Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    75 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jakie państwa należały do Trójprzymierza w 1913 r.?
inizia ad imparare
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy
Jakie państwa należały do Trójporozumienia w 1913 r.?
inizia ad imparare
Rosja, Francja, Wielka Brytania
W którym roku Włochy przystępiły do I wojny światowej po stronie ententy?
inizia ad imparare
W 1915 r.
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej?
inizia ad imparare
Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
W którym roku USA przystępiły do I wojny światowej?
inizia ad imparare
W 1917 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Tannenbergiem?
inizia ad imparare
Niemcy
W którym roku został podpisany traktat wersalski?
inizia ad imparare
W 1919 r.
Czego dotyczył tzw. mały traktat wersalski?
inizia ad imparare
Gwarantował poszanowanie praw mniejszości etniczych, językowych i religijnych.
W którym roku Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec?
inizia ad imparare
W 1933 r.
W którym roku Benito Mussolini został premierem Włoch?
inizia ad imparare
W 1922 r.
W którym roku obalono carat w Rosji?
inizia ad imparare
W 1917 r.
Jaka partia zdobyła władzę w Rosji w wyniku rewolucji październikowej?
inizia ad imparare
Partia bolszewicka
W którym roku miał miejsce "czarny czwartek" na nowojorskiej giełdzie od którego rozpoczął się kryzys gospodarczy?
inizia ad imparare
W 1929 r.
W którym roku został wprowadzony w USA program New Deal?
inizia ad imparare
W 1933 r.
Kto był prezydentem USA w czasie wprowadzania New Dealu?
inizia ad imparare
F. D. Roosevelt
W któym roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii?
inizia ad imparare
W 1936 r.
W którym roku Niemcy dokonały anschlussu Austrii?
inizia ad imparare
W 1938 r.
W którym roku miała miejsce konferencja monachijska?
inizia ad imparare
W 1938 r.
W którym roku został utworzony protektorat Czech i Moraw?
inizia ad imparare
W 1939 r.
W którym roku Litwa, Łotwa i Estonia zostały przyłączone do ZSRR?
inizia ad imparare
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Danię i Norwegię?
inizia ad imparare
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Belgię i Holandię?
inizia ad imparare
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Francję?
inizia ad imparare
W 1940 r.
W którym roku Francja skapitulowała przed Niemcami?
inizia ad imparare
W 1940 r.
W któym roku Japonia zaatakowała USA?
inizia ad imparare
W 1941 r.
Jak nazywał się tajny projekt majacy na celu wyprodukowanie bomby atomowej?
inizia ad imparare
Projekt Manhattan
W jakich trzech miastach odbyły się najważniejsze konferencje Wielkiej Trójki?
inizia ad imparare
W Teherenie, Jałcie i Poczdamie
Jakie państwa walczyły po stronie państ centralnych w XII. 1914 r.?
inizia ad imparare
Niemcy, Austro-Węgry, Turcja
W któym roku Bułgaria przyłączyła się do obozu państw centralnych?
inizia ad imparare
W 1915 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Tannenbergiem?
inizia ad imparare
W 1914 r.
W którym roku miała miejsce bitwa nad Marną?
inizia ad imparare
W 1914 r.
Jaka była największa bitwa I wojny światowej?
inizia ad imparare
Bitwa pod Verdun
W którym roku miała miejsce bitwa pod Verdun?
inizia ad imparare
W 1916 r.
W którym roku miała miejsce bitwa nad Sommą?
inizia ad imparare
W 1916 r.
W którym roku został podpisany traktat w Rapallo?
inizia ad imparare
W 1922 r.
W którym roku został podpisany pakt Brianda-Kelloga?
inizia ad imparare
W 1928 r.
W którym roku Niemcy zostały członkiem Ligi Narodów?
inizia ad imparare
W 1926 r.
W którym roku wojska belgijskie i francuskie rozpoczęły okupację Zagłębia Ruhry?
inizia ad imparare
W 1923 r.
W którym roku miała miejsce "noc długich noży"?
inizia ad imparare
W 1934 r.
Kto był twórcą związków kombatantów we Włoszech po I wojnie światowej?
inizia ad imparare
Benito Mussolini
W którym roku uchwalono ustawy norymberskie?
inizia ad imparare
W 1935 r.
Czego dotyczyły ustawy norymberskie?
inizia ad imparare
Pozbawienia praw politycznych Żydów oraz zakazu mieszanych małżeństw niemiecko-żydowskich
W którym roku miała miejsce "noc kryształowa"?
inizia ad imparare
W 1938 r.
Przeciwko komu były wymierzone działania w czasie "nocy kryształowej"?
inizia ad imparare
Przeciwko Żydom
W którym roku umarł W. Lenin?
inizia ad imparare
W 1924 r.
W którym roku wprowadzono NEP w Rosji Radzieckiej?
inizia ad imparare
W 1921 r.
Rozwiń skrót NEP.
inizia ad imparare
Nowa Ekonomiczna Polityka
Kto stał na czele buntu przeciwko rządom frontu ludowego w Hiszpanii?
inizia ad imparare
Gen. Francisco B. Franco
W którym roku zakończyła się wojna domowa w Hiszpanii?
inizia ad imparare
W 1939 r.
W którym roku wybuchła wojna ZSRR z Finlandią (rozpoczęta przez ZSRR)?
inizia ad imparare
W 1939 r.
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na ZSRR.
inizia ad imparare
21. VI. 1941 r.
Podaj kryptonim niemieckiej operacji przeciwko ZSRR.
inizia ad imparare
Barbarossa
W którym roku została podpisana Karta Atlantycka?
inizia ad imparare
W 1941 r.
Gdzie nastąpił pierwszy atak wojsk japońskich na USA?
inizia ad imparare
W Pearl Harbour
W którym roku miała miejsce bitwa pod Stalingradem?
inizia ad imparare
W 1942 r.
Podaj dokładną datę lądowania wojsk alianckich w Normandii.
inizia ad imparare
6. VI. 1944 r.
Podaj dokładną datę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.
inizia ad imparare
6. VIII. 1945 r.
W którym roku miała miejsce konferencja jałtańska?
inizia ad imparare
W 1945 r.
Podaj dokładną datę wypowiedzenie przez Austro-Węgry wojny Serbii.
inizia ad imparare
28. VII. 1914 r.
Podaj dokładną datę podpisania porozumienia pokojowego w Brześciu.
inizia ad imparare
3. III. 1918 r.
Podaj dokładną datę podpisania rozejmu w Compiègne,
inizia ad imparare
11. XI. 1918 r.
Podaj nazwy co najmniej sześciu państw powstałych w wyniku I wojny światowej.
inizia ad imparare
Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców
W którym roku partia faszystowska stała się jedyną legalną partią we Włoszech?
inizia ad imparare
W 1926 r.
W którym roku miał miejsce pucz monachijski?
inizia ad imparare
W 1923 r.
Kto został zamordowany w czasie "nocy długich noży"?
inizia ad imparare
Kierownictwo SA
Jaki ustrój polityczny obowiązywał w Austrii w 1934 r.?
inizia ad imparare
Autorytaryzm
Jaki ustrój polityczny obowiązywał w Portugalii w 1934 r.?
inizia ad imparare
Autorytaryzm
W którym roku rozpoczęła się kolektywizacja w ZSRR?
inizia ad imparare
W 1929 r.
Podaj skrótową nazwę Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrewolucją i Sabotażem.
inizia ad imparare
Czeka
W którym roku GPU zostało włączone do NKWD?
inizia ad imparare
W 1934 r.
W którym roku Włochy zaatakowały Abisynię?
inizia ad imparare
W 1935 r.
Podaj dokładną datę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.
inizia ad imparare
23. VIII. 1939 r.
W którym roku miała miejsce remilitaryzacja Nadrenii?
inizia ad imparare
W 1936 r.
W którym roku Japonia zaatakowała Chiny?
inizia ad imparare
W 1937 r.
Kto podpisał Kartę Atlantycką?
inizia ad imparare
W. Churchill i F. D. Roosevelt

Devi essere accedere per pubblicare un commento.