Polska po II wojnie światowej (poziom gimnazjum)

 0    43 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
inizia ad imparare
W 1945 r.
W którym roku odbyło się referendum ludowe?
inizia ad imparare
W 1946 r.
W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
inizia ad imparare
W 1947 r.
W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
inizia ad imparare
W 1948 r.
W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
inizia ad imparare
W 1956 r.
W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
inizia ad imparare
W 1956 r.
W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
inizia ad imparare
W 1970 r.
W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
inizia ad imparare
W 1978 r.
W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
inizia ad imparare
W 1980 r.
W którym roku został wprowadzony stan wojenny?
inizia ad imparare
W 1981 r.
W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
inizia ad imparare
W 1989 r.
W którym roku odbyły się wybory do sejmu kontraktowego?
inizia ad imparare
W 1989 r.
W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
inizia ad imparare
W 1991 r.
W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
inizia ad imparare
W 1995 r.
W którym roku Polska została członkiem UE?
inizia ad imparare
W 2004 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
inizia ad imparare
Tak
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
inizia ad imparare
Tak
Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
inizia ad imparare
Komuniści
Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
inizia ad imparare
Tak
Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
inizia ad imparare
Bolesław Bierut
Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
inizia ad imparare
Tak
Rozwiń skrót PZPR.
inizia ad imparare
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
inizia ad imparare
PPS, PPR
Rozwiń skrót PPR.
inizia ad imparare
Polska Partia Robotnicza
Rozwiń skrót PPS.
inizia ad imparare
Polska Partia Socjalistyczna
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
inizia ad imparare
Studenci
Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
inizia ad imparare
Tak
Rozwiń skrót KOR.
inizia ad imparare
Komitet Obrony Robotników
Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
inizia ad imparare
Gen. W. Jaruzelski
Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
inizia ad imparare
Tak
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
inizia ad imparare
35%
Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
inizia ad imparare
65%
Kto został premierem Polski w 1989 r.?
inizia ad imparare
Tadeusz Mazowiecki
Rozwiń skrót SLD.
inizia ad imparare
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rozwiń skrót PSL.
inizia ad imparare
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PO
inizia ad imparare
Platforma Obywatelska
Rozwiń skrót PiS
inizia ad imparare
Prawo i Sprawiedliwość
Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
inizia ad imparare
Aleksander Kwaśniewski
Kto był prezydentem RP w roku 2009?
inizia ad imparare
Lech Kaczyński
Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
inizia ad imparare
Donald Tusk
Rozwiń skrót UE.
inizia ad imparare
Unia Europejska
Czy obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucja została przyjęta w 1997 r.?
inizia ad imparare
Tak
Czy obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucja została przyjęta w 2007 r.?
inizia ad imparare
Nie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.