Polska po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    101 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
inizia ad imparare
W 1945 r.
W którym roku odbyło się referendum ludowe?
inizia ad imparare
W 1946 r.
W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
inizia ad imparare
W 1947 r.
W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
inizia ad imparare
W 1948 r.
Kiedy powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe?
inizia ad imparare
W 1949 r.
W który roku została uchwalona konstytucja PRL?
inizia ad imparare
W 1952 r.
W którym roku została uchwalona ustawa przewidująca nacjonalizację przemysłu w Polsce?
inizia ad imparare
W 1946 r.
W którym roku została wprowadzona reforma rolna?
inizia ad imparare
W 1944 r.
W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
inizia ad imparare
W 1956 r.
W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
inizia ad imparare
W 1956 r.
W który roku miał miejsce pogrom kielecki?
inizia ad imparare
W 1946 r.
W którym roku internowano prymasa Wyszyńskiego?
inizia ad imparare
W 1953 r.
W którym roku doszło do protestów studentów w obronie wystawiania "Dziadów" A. Mickiewicza?
inizia ad imparare
W 1968 r.
W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
inizia ad imparare
W 1970 r.
W którym roku wprowadzona została reforma administracyjna zwiększająca ilość województw z 17 do 45?
inizia ad imparare
W 1975 r.
W którym roku doszło do manifestacji i starć z milicją w Radomiu, Ursusie i Płocku?
inizia ad imparare
W 1976 r.
W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
inizia ad imparare
W 1978 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
inizia ad imparare
W 1979 r.
W którym roku podpisano porozumienia sierpniowe?
inizia ad imparare
W 1980 r.
W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
inizia ad imparare
W 1980 r.
Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego.
inizia ad imparare
13. XII. 1981 r.
W którym roku miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II?
inizia ad imparare
1981 r.
W którym roku został zniesiony Stan Wojenny?
inizia ad imparare
W 1983 r.
W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
inizia ad imparare
W 1989 r.
Podaj dokładną datę wyborów do sejmu kontraktowego.
inizia ad imparare
4. VI. 1989 r.
W którym roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
inizia ad imparare
W 1990 r.
W którym roku odbyły się pierwsze wolne wybory Prezydenta RP?
inizia ad imparare
W 1990 r.
W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
inizia ad imparare
W 1991 r.
W którym roku Polska wstąpiła do NATO
inizia ad imparare
W 1997 r.
W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
inizia ad imparare
W 1995 r.
Podaj dokładną datę wstąpienia Polski do UE.
inizia ad imparare
I.V. 2004 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
inizia ad imparare
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
inizia ad imparare
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia wschodnich granic Polski?
inizia ad imparare
Nie
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące reformy rolnej?
inizia ad imparare
Tak (w 2 pytaniu dotyczącym ustroju gospodarczego)
W jaki sposób powinien zagłosować zwolennik komunistów w czasie referendum ludowego?
inizia ad imparare
3x Tak
Kto był premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
inizia ad imparare
E. Osóbka Morawski
Kto był sądzony w czasie tzw. procesu szesnastu w Moskwie w czerwcu 1945 roku?
inizia ad imparare
Przywódcy polskiego podziemia, m.in. Stanisław Okulicki
Czy kraje zachodnie uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
inizia ad imparare
Tak
Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
inizia ad imparare
Komuniści
Czy Stanisław Mikołajczyk był wicepremierem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
inizia ad imparare
Tak
Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
inizia ad imparare
Tak
Kto był prezem PSLu w 1946 r.?
inizia ad imparare
Stanisław Mikołajczyk
Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
inizia ad imparare
Bolesław Bierut
Kto został premierem Polski w 1947 r.?
inizia ad imparare
Józef Cyrankiewicz
Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
inizia ad imparare
Tak
Jakie partie polityczne istniały w Polsce w 1949 r.
inizia ad imparare
PZPR, SD, ZSL
Rozwiń skrót PZPR.
inizia ad imparare
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
inizia ad imparare
PPS, PPR
Rozwiń skrót PPR.
inizia ad imparare
Polska Partia Robotnicza
Rozwiń skrót PPS.
inizia ad imparare
Polska Partia Socjalistyczna
Czy połączenie partii PPR i PPS wywoływało opór niektórych członków PPS?
inizia ad imparare
Tak
Czy Polska brała udział w planie odbudowy Marshalla?
inizia ad imparare
Nie
Jaki był stosunek natolińczyków do zmian w Poslce?
inizia ad imparare
Niechętny
Czy puławianie byli zwolennikami zaostrzenia polityki partii?
inizia ad imparare
Nie
Czy puławianie opowiadali się za demokratyzacją i liberalizacją systemu?
inizia ad imparare
Tak
Z czym związane były konflikty państwowo-kościelne w 1966 r.
inizia ad imparare
Z obchodami 1000 lecia państwa Polskiego/kościoła w Polsce.
Kto stał na czele frakcji tzw. partyzantów?
inizia ad imparare
Mieczysław Moczar
Kto stał na czele frakcji technokratów?
inizia ad imparare
Edward Gierek
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.?
inizia ad imparare
Studenci
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
inizia ad imparare
Studenci
Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
inizia ad imparare
Tak
Kto według PRLowskiej propagandy był inspiratorem rozruchów w marcu 1968 r.?
inizia ad imparare
Studenci pochodzenia żydowskiego
Co było bezpośrednią przyczyną protestów w grudniu 1970 r.?
inizia ad imparare
Podwyżki cen
W jakiej części kraju doszło przede wszystkim do protestów w grudniu 1970 r.?
inizia ad imparare
Na Wybrzeżu
Kto zastąpił Józefa Cyrankiewicza na stanowisku premiera?
inizia ad imparare
Piotr Jaorszewicz
Rozwiń skrót KOR.
inizia ad imparare
Komitet Obrony Robotników
Rozwiń skrót ROPCiO
inizia ad imparare
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
Wymień co najmniej jedną osobę związaną z powstaniem KORu.
inizia ad imparare
Jerzy Andrzejewski, Jacek Kuroń, Jan J. Lipski, Antoni Macierewicz, Zbigniew Romaszewski
Kto zastąpił Edwarda Gierka na stanowisku I sekretarza KC PZPR?
inizia ad imparare
Stanisław Kania
Rozwiń skrót WRON.
inizia ad imparare
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
Kto stał na czele WRONu?
inizia ad imparare
Gen. W. Jaruzelski
Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
inizia ad imparare
Gen. W. Jaruzelski
Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
inizia ad imparare
Tak
Kto został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla w 1983 r.?
inizia ad imparare
Lech Wałęsa
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Senatu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
inizia ad imparare
100%
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
inizia ad imparare
35%
Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
inizia ad imparare
65%
Rozwiń skrót OKP.
inizia ad imparare
Obywatelski Klub Parlamentarny
Rozwiń skrót MKS.
inizia ad imparare
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1989 r.?
inizia ad imparare
Wojciech Jaruzelski
Kto został premierem Polski w 1989 r.?
inizia ad imparare
Tadeusz Mazowiecki
Koalicja jakich partii wybrała Tadeusza Mazowieckiego na premiera?
inizia ad imparare
OKP, ZSL, SD
Kto był ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego?
inizia ad imparare
Leszek Balcerowicz
Kto został premierem w styczniu 1991 r.?
inizia ad imparare
Jan Krzysztof Bielecki
Jakie były dwa największe ugrupowania w Sejmie wybranym w wyborach 27.X. 1991 r.
inizia ad imparare
UD, SdRP
Rozwiń skrót UD.
inizia ad imparare
Unia Demokratyczna
Rozwiń skrót SLD,
inizia ad imparare
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rozwiń skrót PSL.
inizia ad imparare
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PO
inizia ad imparare
Platforma Obywatelska
Rozwiń skrót PiS
inizia ad imparare
Prawo i Sprawiedliwość
Kto był premierem w I. 1992 r.?
inizia ad imparare
Jan Olszewski
Dlaczego Lech Wałęsa mógł rozwiązać Sejm w 1993 r.?
inizia ad imparare
Ponieważ rząd Hanny Suchockiej otrzymał niekonstruktywne wotum nieufności.
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w latach 1993-1997.
inizia ad imparare
SLD, PSL
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w XI. 1997 roku.
inizia ad imparare
AWS, UW
Rozwiń skrót UW.
inizia ad imparare
Unia Wolności
Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
inizia ad imparare
Aleksander Kwaśniewski
Rozwiń skór EWG.
inizia ad imparare
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Kto był prezydentem RP w roku 2009?
inizia ad imparare
Lech Kaczyński
Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
inizia ad imparare
Donald Tusk
W którym roku została przyjęta obowiązująca obecnie Konstytucja RP?
inizia ad imparare
W 1997 r.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.