transport i spedycja by peter

 0    84 schede    petermarynczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
problem
inizia ad imparare
issue
opłaty dodatkowe / nadpłaty
inizia ad imparare
ancillary charge
rada, porada, rady
inizia ad imparare
counsel, advice, counsel
przypisany do
inizia ad imparare
assigned to the
przyjeżdzający
inizia ad imparare
Arrived, inbound
proszę pamiętać
inizia ad imparare
please be advice
zapewniać, dostarczać
inizia ad imparare
provide
obecnie
inizia ad imparare
currently
rabat
inizia ad imparare
a discount
zależy od
inizia ad imparare
depends
przekracza
inizia ad imparare
exceeds
ładunek
inizia ad imparare
load, cargo
odbiorca
inizia ad imparare
recipient, receiver
przeciętnie
inizia ad imparare
average
termin dostawy
inizia ad imparare
delivery time, delivery period
planować
inizia ad imparare
to schedule
umówiony termin
inizia ad imparare
appointment
wysyłka
inizia ad imparare
dispatch
dyspozytor
inizia ad imparare
dispatcher
odbiorcy lub odbiorca
inizia ad imparare
consignee or recipient
przesyłka
inizia ad imparare
shipment
spedytor, agent przesyłki, spedytor
inizia ad imparare
shipper, shipping agent, forwarding agent
Warunki płatności
inizia ad imparare
terms of payment
odpowiadać
inizia ad imparare
respond
zwolnienie
inizia ad imparare
release
upewnić się, zagwarantować
inizia ad imparare
ensure
przygotowywać
inizia ad imparare
to prepare
składać zamówienie
inizia ad imparare
place an order
W przypadku
inizia ad imparare
in case
zakup
inizia ad imparare
purchase
przekonany
inizia ad imparare
convinced
gotów
inizia ad imparare
willing to
móc, być w stanie
inizia ad imparare
able to
dopytać, pytać
inizia ad imparare
enquire, inquire
przeciążenie, przeładować
inizia ad imparare
overload
wywierać wpływ, mieć wpływ
inizia ad imparare
to impact
przyjazd
inizia ad imparare
arrival
odjazd
inizia ad imparare
departure
zabierać/odbierać
inizia ad imparare
pick up
nabyć
inizia ad imparare
acquire
cło
inizia ad imparare
customs
poślizg
inizia ad imparare
skid
magazynowanie
inizia ad imparare
storage
rachunek
inizia ad imparare
bill
spowodowany
inizia ad imparare
due to
chyba że
inizia ad imparare
unless
ilość
inizia ad imparare
amount
naczas, aktualny
inizia ad imparare
timely
wymagać
inizia ad imparare
to require
załączony / załączona
inizia ad imparare
attached
rezerwować
inizia ad imparare
to book
zaopatrywać, podaż
inizia ad imparare
supply
udzielić
inizia ad imparare
to grant
, konkurencyjny, lubiący współzawodnictwo
inizia ad imparare
competitive
oferta cenowa
inizia ad imparare
quotation
najpóźniej
inizia ad imparare
at the latest
płatność, kwota
inizia ad imparare
payment
w ciągu
inizia ad imparare
within
przewoźnik
inizia ad imparare
carrier
właściwy
inizia ad imparare
proper
zgoda / pozwolenie
inizia ad imparare
permission
żałować
inizia ad imparare
regret
trasa, plan podróży
inizia ad imparare
itinerary
najwyraźniej, widocznie
inizia ad imparare
apparently
poprawiać się
inizia ad imparare
to improve
świadomy
inizia ad imparare
aware
odzyskać
inizia ad imparare
retrieve
wg, zgodnie z
inizia ad imparare
as per
zgłoszenie, zawiadomienie
inizia ad imparare
notification
gwarancyjna
inizia ad imparare
warrenty
na żądanie
inizia ad imparare
as requested
czasowy / okresowy
inizia ad imparare
temporary
wykonalny, możliwy
inizia ad imparare
feasible
egzekucja
inizia ad imparare
execution
wypłacalny
inizia ad imparare
solvent
wpływać (o terminie)
inizia ad imparare
expire
z przykrością
inizia ad imparare
regret to
w sprawie, odnośnie
inizia ad imparare
regarding, with regard
dalsza współpraca
inizia ad imparare
further cooperation
w odpowiednim czasie
inizia ad imparare
in due time
zaległy
inizia ad imparare
overdue/ outstanding
istotny / trafny
inizia ad imparare
relevant
dotrzeć
inizia ad imparare
reach
przygotowanie
inizia ad imparare
preparation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.