I wojna światowa

 0    48 schede    dariastan123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Co naruszyło równowagę sił?
inizia ad imparare
Zjednoczenie Niemiec
"Zbrojny pokój"
inizia ad imparare
koniec XIXw., gdy europejskie mocarstwa zaczęły przygotowywać się do wojny
Trójprzymierze
inizia ad imparare
sojusz: Niemcy, Austro-węgry, Włoch (1882r.); po odstąpieniu Włoch nazwano je blokiem PAŃSTW CENTRALNYCH
Trójporozumienie
inizia ad imparare
Francja, Anglia, Rosja (1907r.), także ententa
23.07.1914
inizia ad imparare
Austria wystosowuje 48-godzinne ultimatum (miało ono spowodować utratę niezależności przez Serbię. Serbia przystała na 5 z 6 punktów.
28.07.1914
inizia ad imparare
Austro-Węgry wypowiadają Serbii wojnę.
plan Schlieffena
inizia ad imparare
plan Niemców, żeby pokonać Francję w ciągu sześciu tyg., a potem przerzucić główne siły na wschód i rozgromić Rosję.
Cud nad Marną
inizia ad imparare
09.1914r. (bitwa ta pokrzyżowała niemieckie plany) - Niemcy znaleźli się nad rzeką Marną. Po kilkudniowej bitwie musieli się jednak wycofać. Ocalenie miasta było nieoczekiwane, stąd nazwa. W rzeczywistości obrońcom pomogły zamieszanie i brak łączności wśród oddziałów niemieckich. Istotne było także wsparcie Rosjan, którzy osiągnęli bojową gotowość szybciej, niż spodziewali się tego Niemcy.
wojna pozycyjna
inizia ad imparare
wojna prowadzona przez obie strony z umocnionych pozycji takich jak okopy i bunkry
Dlaczego linia frontu zachodniego nie przesuwała się do roku 1918?
inizia ad imparare
Przyczyny: wyrównane siły przeciwników i środki techniczne
Istotne wynalazki wojny
inizia ad imparare
moździerze, ciężkie działa, granaty, gazy trujące, czołgi, samoloty zwiadowcze, balony obserwacyjne
wiosna 1915
inizia ad imparare
Włochy wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom
Niemcy postanawiają zdobyć francuską twierdzę Verdun(front zachodni); "piekło Verdun"
inizia ad imparare
02.1916. (ok. 10 msc) Niemcom zależało nie tyle na fortecy, co na jak największym wykrwawieniu przeciwnika). Niemcom nie udało się zdobyć Verdun. Osłabili Francuzów, ale sami również ucierpieli.
Walka nad Sommą(front zachodni)
inizia ad imparare
06.1916 - Anglicy (wspierani przez Francuzów) rozpoczęli wielką ofensywę nad Sommą. Bitwa pozostałą nierozstrzygnięta.
Ofensywa Brusiłowa
inizia ad imparare
06.1916 - A. Brusiłow zaatakował oddziały austro-węgierskie na Ukrainie. Niemcy musieli przerzucić siły na wschód; osłabili je na wschodzie. Zakończyła się niepowodzeniem Rosjan, odciążyła Anglików i Francuzów, a Niemcom umożliwiła sukces na froncie zachodnim.
Dlaczego wojna "światowa"?
inizia ad imparare
Gdyż europejski konflikt stał się wojną światową.
02.1917r.
inizia ad imparare
Niemieckie dowództwo rozpoczyna nieograniczoną wojnę podwodną, która polegała na zatapianiu wszystkich statków zmierzających do portów ententy. Sądzili, że pozbawiona żywności i surowców WB skapituluje. Mylili się.
reformy po 1905
inizia ad imparare
m.in. ustanowienie Dumy. Wówczas zaczęły powstawać pierwsze legalne partie polityczne
3.03.1917r.
inizia ad imparare
strajk w Piotrogrodzie, który zapoczątkował rewolucję lutową. Robotnicy żądali poprawy życia. Car wysłał wojsko, jednak żołnierze stanęli po stronie demonstrantów.
13.03.1917r.
inizia ad imparare
Moskwa i Piotrogród w rękach rewolucjonistów.
15.03.1917r.
inizia ad imparare
Mikołaj II abdykował, a Rosja stała się republiką
dwuwładza
inizia ad imparare
cz. mieszkańców Rosji była posłuszna Rządowi Tymczasowemu, a część - radom.
bolszewicy
inizia ad imparare
fanatyczni marksiści, dążący do światowej rewolucji i budowy bezklasowego społeczeństwa komunistycznego. Chcieli zakończenia wojny.
Włodzimierz Lenin
inizia ad imparare
pozbawiony skrupułów przywódca. Na wieść o wybuchu rewolucji lutowej uznał, że nadszedł czas sięgnięcia po władzę. Postanowił jak najszybciej przedostać się do Rosji, w czym pomogły mu wojska niemieckie, które liczyły, że Lenin obali RT, a Rosja zostanie wyeliminowana z wojny.
04.1917
inizia ad imparare
przyjazd Lenina
6/7.11 (w Rosji: 24/25.10) 1917r.
inizia ad imparare
rewolucja październikowa. Czerwona Gwardia zajęła Pałac Zimowy i aresztowała ministrów. RT przestał istnieć; władzę w Piotrogrodzie przejęli bolszewicy. Choć rewolucja w Piotrogrodzie skończyła się 8.11 to wkrótce ogarnęła resztę Rosji.
Czerwona Gwardia
inizia ad imparare
wierne bolszewikom grupy żołnierzy oraz uzbrojeni robotnicy
nowy rząd Lenina złożony z bolszewików
inizia ad imparare
Rada Komisarzy Ludowych; Rosja przekształciła się w Rosję Radziecką, nazywaną też Republiką Rad lud Krajem Rad
pokój brzeski
inizia ad imparare
03.1918; Rosja Radziecka podpisuje pokój brzeski z państwami centralnymi. Na jego mocy zrzekła się ziem utraconych w czasie wojny.
1918
inizia ad imparare
bolszewicy niszczą wszystkie partie poza własną, nazywaną odtąd komunistyczną.
1917-1922
inizia ad imparare
wojna domowa w Rosji
Armia Czerwona
inizia ad imparare
stworzona w 1918r., by pokonać wszystkich nieprzyjaciół bolszewików.
czerwony terror
inizia ad imparare
wprowadzony w 1918r. (trwał do 1922r. W tym czasie wymordowano ok. 200tys. "wrogów ludu") przez bolszewików. Kierowała nim policja polityczna o nazwie: Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, zwana potocznie Czeka. Czekiści dokonywali masowych egzekucji, utworzyli też obozy koncentracyjne oraz łagry (tj. obozy pracy przymusowej.
rozstrzelanie Mikołaja II z rodziną
inizia ad imparare
07.1918, odbyło się to na rozkaz Lenina. Gdy sam Lenin został ranny w zamachu, w odwecie stracono 500 zakładników.
nazwa ZSRR
inizia ad imparare
12.1922r.
04.1917
inizia ad imparare
US wypowiadają Niemcom wojnę (zirytowane podtapianiem statków handlowych)
alianci
inizia ad imparare
przeciwnicy państw centralnych
11.11.1918
inizia ad imparare
nowy rząd Niemiec podpisuje rozejm z aliantami (na warunkach podyktowanych przez Francję). I wojna dobiegła końca.
28.10.1918
inizia ad imparare
Czechosłowacja ogłasza niepodległość (osłabienie A-W)
16.11.1918
inizia ad imparare
Węgry ogłaszają niepodległość
powstaje Jugosławia
inizia ad imparare
1.12.1918r. (Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy)
12.11.1918r.
inizia ad imparare
Austria zostaje ogłoszona republiką. Monarchia austro-węgierska przestaje istnieć.
samostanowienie narodów
inizia ad imparare
prawo każdego narodu do decydowania o swoim politycznym losie - np. do posiadania własnego państwa
paryska konferencja pokojowa
inizia ad imparare
1919; duży wpływ wywarło orędzie prezydenta Wilsona. Decydujący głos miały: US, Anglia i Francja
traktat wersalski - "dyktat wersalski"
inizia ad imparare
dokument podpisany w 1919 w Wersalu z Niemcami
akt 5 listopada; manifest dwóch cesarzy
inizia ad imparare
dokument niejasno zapowiadał utworzenie Polski na zdobytych ziemiach zaboru rosyjskiego; akt spowodował powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową
Armia Polska we Francji; błękitna armia
inizia ad imparare
06.1917; znakomicie wyszkolona i uzbrojona. Dowódca: Józef Haller. Polityczne zwierzchnictwo nad nią objął Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu, który Utworzono z inicjatywy Romana Dmowskiego.
Rada Regencyjna
inizia ad imparare
09.1917, miała ona odciągnąć Polaków od ententy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.