daty historyczne

 0    68 schede    kundzia1231
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Chrzest Polski
inizia ad imparare
966
Zjazd w Gnieźnie
inizia ad imparare
1000
Podział Polski na dzielnice
inizia ad imparare
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
inizia ad imparare
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
inizia ad imparare
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
inizia ad imparare
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
inizia ad imparare
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
inizia ad imparare
1343
Unia polsko - litewska
inizia ad imparare
1385
Bitwa pod Grunwaldem
inizia ad imparare
1410
Pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
inizia ad imparare
1431-35
Bitwa po Warną
inizia ad imparare
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1454 - 66
II pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
inizia ad imparare
1519-21
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
inizia ad imparare
1525
Unia lubelska z Litwą
inizia ad imparare
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
inizia ad imparare
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
inizia ad imparare
1573
Unia brzeska
inizia ad imparare
1596
Początek wojny ze Szwedami
inizia ad imparare
1600
Bitwa pod Kircholmem
inizia ad imparare
1605
Wojna trzydziestoletnia
inizia ad imparare
1618-48
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
inizia ad imparare
1622
Bitwa morska pod Oliwą
inizia ad imparare
1627
Pokój w Altmarku
inizia ad imparare
1629
Wojny polsko-rosyjskie
inizia ad imparare
1609-19
Wojny polsko-tureckie
inizia ad imparare
1620-99
Klęska pod Cecorą
inizia ad imparare
1620
Bitwa pod Chocimiem
inizia ad imparare
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
inizia ad imparare
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
inizia ad imparare
1673
Odsiecz wiedeńska
inizia ad imparare
1683
Pokój w Karłowicach
inizia ad imparare
1699
Sejm Niemy
inizia ad imparare
1717
Konfederacja barska
inizia ad imparare
1768-72
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1772
Sejm Wielki Czteroletni
inizia ad imparare
1788-92
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
inizia ad imparare
1791
Konfederacja Targowicka
inizia ad imparare
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
inizia ad imparare
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1807
Wojna z Austrią
inizia ad imparare
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1816
Wybuch powstania listopadowego
inizia ad imparare
1830
Wybuch powstania krakowskiego
inizia ad imparare
1846
Wybuch powstania styczniowego
inizia ad imparare
1863
I wojna światowa
inizia ad imparare
1914-18
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
inizia ad imparare
1914
Odzyskanie niepodległości
inizia ad imparare
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
inizia ad imparare
1919
Wojna polsko-bolszewicka
inizia ad imparare
1919-21
Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
inizia ad imparare
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
inizia ad imparare
1921
Konstytucja marcowa
inizia ad imparare
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
inizia ad imparare
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
inizia ad imparare
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
inizia ad imparare
1940-45
Powstanie w getcie warszawskim
inizia ad imparare
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
inizia ad imparare
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
inizia ad imparare
1945
Polska w okresie stalinizmu
inizia ad imparare
1947-56
Powstanie NSZZ „Solidarność”
inizia ad imparare
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
inizia ad imparare
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
inizia ad imparare
1989

Devi essere accedere per pubblicare un commento.