rzym, spadki, słówka łacińskie

 0    20 schede    martynalasocka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
spadek
inizia ad imparare
hereditas ogół stosunków prawnych, uprawnień, zobowiązań po zmarłym który przechodził na inną osobę droga dziedziczenia, przykład sukcesji uniwersalnej
spadkobierca
inizia ad imparare
heres przechodziły na niego w zasadzie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego bez uprawnień osobistych
dziedziczenie
inizia ad imparare
sukcesja uniwersalna jest to przejście spadku na dziedzica wdł ius civile
adiuvandi iuris civilis gratia
inizia ad imparare
przykład wspomagający ius civile; bonorum possesio udzielone dzidzicowi u. c aby wzmocnić jego pozycję
supplendi iuris civilis gratia
inizia ad imparare
przykłąd uzupełniający na gruncie prawa prawa pretorskiego; w prawie rzymskim brak sukcesywnego powołania spadkobierców jesli powołano kogoś a on odmówił spadek stawał się wakujący
corrigendi iuris civlis gratia
inizia ad imparare
poprawa i.c do dziedziczenia dopuszczono synów emancypowanych itp/
testament
inizia ad imparare
czynność prawna jednostronna akt ostatniej woli, zmienny do momentu śmierci
testamentum calatis comitis
inizia ad imparare
publiczny, testament wygłoszony przed zgromadzeniem kurialnym
testamentum in procinctu
inizia ad imparare
publiczny, przed oddziałem wojska w szyku bojowym
testamentum per aes et libram
inizia ad imparare
prywatny, testator przenosił mancypacyjnie własność całego majątku na osobę zaufają, która późniejosoba ta miałą przekazać majątek wskazanej osobie
prawa pretorskiego
inizia ad imparare
7 świadków+dokument+opieczętowany przez nich
testamentum tripertitium
inizia ad imparare
3 częsciowy i. c+i. p+rozp. cesarskie
testamentum holographum
inizia ad imparare
własnoręcznie napisany i podpisany przez testatora, może być bez świadków
testamentum temporis pestis conditium
inizia ad imparare
sporządzony w czsie epidemii 7 świadków, ale nie muszą podpisać się jednocześnie
testamentum militis
inizia ad imparare
każda forma, dowolny sposób
testamenti factio activia (czynna)
inizia ad imparare
przesądzała o ważności sporządzonego testamentu
testamenti factio passiva
inizia ad imparare
przesądzało o możliwosci dziedziczenia przez osobę wskazaną w testamencie
3 momenty testamenti factio passiva
inizia ad imparare
*w chwili smorządzenia testamentu *w chwili śmierci testatora *w chwili nabycia spadku
treść testamentu heredis institutio
inizia ad imparare
po łacinie na początku testamentu indywidualne ijasnookreślone testator mógł wyznaczyć więcej następców o charakterze ogólnym brak możliwości warunku lub terminu kuratela, opieka, zapis i inne
wydziedziczenie
inizia ad imparare
w przepisowej formie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.