Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (poziom gimnazjum)

5  1    29 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
W którym roku elektor branderburski uzyskał niezależność Prus?
inizia ad imparare
W 1657 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej w 1683 r.?
inizia ad imparare
Jan III Sobieski
Jakie trzy państwa brały udział w I rozbiorze Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
Rosja, Austria, Prusy
Skąd wywodziła się dynastia Wazów?
inizia ad imparare
Ze Szwecji
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Stanisławem Augustem Poniatowskim?
inizia ad imparare
August III
Kto był władcą Rzeczypospolitej po Władysławie IV Wazie?
inizia ad imparare
Jan II Kazimierz
W którym roku umarł Kazimierz Jagiellończyk?
inizia ad imparare
W 1492 r.
W którym roku została wydana Konstytucja nihil novi?
inizia ad imparare
W 1505 r.
W którym roku Prusy zostały zsekularyzowane?
inizia ad imparare
W 1525 r.
W którym roku umarł Zygmunt August?
inizia ad imparare
W 1572 r.
W którym roku została zawarta Unia Lubelska?
inizia ad imparare
W 1569 r.
W którym roku został uchwalony akt konfederacji warszawskiej?
inizia ad imparare
W 1573 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza wolna elekcja na władcę Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
W 1573 r.
W którym roku Warszawa została stolicą Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
W 1596 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Kirholmem?
inizia ad imparare
W 1605 r.
W którym roku wybuchło powstanie kozackie dowodzone przez Chmielnickiego?
inizia ad imparare
W 1648 r.
W jakich latach trwał tzw. potop szwedzki?
inizia ad imparare
W latach 1655-1660
W którym roku miał miejsce tzw. Sejm niemy?
inizia ad imparare
W 1717 r.
W którym roku Stanisław August Poniatowski został królem?
inizia ad imparare
W 1764 r.
W którym roku miał miejsce I rozbiór Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
W 1772 r.
W którym roku powstała Komisja Edukacji Narodowej?
inizia ad imparare
W 1773 r.
W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?
inizia ad imparare
W 1791 r.
W którym roku miał miejsce III rozbiór Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
W 1795 r.
W którym roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska?
inizia ad imparare
W 1794 r.
W którym roku została zawarta unia brzeska?
inizia ad imparare
W 1596 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Janem III Sobieskim?
inizia ad imparare
Michał Korybut Wiśniowiecki
Kto był władcą Polski przed Zygmuntem II Augustem?
inizia ad imparare
Zygmunt I Stary
Jakie państwa wzięły udział w II rozbiorze Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
Prusy, Rosja
Kto był władcą Polski po Kazimierzu IV Jagiellończyku?
inizia ad imparare
Jan Olbracht

Commenti:

magda Ha scritto: 2011-01-04 16:06:14
trudno odczytać napisy na memory, bo zasłaniają inne kawałki

kuba99r Ha scritto: 2011-01-10 18:25:57
nie widać napisów w memory bo są zasłaniane

Devi essere accedere per pubblicare un commento.