Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    28 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czy w Księstwie Warszawskim obowiązywał Kodeks Napoleona?
inizia ad imparare
Tak
Czy Królestwo Polskie było w unii personalnej z Rosją?
inizia ad imparare
Tak
Podaj miejsce co najmniej jednej z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
inizia ad imparare
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
inizia ad imparare
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
inizia ad imparare
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
inizia ad imparare
W 1864 r.
Podaj nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
inizia ad imparare
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
inizia ad imparare
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
inizia ad imparare
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
inizia ad imparare
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
inizia ad imparare
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
inizia ad imparare
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
inizia ad imparare
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
inizia ad imparare
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
inizia ad imparare
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
inizia ad imparare
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
inizia ad imparare
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
inizia ad imparare
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
inizia ad imparare
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
inizia ad imparare
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
inizia ad imparare
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
inizia ad imparare
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
inizia ad imparare
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
inizia ad imparare
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
inizia ad imparare
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
inizia ad imparare
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
inizia ad imparare
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
inizia ad imparare
W 1864 r.

Commenti:

klarka2OO3 Ha scritto: 2011-11-21 20:22:39
poszło mi bardzo dobrze,bez żadnych błędów

Devi essere accedere per pubblicare un commento.