Świat po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    73 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Rozwiń skrót WTO.
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Handlu
Rozwiń skrót WHO.
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Zdrowia
Rozwiń skrót FAO.
inizia ad imparare
Organizacja ds. Żywienia i Rolnictwa
Rozwiń skrót MFW.
inizia ad imparare
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Czy procesy norymberskie trwały w latach 1945-1946?
inizia ad imparare
Tak
Co to jest Bizonia?
inizia ad imparare
Strefa powstała z połączenia dwóch stref okupacyjnych (angielskiej i amerykańskiej)
Co to jest Trizonia?
inizia ad imparare
Strefa powstała z połączenia trzech stref okupacyjnych (angielskiej, amerykańskiej i francuskiej)
W którym roku Churchill użył w Fulton określenia "żelazna kurtyna"?
inizia ad imparare
W 1946 r.
W którym roku został ogłoszony plan Marshalla?
inizia ad imparare
W 1947 r.
W którym roku została ogłoszona doktryna Trumana?
inizia ad imparare
W 1947 r.
W którym roku powstał Kominform?
inizia ad imparare
W 1947 r.
W którym roku powstało NATO?
inizia ad imparare
W 1949 r.
W którym roku zostało proklamowane RFN?
inizia ad imparare
W 1949 r.
W którym roku zostało proklamowane NRD?
inizia ad imparare
W 1949 r.
Podaj krótką definicję "zimnej wojny".
inizia ad imparare
Stan napięcia pomiędzy państwami komunistycznymi z ZSRR na czele i państwami kapitalistycznymi pod przywództwem USA.
Kiedy miała miejsce blokada Berlina Zachodniego?
inizia ad imparare
W latach 1948-1949
Kto był pierwszym kanlerzem RFN?
inizia ad imparare
Konrad Adenauer
Czy Kominform było instytucją powołaną przez USA?
inizia ad imparare
Nie
Czy Kominform było instytucją powołaną z incjatywy Józefa Stalina?
inizia ad imparare
Tak
Co było celem powołania Kominformu?
inizia ad imparare
Dostosowanie polityk partii komunistycznych do polityki ZSRR
W którym roku powstały Indie i Pakistan?
inizia ad imparare
W 1947 r.
W którym roku powstało państwo Izrael?
inizia ad imparare
W 1948 r.
W którym roku proklamowano Chińską Republikę Ludową?
inizia ad imparare
W 1949 r.
Kiedy miała miejsce wojna w Korei?
inizia ad imparare
W latach 1950-1953
W którym roku Francuzi wycofali się z Indochin?
inizia ad imparare
W 1954 r,
W którym roku miał miejsce tzw. kryzys sueski?
inizia ad imparare
W 1956 r.
W którym roku miał miejsce kryzys kubański?
inizia ad imparare
W 1962 r.
W którym roku USA wycofały się z Wietnamu?
inizia ad imparare
W 1973 r.
Wyjaśnij termin dekolonizacja.
inizia ad imparare
Uzyskiwanie niepodległości przez państwa kolonialne w wyniku erozji imperiów, których były częścią
W którym roku powstała Algieria, jako suwerenne państwo?
inizia ad imparare
W 1962 r.
W którym roku umarł Józef Stalin?
inizia ad imparare
W 1953 r.
Wyjaśnij krótko termin syjonizm.
inizia ad imparare
Ideologia postulująca utworzenie państwa żydowskiego
Kto był pierwszym premierem Izraela?
inizia ad imparare
David Ben Gurion
Czy Gamal Abd el Naser znacjonalizował Kanał Sueski?
inizia ad imparare
Tak
Czy w 1956 r. doszło do zbrojnego konfliktu izraelsko-egipskiego?
inizia ad imparare
Tak
Czy w 1956 r. doszło do zbrojnego konfliktu egipsko-radzieckiego?
inizia ad imparare
Nie
Wskaż strony konfliktu o kanał Sueski z 1956 r.
inizia ad imparare
Izrael, Wielka Brytania, Francja kontra Egipt
Wskaż dwie najważniejsze przyczyny stosunkowo szybkiego zakończenia kryzysu sueskiego.
inizia ad imparare
Nacisk ZSRR, brak poparcia USA dla działań Izraela, Francji i Wlk. Brytanii
Rozwiń skrót KRLD.
inizia ad imparare
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.
Kto stał na czele Komunistycznej Partii Chin w 1949 r.?
inizia ad imparare
Mao Tse-tung
Kto stał na czele chińskiej Partii Narodowej (Kuomintangu)?
inizia ad imparare
Czang Kaj-szek
Rozwiń skrót OWP.
inizia ad imparare
Organizacja Wyzwolenia Palestyny
Czyje wojska przekroczyły 38 równoleżnik 25. VI. 1950 r.?
inizia ad imparare
Koreii Północnej
Jaki kraj udzielił wsparcia wojskowego Koreii Północnej w czasie wojny koreańskiej?
inizia ad imparare
Chiny
Jaki kraj udzielił wsparcia wojskowego Koreii Południowej w czasie wojny koreańskiej?
inizia ad imparare
USA
W którym roku wojska Wietnamu Północnego podbiły Wietnam Południowy
inizia ad imparare
W 1975 r.
W którym roku imigranci kubańscy wpierani przez CIA przeprowadzili nieudany desant w Zatoce Świń?
inizia ad imparare
W 1961 r.
Z czym związany był wybuch kryzysu kubańskiego?
inizia ad imparare
Z zainstalowaniem przez ZSRR rakiet ofensywnych na Kubie
Czy John F. Kennedy został zamordowany?
inizia ad imparare
Tak
W którym roku John F. Kennedy został zamordowany?
inizia ad imparare
W 1963 r.
W którym roku utworzono RWPG?
inizia ad imparare
W 1949 r.
W którym roku powstał Układ Warszawski?
inizia ad imparare
W 1955 r.
W którym roku miała miejsce interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji?
inizia ad imparare
W 1968 r.
Rozwiń skrót RPWG.
inizia ad imparare
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Czy Austria należała do Układu Warszawskiego?
inizia ad imparare
Nie
Czy NRD należała do Układu Warszawskiego?
inizia ad imparare
Tak
Wymień co najmniej cztery państwa należące do Układu Warszawskiego.
inizia ad imparare
ZSRR, Polska, Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia, Węgry
Kto był przywódcą ZSRR w czasie kryzysu kubańskiego?
inizia ad imparare
Nikita Chruszczow
Kto był przywódcą ZSRR w czasie interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
inizia ad imparare
Leonid Breżniew
W którym roku miało miejsce powstanie węgierskie?
inizia ad imparare
W 1956 r.
Kto stał na czele Komunistycznej Partii Czechosłowacji w 1968 r.?
inizia ad imparare
Aleksander Dubcek
Rozwiń skrót EWG.
inizia ad imparare
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Podaj co najmniej trzy kraje należące do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
inizia ad imparare
Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy
W którym roku UE rozszerzyła się o 10 państw?
inizia ad imparare
W 2004 r.
W którym roku do UE wstąpiły Szwecja, Finlandia i Austria?
inizia ad imparare
W 1995 r.
W którym roku miała miejsce inwazja ZSRR na Afganistan?
inizia ad imparare
W 1979 r.
W którym roku przestał istnieć ZSRR?
inizia ad imparare
W 1991 r.
Kto był przywódcą ZSRR w 1988 r.?
inizia ad imparare
Michaił Gorbaczow
W którym roku miało miejsce zjednoczenie Niemiec?
inizia ad imparare
W 1990 r.
Kto był kanclerzem RFN w 1988 r.?
inizia ad imparare
Helmut Kohl
Kto był prezydentem USA w 1985 r.?
inizia ad imparare
Ronald Reagan
Kto został prezydentem Czechosłowacji w 1989 r.?
inizia ad imparare
Vaclav Havel
Jak nazwano przemiany mające miejsce w Czechosłowacji w 1989 r.?
inizia ad imparare
Aksamitna rewolucja

Commenti:

zofia T. kozłowska, Ha scritto: 2010-11-03 17:56:44
wyjaśnij termin dekolonizacja

Devi essere accedere per pubblicare un commento.