STAROŻYTNOŚĆ; Grecja-pojęcia

 0    105 schede    Meridon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kabotaż
inizia ad imparare
Grecka żegluga przybrzeżna
Metojkowie
inizia ad imparare
W Atenach obcy przybysze; kupcy lub rzemieśnicy
Agora
inizia ad imparare
Miejsce spotkań Zgromadzenia Ludowego
polis
inizia ad imparare
miasto-państwo
Amfiktionia
inizia ad imparare
Związek polis w celach ochrony wspólnego miejsca kultu
Symmahia
inizia ad imparare
Związek polis o charakterze militarnym
Apoikia
inizia ad imparare
Nowo założona kolonia
Metropolia
inizia ad imparare
Polis zakładające kolonię
Archontowie
inizia ad imparare
Najwyżsi urzędnicy ateńscy okresu arystokracji, wybierani na rok w liczbie 9. Wyznaczali strategów.
Areopag
inizia ad imparare
Najwyższa rada ateńska, złożona z byłych archontów, wybierana dożywotnio. Najwyższa władza sądownicza i polityczna; sąd w sprawach o zabójstwo i kontrola nad archontami.
Drakon
inizia ad imparare
Pierwszy prawodawca Aten, twórca kodeksu karnego.
Solon
inizia ad imparare
Archont, przeprowadził reformę ustrojową; podział społ. na 4 klasy majątkowe, reforma miar i wag, stworzenie Rady 400 i sądu przysięgłych. Ograniczył rolę areopagu do czuwania nad moralnością i obyczajami.
Klejstenes
inizia ad imparare
Archont, zapoczątkował demokrację ateńską; podział Attyki na 3 okręgi, wpr. demów i fyli oraz sądu skorupkowego, stw. Rady 500, reforma nazwiska.
Perykles
inizia ad imparare
Ateński polityk i reformator; wpr. zasadę odpłatności urzędów, podział Rady 500, budowa Partenonu, prawo o obywatelstwie.
Zgromadzenie Ludowe
inizia ad imparare
Zgromadzenie obywateli powyżej 20. roku życia, ok. 40 razy do roku, głosowanie przez podniesienie ręki.
Rada 500
inizia ad imparare
Stworzona przez Klejstenesa i rozwinięta przez Peryklesa, podzielona na 10 wydziałów. Zwoływała Zgr. Ludowe, opracowywała wnioski.
Hoplici
inizia ad imparare
Ciężkozbrojni piechurowie spartańscy.
Heloci
inizia ad imparare
Pozbawiona praw ludność zależna, uprawiająca ziemię.
Periojkowie
inizia ad imparare
Wolna ludność Sparty bez praw politycznych.
Krypteje
inizia ad imparare
Pacyfikacje wiosek helockich, przeprowadzane przez młodych wojowników spartańskich.
Geruzja
inizia ad imparare
28-osobowa spartańska rada starszych+dwóch królów, w wieku ponad 60 lat, wybierana dożywotnio. Kontrolowała królów i sądziła w sprawach karnych. Prawo weta wobec apelli
Apella
inizia ad imparare
Zgromadzenie ludowe spartiatów powyżej 30-tego roku życia. Przyjmowała lub odrzucała wnioski poprzez okrzyk, bez dyskusji.
Eforowie
inizia ad imparare
5 urzędników spartańskich, równorzędni wobec królów, wybierani na rok. Kompetencje w zakresie finansów, sądownictwa, kontroli królów i urzędników.
Satrapie
inizia ad imparare
Perskie jednostki administracyjne, podległe satrapom.
Milet
inizia ad imparare
Miejsce powstania Greków małoazjatyckich przeciw uciskowi perskiemu. Przyczyna wojen grecko-perskich.
Datys i Artafernes
inizia ad imparare
Dowódcy perscy w bitwie pod Maratonem.
Maraton
inizia ad imparare
Miejsce bitwy grecko-perskiej z 490r p.n.e. Zakończona zwycięstwem Greków, dowodzonych przez Miltiadesa.
Miltiades
inizia ad imparare
Dowódca grecki spod Maratonu, mistrzowsko wykorzystał szyk falangi.
Termopile
inizia ad imparare
Wąwóz, miejsce biwy grecko-perskiej z 480r p.n.e. Po zdradzie Efialtesa zakończona klęską Greków, dowodzonych przez Leonidasa.
Kserkses
inizia ad imparare
Król perski, dowódca pod Termopilami.
Efialtes
inizia ad imparare
Zdrajca Greków. Doprowadził do klęski Spartan pod Termopilami.
Leonidas
inizia ad imparare
Król spartański, dowódca spod Termopil, tam poległy.
Dariusz I Wielki
inizia ad imparare
Król perski, stłumił bunt w Babilonii, wpr. podział na satrapie.
Salamina
inizia ad imparare
Wyspa, miejsce grecko-perskiej bitwy morskiej z 480r p.n.e. Zwycięża dowodzona przez Temistoklesa flota grecka.
Plateje
inizia ad imparare
Miejsce ostatecznej bitwy grecko-perskiej. Grecja, dowodzona przez Peryklesa zwycięża Persję pod wodzą Mardoniusza.
Ateński Związek Morski
inizia ad imparare
Związek greckich polis, pod wodzą Aten. Państwa członkowskie płacą składkę (faros) do skarbca na wyspie Delos.
Polilet
inizia ad imparare
Grecki rzeźbiarz, twórca Doryforosa.
Myron
inizia ad imparare
Grecki rzeźbiarz, twórca Dyskobola.
Fidiasz
inizia ad imparare
Grecki rzeźbiarz, twórca posągu Ateny.
Falanga
inizia ad imparare
Spartański szyk bojowy, stworzony z 8-16 szeregów hoplitów.
Eneasz
inizia ad imparare
Uciekinier spod Troi, protoplasta Rzymian.
Olimpiada
inizia ad imparare
Zawody sportowe na cześć boga Zeusa. Na ich czas zaprzestawano wojen ("święty pokój").
Lwia brama
inizia ad imparare
Brama prowadząca do Myken, pozostałość po potędze króla Agamemnona.
Filipides
inizia ad imparare
Posłaniec, niosący wieści o bitwie pod Maratonem do Aten. Zapoczątkował bieg maratoński.
Cheronea
inizia ad imparare
Miejsce bitwy grecko-macedońskiej z 338r p.n.e. Zjednoczone siły Aten i Teb przegrywają z wojskami Filipa II.
Dorowie
inizia ad imparare
Ludy greckie, parcypujące w upadku kultury mykeńskiej, zasiedlając Peloponez.
Wielka Grecja
inizia ad imparare
Kolonie greckie na terenie Sycylii i południowej Italii.
Związek peloponeski
inizia ad imparare
Związek miast Peloponezu pod wodzą Sparty.
Syntagma
inizia ad imparare
Szyk bojowy, stworzony przez Filipa II na wzór greckiej falangi, skł. się z piechurów, wyposażonych w sarissy.
Filip II
inizia ad imparare
Polityk, strateg, reformator armii macedońskiej. W młodości uprowadzony jako zakładnik do Teb. Zwycięzca w wojnie z Grekami pod Granikiem. Zabity prawdopodobnie na zlecenie żony, Olimpias.
Aleksander Wielki
inizia ad imparare
Twórca potęgi macedońskiej. Mąż Roksany i Statejry. Zwyciężył Persów, podbił Egipt i Fenicję, zorganizował wyprawę do Indii. Zmarł w Babilonie.
Granik
inizia ad imparare
Miejsce bitwy Macedonii przeciwko siłom ateńsko-tebańskim, zakończonej zwycięstwem Filipa II. 338r p.n.e
Issos
inizia ad imparare
Zatoka, miejsce bitwy macedońsko-perskiej z 333r p.n.e. Aleksander Wielki zwycięża wojska Dariusza III.
Edykt w Suzie
inizia ad imparare
324r p.n. e przez Aleksandra Wlk.; masowe śluby i powrót wygnańców.
Demostenes
inizia ad imparare
Słynny mówca Ateński, przeciwnik hegemonii macedońskiej.
Tezeusz
inizia ad imparare
Mityczny bohater, pogromca Minotaura, założyciel Aten.
Pizystrat
inizia ad imparare
Tyran ateński. Popierał rozwój handlu, rzemiosła, wprowadził ulgi podatkowe dla ubogich, był mecenasem kultury.
Cyrus II Wielki
inizia ad imparare
Władca, zjednoczył plemiona perskie w jedno państwo.
Wojna peloponeska
inizia ad imparare
Wojna ateńsko-spartańska o hegemonię w Helladzie. Zakończona zwycięstwem Sparty.
Tales z Miletu
inizia ad imparare
Filozof grecki, uznający wodę za pratworzywo.
Filozofia jońska
inizia ad imparare
Filozofia przyrody, poszukująca praprzyczyny świata.
Anaksymander
inizia ad imparare
Filozof grecki, twórca pojęcia apeironu, jako prasubstancji.
Anaksymenes
inizia ad imparare
Filozof grecki, uznający powietrze za prasubstancję.
Heraklit z Efezu
inizia ad imparare
Filozof grecki, zwolennik teorii o ogniu, jako prasubstancji i podstawy świata, twórca maksymy "panta rei"- "wszystko płynie".
Demokryt
inizia ad imparare
Twórca teorii atomów, filozof grecki.
Hezjod
inizia ad imparare
Grecki epik.
Ajschylos, Sofokles Eurypides
inizia ad imparare
Tragicy greccy.
Herodot
inizia ad imparare
Grecki historyk, autor "Dziejów", zawierających opis wojen grecko-perskich.
Gimnazjon
inizia ad imparare
Kompleks greckich budynków, przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych.
Tyrania
inizia ad imparare
Zdobyta niezgodnie z prawem władza jednostki.
Tukidydes
inizia ad imparare
Historyk grecki z czasów wojny peloponeskiej ("Wojna peloponeska")
Eupatrydzi
inizia ad imparare
Ateńska arystokracja rodowa, spośród której wybierano archontów. Właściciele ziemscy.
Związek Koryncki
inizia ad imparare
Porozumienie państw greckich i Macedonii, pod dowództwem Filipa II.
Pauzaniasz
inizia ad imparare
Wódz spartański w bitwie pod Platejami.
Dariusz III
inizia ad imparare
Władca perki, rozgromiony pod Issos i Gaugamelą. Zamordowany przez satrapę Bessosa.
Gaugamela
inizia ad imparare
Miejsce bitwy persko-macedońskiej z 331r p.n.e. Aleksander Wielki ostatecznie rozgramia wojska Dariusza III.
Epigoni
inizia ad imparare
Potomkowie następców Aleksandra Wielkiego.
Ksenofont
inizia ad imparare
Pisarz i historyk, autor "Anabazy".
Korkyra
inizia ad imparare
Polis skłócone z Koryntem. Spór o Epidamnos doprowadził do wojny peloponeskiej.
Alkibiades
inizia ad imparare
Strateg ateński. Proklamował walki na lądzie podczas wojen grecko-perskich. Wygnany z Aten na drodze ostracyzmu.
Filipiki
inizia ad imparare
Mowy Demostenesa przeciwko polityce Filipa II.
Telassokracja
inizia ad imparare
Władztwo morskie.
Arystofanes
inizia ad imparare
Grecki komediopisarz, twórca "Ptaków".
Isegoria
inizia ad imparare
Równość głosu.
Isonomia
inizia ad imparare
Równość wobec prawa.
Gorgiasz
inizia ad imparare
Filozof, twórca pluralizmu moralnego.
Politeja
inizia ad imparare
Ustrój polityczny z rozbudowaną klasą średnia, stanowiący połączenie oligarchii i demokracji. Jego zwolennikiem był m.in. Arystoteles.
Sejsachteja
inizia ad imparare
Umorzenie długów. Pierwszy raz przeprowadzona przez Solona.
Eklezja
inizia ad imparare
Zgromadzenie Ludowe w Atenach.
Isokrates
inizia ad imparare
Przeciwnik polityczny Demostenesa, zwolennik Filipa II.
Diadochowie
inizia ad imparare
Dziedzice władzy po Aleksandrze Wielkim.
Pella
inizia ad imparare
Stolica Macedonii
Epidamnos
inizia ad imparare
Wspólna kolonia Korkyry i Koryntu. Po obaleniu oligarchów zwróciła się o pomoc do Korkyry, pozostającej w sojuszu z Atenami, zwracając się przeciw Koryntowi, powiązanemu ze Spartą.
Antypater
inizia ad imparare
Diadoch, regent Macedonii po śmierci Aleksandra Wielkiego.
Ptolemeusz I Soter
inizia ad imparare
Diadoch, po śmierci Aleksandra Wielkiego król Egiptu.
Antygon I Jednooki
inizia ad imparare
Diadoch, po śmierci Aleksandra Wielkiego satrapa Azji Mniejszej.
Archelaos
inizia ad imparare
Król Macedonii. Zasłynął z uwłaszczenia chłopów.
Ajgospotamoj
inizia ad imparare
Miejsce bitwy w ostatniej fazie wojny peloponeskiej. Spartański dowódca Lizander pokonuje Ateny.
Nikias
inizia ad imparare
Młody polityk ateński. Zaproponował tymczasowy pokój z 421r p.n. e, przerywający wojnę peloponeską.
Leuktry
inizia ad imparare
Miejsce bitwy spartańsko-tebańskiej. Konflikt wywołany w obawie o wzrost potęgi Teb, przegrany przez Spartę w 371r p.n.e.
Perdikkas
inizia ad imparare
Pierwszy historyczny król Macedonii, zasłynął z walk z Ilirami i Trakami.
Ezop
inizia ad imparare
Grecki bajkopisarz.
Erechtejon
inizia ad imparare
Świątynia wzniesiona w Atenach na cześć patronki miasta i Posejdona.
Długie Mury
inizia ad imparare
Połączenie Aten z portem w Pireusie. Zburzone przez Spartan po wojnie peloponeskiej.
Timokracja
inizia ad imparare
"Rządy najdzielniejszych".

Devi essere accedere per pubblicare un commento.