Polska od I do II wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    32 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czy akt 5 listopada został wydany przez Rosję?
inizia ad imparare
Nie
Czy akt 5 listopada został wydany przez Niemcy i Austro-Węgry?
inizia ad imparare
Tak
W którym roku miała miejsce bitwa warszawska, tzw. cud nad Wisłą?
inizia ad imparare
W 1920 r.
Czy w 1921 r. wybuchło III powstanie śląskie?
inizia ad imparare
Tak
Czy w 1924 r. wybuchło III powstanie śląskie?
inizia ad imparare
Nie
Czy w 1921 r. został zawarty pokój w Rydze?
inizia ad imparare
Tak
Czy w 1919 r. został zawarty pokój w Rydze?
inizia ad imparare
Nie
Kto był przywódcą odradzającego się państwa polskiego w XII. 1918 r.?
inizia ad imparare
Józef Piłsudski
Czy konstytucja marcowa została uchwalona w 1921 r.?
inizia ad imparare
Tak
Czy konstytucja marcowa została uchwalona w 1924 r.?
inizia ad imparare
Nie
Rozwiń skrót AK.
inizia ad imparare
Armia Krajowa
Rozwiń skrót COP.
inizia ad imparare
Centralny Okręg Przemysłowy
Pod auspicjami jakiego państwa powstały legiony z których jednym dowodził J. Piłsudski?
inizia ad imparare
Austro-Węgier
W którym roku wybuchło powstanie wielkopolskie?
inizia ad imparare
W 1918 r.
Kto stał na czele III powstania śląskiego?
inizia ad imparare
Wojciech Korfanty
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1922 r.?
inizia ad imparare
Gabriel Narutowicz
Kto stał na czele pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
inizia ad imparare
Ignacy Paderewski
Ile procent ludności II Rzeczypospolitej stanowili Polacy wg spisu ludności z 1921 r.?
inizia ad imparare
69%
Podaj kraje z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.
inizia ad imparare
Niemcy, Rosja Radziecka (później ZSRR), Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia
Kto był autorem reform gospodarczych które doprowadziły do opanowania hiperinflacji w II Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
Władysław Grabski
W którym roku miał miejsce przewrót majowy?
inizia ad imparare
W 1926 r.
W którym roku umarł Józef Piłsudski?
inizia ad imparare
W 1935 r.
W któym roku przywódcy opozycyjni zostali uwięzieni w twierdzy brzeskiej?
inizia ad imparare
W 1930 r.
Kto był ministrem spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej w 1939 r.?
inizia ad imparare
Józef Beck
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na II Rzeczypospolitą.
inizia ad imparare
1. IX. 1939 r.
W którym roku został podpisany układ Ribbentrop-Mołotow?
inizia ad imparare
W 1939 r.
Podaj dokładną datę ataku ZSRR na II Rzeczypospolitą.
inizia ad imparare
17. IX. 1939 r.
W którym roku Biuro Polityczne WKP/b podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich oficerów przetrzymywanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
inizia ad imparare
1940 r.
Gdzie znajdują się groby rozstrzelanych przez NKWD polskich jeńców.
inizia ad imparare
W Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Co stało się z ziemiami II Rzeczypospolitej zajętymi przez ZSRR w 1939 r.?
inizia ad imparare
Zostały włączone do ZSRR.
Jakie kraje były stronami układu Sikorski-Majski?
inizia ad imparare
Polska, ZSRR
W któym roku miała miejsce bitwa o Monte Cassino?
inizia ad imparare
W 1944 r.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.