny.
spiteful
Why did you tell such things to Mary? You're so spiteful!
inizia ad imparare
złośliwy
Dlaczego powiedziałaś Mary takie rzeczy? Jesteś taki złośliwy!
strong-minded
inizia ad imparare
zdecydowany
thick-skinned
inizia ad imparare
gruboskórny
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
inizia ad imparare
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
truthful
inizia ad imparare
prawdomówny
unkind
inizia ad imparare
nieuprzejmy
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
inizia ad imparare
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
vindictive
inizia ad imparare
mściwy
warm-hearted
inizia ad imparare
serdeczny
well-behaved
inizia ad imparare
dobrze wychowany
polite
We only hire polite people.
inizia ad imparare
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
cheerful
inizia ad imparare
pogodny/wesoły
dull
inizia ad imparare
nieciekawy, nudny
sense of humour
inizia ad imparare
poczucie humoru
ability
inizia ad imparare
zdolność, umiejętność
honesty
inizia ad imparare
uczciwość
ambition
inizia ad imparare
ambicja
tolerance
inizia ad imparare
tolerancja
aggression
inizia ad imparare
agresja
arrogance
inizia ad imparare
arogancja
generosity
inizia ad imparare
hojność, szczodrość
paitence
inizia ad imparare
cierpliwość
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
inizia ad imparare
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
modest
Be modest and humble.
inizia ad imparare
skromny
Bądź skromny i pokorny.
humble
Kevin is such a humble guy. He does great things, but never brags about them to anyone.
inizia ad imparare
pokorny
Kevin to taki skromny gość. Robi wspaniałe rzeczy, a nigdy nikomu się nimi nie chwali.
intolerant
inizia ad imparare
nietolerancyjny
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
inizia ad imparare
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
personality trait
inizia ad imparare
cecha osobowości

Devi essere accedere per pubblicare un commento.