Speaking - WENZEL - diet

 0    90 schede    mplion
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zawartość
inizia ad imparare
content
odkładać się
inizia ad imparare
store, deposit
wewnątrz
inizia ad imparare
on the inside
tętnica
inizia ad imparare
artery
z kolei
inizia ad imparare
in turn
jeśli sytuacja się pogarsza
inizia ad imparare
if the situation worses
dostawa krwi
inizia ad imparare
blood supply
przeszkoda, zator, zatamowanie
inizia ad imparare
obstraction
w konsekwencji
inizia ad imparare
consequently
choroba serca
inizia ad imparare
heart disease
"od małego"
inizia ad imparare
from an early age
rozsądna dieta
inizia ad imparare
sensible diet
uciąć, przerwać, zaniechać
inizia ad imparare
cut off
chudy kurczak
inizia ad imparare
lean chicken
bogaty w błonnik
inizia ad imparare
high in fibre
chleb pełnoziarnisty
inizia ad imparare
wholemeal bread
parować
inizia ad imparare
steam
przez to
inizia ad imparare
therby
wydatnie
inizia ad imparare
considerably
spożycie
inizia ad imparare
intake
nabiał
inizia ad imparare
diary products
wysoka zawartość
inizia ad imparare
high content
utrzymać
inizia ad imparare
maintain
podnieść ciśnienie krwi
inizia ad imparare
increase the blood pressure
zredukować zawartość tlenu
inizia ad imparare
to reduce the quantity of oxygen
zmusić do cięższej pracy
inizia ad imparare
force to work harder
wzmacniać się poprzez używanie
inizia ad imparare
get stronger with use
ćwiczyć regularnie
inizia ad imparare
take exercise regulary
może bardziej zaszkodzić niż pomóc
inizia ad imparare
can do you more harm than good
brzmi zachęcająco
inizia ad imparare
sounds tempting
krótkoterminowe
inizia ad imparare
short-term
szkodliwy
inizia ad imparare
harmful
zwyczaje jedzeniowe
inizia ad imparare
eating habits
podtrzymać życie
inizia ad imparare
sustain life
nierównowaga
inizia ad imparare
imbalance
rzadki
inizia ad imparare
uncommon
z przyjemności
inizia ad imparare
out of enjoyment
z potrzeby
inizia ad imparare
out of necessity
prowadzić do
inizia ad imparare
lead to
przejadanie
inizia ad imparare
overeating
wpłynąć
inizia ad imparare
affect
wygląd
inizia ad imparare
apperance
węglowodany
inizia ad imparare
carbohydrates
mówić z głowy
inizia ad imparare
speak of the top of my head
bodźce
inizia ad imparare
incentives
leczyć
inizia ad imparare
treat
kosztowne
inizia ad imparare
costly
siedzący tryb życia
inizia ad imparare
sedentary lifestyle
wyrobić nawyk
inizia ad imparare
instil habit
a jeżeli chodzi o dzieci
inizia ad imparare
as far as children are concerned
grecja starożytna
inizia ad imparare
ancient grece
generować
inizia ad imparare
generate
business generates profits
alkohol
inizia ad imparare
booze
które z kolei prowadzą do
inizia ad imparare
which in term lead to
z pomocą
inizia ad imparare
with the help of
nawiązać do
inizia ad imparare
to tie up with
niestrawialna
inizia ad imparare
indigestible
nasycony/nienasycony tłuszcz
inizia ad imparare
saturated/non-saturated fat
smalec
inizia ad imparare
lard
otręby
inizia ad imparare
bran
płatki
inizia ad imparare
cereal
owsianka
inizia ad imparare
oatmeal
płatki owsiane na mleku
inizia ad imparare
porridge
rzekomo
inizia ad imparare
allegedly
wylew
inizia ad imparare
stroke
raz na jakiś czas
inizia ad imparare
once in a while
odnieść kontuzję
inizia ad imparare
sustain an injurie
podnieść do
inizia ad imparare
increase by
przegladać sieć
inizia ad imparare
browse
zaprzeczenie
inizia ad imparare
denying
badania, poszukiwania
inizia ad imparare
research
genetyczny układ
inizia ad imparare
genetic makeup
stan zdrowia
inizia ad imparare
medical condition
ułamek, kawałek
inizia ad imparare
fraction
She paused for a fraction of a second. I got these shoes at a fraction of the original price.
przyczynić się do
inizia ad imparare
contribute to
Alcohol contributes to 100,000 deaths a year in the US.
łagodzenie stresu
inizia ad imparare
relieving stress
powściągliwość, wstrzemięźliwość, umiar, opanowanie, hamowanie się
inizia ad imparare
restraint
Opposition politicians have called for restraints on public spending. / The police were praised for their restraint in handling the demonstrators.
uważać
inizia ad imparare
to consider
dotknąć, doświadczać w negatywnym znaczeniu (np. być dotkniętym przez klęskę żywiołową)
inizia ad imparare
afflict
a country afflicted by famine
cukrzyca
inizia ad imparare
diabetes
postawa, stosunek, nastawienie
inizia ad imparare
attitude
Pete's attitude towards women really scares me.
sklep spożywczy
inizia ad imparare
grocery
przejście, alejka (między sklepami, między krzesłami w kościele, kinie, samolocie)
inizia ad imparare
aisle
niechętnie
inizia ad imparare
reluctantly
Reluctantly, he agreed.
garść
inizia ad imparare
handful
rozsiewać, ronić światło - uczynić coś łatwiejszym do zrozumienia
inizia ad imparare
shed light on
Investigators hope to shed light on what started the fire.
sformułowanie
inizia ad imparare
formulation
zadziwiające, niezwykłe, nadzwyczajne
inizia ad imparare
extraordinary
wziąść ślub - nieformalnie
inizia ad imparare
go/walk down the aisle
zgubić (kilogramy, liście), pozbyć się (towar)
inizia ad imparare
shed, shed, shedding

Devi essere accedere per pubblicare un commento.