Daty potrzebne do klasy 1 gim.

 0    72 schede    Dverdach
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka?
inizia ad imparare
ok. 4 mln rok p.n.e
Najstarsze ślady homo sapiens?
inizia ad imparare
ok. 250 tyś rok p.n.e
Ślady odkrycia w Jaskini Ciemnej neandertalczyków?
inizia ad imparare
ok. 120 rok p.n.e
Pozostałości paleolitycznej osady homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej?
inizia ad imparare
ok. 40 tyś rok p.n.e
Powstanie malowideł w jaskini Lascaux.
inizia ad imparare
ok. 20 tyś p.n.e
Koniec epoki lodowcowej.
inizia ad imparare
ok. 10 tyś p.n.e
Początek epoki neolitu?
inizia ad imparare
8000 r.p.n.e
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma.
inizia ad imparare
ok 4000 r.p.n.e
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
inizia ad imparare
ok. 3000 r.p.n.e
Powstanie piramid w Gizie.
inizia ad imparare
ok. 2500 r.p.n.e
Powstanie miasta Babilon.
inizia ad imparare
ok. 2000 r.p.n.e
Powstanie Hammurabiego w Babilonii. Powstanie Kodeksu Hammurabiego.
inizia ad imparare
XVIII w.p.n.e
Zjednoczenie pałacu w Knossos na Krecie.
inizia ad imparare
ok. 1375 r.p.n.e
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza.
inizia ad imparare
XII w.p.n.e
Upadek kultury Mykeńskiej w Gracji.
inizia ad imparare
ok. 1200 r.p.n.e
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego.
inizia ad imparare
ok. 1100 r.p.n.e
Początek epoki żelaza
inizia ad imparare
ok. 1000 r.p.n.e
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona.
inizia ad imparare
X w.p.n.e
Opracowanie alfabetu Greckiego.
inizia ad imparare
IX w.p.n.e
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera
inizia ad imparare
VIII w.p.n.e
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
inizia ad imparare
776. r p.n.e
Legendarna data założenia Rzymu.
inizia ad imparare
753.r.p.n.e
Powstanie osady w Biskupinie.
inizia ad imparare
738.r.p.n.e
Początek spisywanie Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej.
inizia ad imparare
VII w.p.n.e
Objęcie rządów przez Nabuchodonozora II
inizia ad imparare
VI w.p.n.e
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków-początek niewoli babilońskiej.
inizia ad imparare
589.r.p.n.e
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów
inizia ad imparare
539 r.p.n.e
Początki teatru greckiego
inizia ad imparare
534 r.p.n.e
Obalenie króla w Rzymie-powstanie republiki
inizia ad imparare
509 r.p.n.e
Wprowadzenie demokracji w Atenach
inizia ad imparare
508 r.p.n.e
Powstanie Greków w Jonii zakończenie zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów.
inizia ad imparare
499-494 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem przez Graków
inizia ad imparare
490 r.p.n.e
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą.
inizia ad imparare
480 r.p.n.e
Bitwa pod platejami i wyparcie Persów z Grecji
inizia ad imparare
479 r.p.n.e
Ogłoszenie w Rzymie prawa XII tablic
inizia ad imparare
449 r.p.n.e
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami a Spartą
inizia ad imparare
431-404 r.p.n.e
Założenie akademii Platońskiej
inizia ad imparare
387 r.p.n.e
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą
inizia ad imparare
338 r.p.n.e
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra
inizia ad imparare
336 r.p.n.e
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
inizia ad imparare
334 r.p.n.e
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos
inizia ad imparare
333 r.p.n.e
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra
inizia ad imparare
331 r.p.n.e
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
inizia ad imparare
326-325 r.p.n.e
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej
inizia ad imparare
323 r.p.n.e
I wojna punicka
inizia ad imparare
264-241 r.p.n.e
II wojna punicka
inizia ad imparare
218-201 r.p.n.e
Początek wyprawy Hannibala do Italii
inizia ad imparare
218 r.p.n.e
Klęska Hannibala pod Zamą
inizia ad imparare
202 r.p.n.e
III wojna punicka
inizia ad imparare
149-146
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
inizia ad imparare
146 r.p.n.e
Powstanie niewolników pod władzą Spartakusa
inizia ad imparare
73-70 r.p.n.e
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara
inizia ad imparare
52 r.p.n.e
Początek wojny Cezara z Pompejuszem
inizia ad imparare
49 r.p.n.e
Zamordowanie Cezara
inizia ad imparare
44 r.p.n.e
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum
inizia ad imparare
31 r.p.n.e
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec Epoki helleistycznej
inizia ad imparare
30 r.p.n.e
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu "princepsa"
inizia ad imparare
28 r.p.n.e
Narodziny Jezusa
inizia ad imparare
ok. 7-4 r.p.n.e
Śmierć Oktawiana Augusta
inizia ad imparare
14 r. ne
Śmierć Jezusa
inizia ad imparare
30 r. ne
Pożar Rzymu i prześladowanie chrześcijan przez Narona
inizia ad imparare
64 r. ne
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej
inizia ad imparare
70 r. ne
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów
inizia ad imparare
79 r. ne
Ukończenie budowy Koloseum
inizia ad imparare
82 r. ne
Wzniesienie wału Hadriana w Brytanii
inizia ad imparare
122 r. ne
Powstanie Rzymskiego Panteonu
inizia ad imparare
125 r. ne
Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
inizia ad imparare
303-304 r. ne
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
inizia ad imparare
313 r. ne
Założenie Konstantynopola
inizia ad imparare
330 r. ne
Początek wędrówki ludów w Europie
inizia ad imparare
375 r. ne
Wydanie przez Teodozjusza Wielkiego edyktu nakazującego przyjęcie chrześcijanom wyznania katolickiego
inizia ad imparare
380 r. ne
CDN...
inizia ad imparare
CDN...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.