Angielski zawodowy logistyka

 0    95 schede    skoti93
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
access
inizia ad imparare
dostęp
additional handling
inizia ad imparare
dodatkowe operacje przemieszczania
air freight forwarding/shipping
inizia ad imparare
spedycja lotnicza
air waybill
inizia ad imparare
lotniczy list przewozowy
airline
inizia ad imparare
linia lotnicza
applicable
inizia ad imparare
odpowiedni
association
inizia ad imparare
stowarzyszenie
auspices
inizia ad imparare
pod auspicjami
brokerage system
inizia ad imparare
system brokerski
competetive rates
inizia ad imparare
konkurencyjne stawki
consolidation
inizia ad imparare
konsolidacja przesyłki(łącznie)
cooling system
inizia ad imparare
system chłodzący
cost-efficient
inizia ad imparare
efektywny kosztowo
corrective measures
inizia ad imparare
środki zaradcze
custom brokerage
inizia ad imparare
brokerstwo celne
custom duty
inizia ad imparare
cło
customs clearance
inizia ad imparare
odprawa celna
customized
inizia ad imparare
dopasowany do potrzeb klientów
delivery promise
inizia ad imparare
obietnica dostarczenia
device
inizia ad imparare
urządzenie
door-to-door
inizia ad imparare
dostawa od drzwi do drzwi
enhance
inizia ad imparare
wzmacniać
exact delivery time
inizia ad imparare
dokładny czas dostawy
express release
inizia ad imparare
ekspresowe wydanie
feet
inizia ad imparare
stopy
flat rack container
inizia ad imparare
kontener szkieletowy
flight date
inizia ad imparare
data lotu
foot
inizia ad imparare
stopa
freight forwarder
inizia ad imparare
spedytor lotnicze
full container load
inizia ad imparare
ładunek pełnokontenerowy
gallon
inizia ad imparare
galon
general purpose container
inizia ad imparare
kontener ogólnego przeznaczenia
height
inizia ad imparare
wysokość
immediate
inizia ad imparare
natychmiastowy
inch
inizia ad imparare
cal
incomplete
inizia ad imparare
niekompletne
in-house
inizia ad imparare
wewnętrznie/we wałsnym zakresie
inland navigation operations
inizia ad imparare
żegluga śródlądowa
insulated
inizia ad imparare
izolowany
interior
inizia ad imparare
wewnętrzny
late payment fee
inizia ad imparare
opłaty karne
lenght
inizia ad imparare
długość
less than container load
inizia ad imparare
ładunek częściowy
local cartage
inizia ad imparare
lokalna opłata przewozowa
mainstay
inizia ad imparare
filar
major
inizia ad imparare
główny
maritime logistics
inizia ad imparare
logistyka morska
mile
inizia ad imparare
mila
milestone
inizia ad imparare
kamień milowy(przełomowe wydarzenie)
notify party
inizia ad imparare
instytucja notyfikująca
open top container
inizia ad imparare
kontener z otwartym dachem
ounce
inizia ad imparare
uncja
port of loading
inizia ad imparare
port załadunkowy
performance guarantee
inizia ad imparare
gwarancja wykonania
pick up method
inizia ad imparare
metoda odbioru przesyłki
port charges
inizia ad imparare
opłaty portowe
port of discharge
inizia ad imparare
port wyładunkowy
port of destination
inizia ad imparare
port docelowy
pound
inizia ad imparare
funt
prepaid
inizia ad imparare
przedpłata
price-sensitive
inizia ad imparare
wrażliwy na zmiany cen
proactively monitoring
inizia ad imparare
monitorowanie proaktywne(wyprzedzające)
refrigerated
inizia ad imparare
chłodzony
refrigerated container
inizia ad imparare
kontener z chłodzeniem / chłodnia
reimbursement
inizia ad imparare
refundacja
reliable
inizia ad imparare
wiarygodny
rely on
inizia ad imparare
polegać na
river shipping
inizia ad imparare
przewozy rzeczne
round-the-clock
inizia ad imparare
całodobowy
route map
inizia ad imparare
mapa trasy transportowej
sea freight shipping
inizia ad imparare
spedycja morska / przewozy morskie
sealed
inizia ad imparare
zapieczętowany
shipment cycle
inizia ad imparare
cykl dostawy
shipment data
inizia ad imparare
informacje nt. Przesyłki
shipping line
inizia ad imparare
linia żeglugowa
shortcoming
inizia ad imparare
brak/niedoróbka
sole
inizia ad imparare
wyłączony
stone
inizia ad imparare
kamień
surcharges
inizia ad imparare
opłaty dodatkowe / nadpłaty
surface
inizia ad imparare
powierzchnia
tailor-made
inizia ad imparare
indywidualnie dopasowany
tax
inizia ad imparare
podatek
to guarantee
inizia ad imparare
gwarantować
to occur
inizia ad imparare
pojawiać się/występować
to redesign
inizia ad imparare
przeprojektować
to squander
inizia ad imparare
marnować
to trigger an alert
inizia ad imparare
uruchomić alarm
transportation charges
inizia ad imparare
opłaty transportowe
trans-loading
inizia ad imparare
przeładowywanie
ventilated
inizia ad imparare
wentylowany
vessel
inizia ad imparare
łódź
visibility
inizia ad imparare
widoczność
weight
inizia ad imparare
waga
worldwide
inizia ad imparare
światowy
yard
inizia ad imparare
jard

Devi essere accedere per pubblicare un commento.