19 LO 753 pne - 1496

 0    97 schede    Kajetan Szymaszczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Reformy Solona
inizia ad imparare
594 - 591 pne
Reformy Klejstenesa
inizia ad imparare
508 - 507 pne
Reformy Peryklesa
inizia ad imparare
444 - 429 pne
Bitwa pod Maratonem (Miltades)
inizia ad imparare
490 pne
Bitwa pod Termopilami
inizia ad imparare
480 pne
Bitwa pod Salaminą
inizia ad imparare
480 pne
Bitwa pod Platejami
inizia ad imparare
479 pne
Wojny perskie
inizia ad imparare
490 - 449 pne
Powstanie Związku Peloponeskiego
inizia ad imparare
555 pne
Powstanie Związku Morskiego
inizia ad imparare
478 - 477 pne
Związek Morski przekształa się w ARCHE
inizia ad imparare
454 pne
Bitwa pod Cheroneą (Filip II)
inizia ad imparare
338 pne
Powstanie Związku Korynckiego
inizia ad imparare
337
I wojna punicka
inizia ad imparare
264 - 241 pne
II wojna punicka
inizia ad imparare
218 - 201 pne
Bitwa pod Kannami
inizia ad imparare
216 pne
Bitwa pod Zammą
inizia ad imparare
202 pne
III wojna punicka
inizia ad imparare
149 - 146 pne
Powstanie Spartakusa
inizia ad imparare
73 - 71 pne
Panowanie G. J. Cezara
inizia ad imparare
49 - 44 pne
Oktawian August jedynym władcą (Pryncypiat)
inizia ad imparare
27 pne
Edykt Mediolański
inizia ad imparare
313
Sobór w Nicei
inizia ad imparare
325
Przeniasienie stolicy do Konstantynopola
inizia ad imparare
330
Teodozjusz wprowadza religię państwową
inizia ad imparare
380
Zakaz czczenia starych bogów
inizia ad imparare
392
Podział cesarstwa (Zach. - Rawenna, wsch. - Konstantynopol)
inizia ad imparare
395
Upadek Cesrastwa zach.
inizia ad imparare
476
Karol Młot pokonuje Arabów pod Poitiers
inizia ad imparare
1. X 732
Obalenie dynastii Merowingów, Pepin zostaje władcą
inizia ad imparare
751
Koronacja Karola Wielkiego
inizia ad imparare
800
Traktat w Verdun (Frankowie- Fr., Wł., Niem.)
inizia ad imparare
843
Św. Cyryl i Metody w księstwi Wielkomorawskim
inizia ad imparare
863
Powstanie Rusi Kijowskiej
inizia ad imparare
882
Bitwa na Lechowym Polu (Węgrzy vs. Otton - win)
inizia ad imparare
955
Rządy Mieszka I
inizia ad imparare
960
Koronaja Ottona I
inizia ad imparare
962
Ślub Dobrawy z Mieszkiem
inizia ad imparare
965
Chrzest Polski
inizia ad imparare
966
Biskupstwo misyjne (Jordan)
inizia ad imparare
968
Bitwa pod Cedynią
inizia ad imparare
24. VI 972
Dagome Iudex
inizia ad imparare
991
Śmierć Mieszka I
inizia ad imparare
992
Smierć Św. Wojciecha w Prusach
inizia ad imparare
997
Zjazd Gnieźnieński
inizia ad imparare
1000
Koronacja B. Chrobrego, śmierć B.Ch., Koronacja Mieszka II
inizia ad imparare
1025
Mieszko Lambert ucieka z kraju
inizia ad imparare
1031
Bezprym obejmuje władzę
inizia ad imparare
1031 - 32
Powrót Mieszka, zjednoczenia kraju
inizia ad imparare
1031 - 34
K. Odnowiciel, przeniesienie stolicy do Krakowa
inizia ad imparare
1039 - 58
Bolesław Śmiały, Szczodry (koronacja?), zatargi z biskupem Stanisławem, odbudowa Archidiecezji w Gnieźnie
inizia ad imparare
(1076) 1058 - 79
Schizma Wschodnia
inizia ad imparare
1054
Władysław Herman
inizia ad imparare
1079 - 1102
Synod w Clermont (Urban II)
inizia ad imparare
1095
Pierwsza Krucjata
inizia ad imparare
1069 - 1099
Podzielenie Polski przez Hermana
inizia ad imparare
1097
Władcą B. Krzywousty - walki ze Zbigniewem
inizia ad imparare
1102 - 1138
Bitwa pod Głogowem (Henryk V atakuje Pl)
inizia ad imparare
1109
1122
inizia ad imparare
Sobór w Wormacji
Rozbicie dzielnicowe
inizia ad imparare
1138
(Wygnanie Władysława)
inizia ad imparare
1138 - 1146 (od 1141)
Zjazd w Łęczyc, przejęcie władzy przez K. Sprawiedliwego
inizia ad imparare
1180
Wielka Karta Swobód
inizia ad imparare
1215
Sprowadzenie Krzyżaków do Pl (K. Mazowiecki)
inizia ad imparare
1226
Zjazd w Gąsawie - próba zjednoczenia, + Leszek Biały
inizia ad imparare
1227
Bitwa pod Legnicą (Mongołowie, + H. Pobożny)
inizia ad imparare
1241
Ostatnia (7) krucjata
inizia ad imparare
1291
Bp. Jakub Świna koronuje w Gniaźnie Przemysła II
inizia ad imparare
1295
Zamach, + Przemysł II
inizia ad imparare
1296
Rządy Wacława II (dynastia Przemyślidów)
inizia ad imparare
1300 - 05
Rządy Wacława III
inizia ad imparare
1305 - 06
Rządy Władysława Łokietka (koronacja?)
inizia ad imparare
1306 - 1333 (1320)
Król Anglii zwołuje Stany Generalne
inizia ad imparare
1302
Polska utracił Pomorze Gdańskie
inizia ad imparare
1308
Bitwa pod Płowcami
inizia ad imparare
1331
Królem K. Wielki
inizia ad imparare
1333 - 1370
Pokój Kaliski (odzyskujemy Ziemię Dobrzyńską i Kujawy)
inizia ad imparare
1343
Pokój w Namysłowie (nie odzyskujemy Śląska)
inizia ad imparare
1348
Założenia Akademii Krakowskiej
inizia ad imparare
1364
Ludwik Andegaweński, Węgierski królem, unia personalna
inizia ad imparare
1370 - 84
Przywilej Koszycki
inizia ad imparare
1374
Jadwiga królową Polski
inizia ad imparare
1384 - 99
Unia w Krewie - Chrzest i Ślub
inizia ad imparare
1385
W. Jagiełło panuje w Pl.
inizia ad imparare
1386 - 1434
Wojna Stuletnia
inizia ad imparare
1337 - 1453
Przywilej Piotrkowski
inizia ad imparare
1388
Bitwa pod Gdunwaldem
inizia ad imparare
15. VII 1410
I pokój Trouński
inizia ad imparare
1411
Przywilej Czerwiński
inizia ad imparare
1422
Przywilej Warcki
inizia ad imparare
1423
Przywilej Brzeski
inizia ad imparare
1425
Przywileje Jedleńsko - krakowskie
inizia ad imparare
1430 - 33
Odnowienia Akademii Krakowskiej
inizia ad imparare
1400
Unia w Horodle (pl - lit) de facto przeciwko Krzyżakom
inizia ad imparare
1413
Przywileje Cerkwicko - nieszawskie
inizia ad imparare
1454
Wojna 13 - letnia
inizia ad imparare
1453 - 1466
Przywilej Piotrkowski
inizia ad imparare
1469

Devi essere accedere per pubblicare un commento.