Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (matura - poziom rozszerzony)

5  1    59 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
inizia ad imparare
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
inizia ad imparare
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
inizia ad imparare
W 1864 r.
Podaj nazwę nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
inizia ad imparare
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
inizia ad imparare
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
inizia ad imparare
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
inizia ad imparare
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
inizia ad imparare
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
inizia ad imparare
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
inizia ad imparare
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
inizia ad imparare
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
inizia ad imparare
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
inizia ad imparare
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
inizia ad imparare
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
inizia ad imparare
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
inizia ad imparare
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
inizia ad imparare
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
inizia ad imparare
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
inizia ad imparare
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
inizia ad imparare
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
inizia ad imparare
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
inizia ad imparare
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
inizia ad imparare
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
inizia ad imparare
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
inizia ad imparare
W 1864 r.
Podaj miejsce co najmniej dwóch z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
inizia ad imparare
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstała Komisja Kolonizacyjna?
inizia ad imparare
W 1886 r.
W którym roku miały miejsce rugi pruskie?
inizia ad imparare
W 1885 r.
W którym roku powstało Stronnictwo Ludowe?
inizia ad imparare
W 1895 r.
W którym roku założono Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne?
inizia ad imparare
W 1897 r.
Kto jest autorem Myśli nowoczesnego Polaka?
inizia ad imparare
Roman Dmowski
W którym roku wydano artykuł zatytułowany My i wy?
inizia ad imparare
W 1871 r.
W którym roku utworzono ZWC?
inizia ad imparare
W 1908 r.
W którym roku powstały Legiony Polskie we Włoszech?
inizia ad imparare
W 1797 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Raszynem?
inizia ad imparare
W 1809 r.
W którym roku utworzono Bank Polski?
inizia ad imparare
W 1828 r.
Kto był organizatorem spisku w Szkole Podchorążych?
inizia ad imparare
Piotr Wysocki
W którym roku utworzono Wolnomularstwo Narodowe?
inizia ad imparare
W 1819 r.
Kto był twórcą Wolnomularstwa Narodowego?
inizia ad imparare
Walerian Łukasiński
Kto dowodził wojskami polskimi w bitwie Grochowem?
inizia ad imparare
Gen. J. Chłopicki
Kto dowodził wojskami rosyjskimi po śmierci gen. Iwana Dybicza?
inizia ad imparare
Feldmarszałek Iwan Paskiewicz
Podaj nazwę ugrupowania polskiej emigracji głoszącego hasła zlibożne do socjalizmu utopijnego.
inizia ad imparare
Gromady Ludu Polskiego
Kto stał na czele rabacji chłopskiej w Galicji?
inizia ad imparare
Jakub Szela
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego?
inizia ad imparare
Zapowiedź branki
W którym roku został rozbity oddział ks. Stanisława Brzóski?
inizia ad imparare
W 1864 r.
Kto był Naczelnikiem Rządu Cywilnego w Królestwie Polskim w VII. 1862 r.?
inizia ad imparare
Aleksander Wielopolski
W którym roku utworzono Hakatę?
inizia ad imparare
W 1894 r.
W którym roku miał miejsce strajk polskich uczniów z Wrześni?
inizia ad imparare
W 1901 r.
W którym roku zaczęła się ukazywać Teka Stańczyka?
inizia ad imparare
W 1869 r.
W którym roku powstała Liga Polska?
inizia ad imparare
W 1887 r.
Kto stał na czele I Proletariatu?
inizia ad imparare
Ludwik Waryński
W którym roku polskie oddziały zostały wysłane na San Domingo?
inizia ad imparare
W 1802 r.
W którym roku zginął książę Józef Poniatowski?
inizia ad imparare
W 1813 r.
W którym roku zawiązano Towarzystwo Filomatów?
inizia ad imparare
W 1817 r.
Kogo określano mianem kaliszanów?
inizia ad imparare
Środowisko zgromadzone wokół Wincentego i Bonawentury Niemojowskich w w sejmie Królestwa Polskiego
Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego.
inizia ad imparare
29. XI. 1830 r.
Podaj miejsce co najmniej trzech z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
inizia ad imparare
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstał Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej?
inizia ad imparare
W 1831 r.
Wymień dyktatorów postania styczniowego.
inizia ad imparare
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt

Devi essere accedere per pubblicare un commento.