Europa, feudalizm, prywatne-zobowiązań

 0    12 schede    mayaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czy w epoce feudalnej prawo zobowiązań było dobrze rozwinięte?
inizia ad imparare
W epoce feudalnej, przed rozwojem miast i gospodarki towarowo-pieniężnej prawo zobowiązać było słabo rozwinięte.
Czym można tłumaczyć atrofię prawa zobowiązań we wczesnym okresie feudalizmu?
inizia ad imparare
Atrofię tę można tłumaczyć dominacją gospodarki naturalnej i słabym obrotem gospodarczym
Jaka była relacja między długiem a odpowiedzialnością?
inizia ad imparare
Cechą charakterystyczną dla epoki wczesnego feudalizmu bylo oddzielenie długu od odpowiedzialności. Dłużnik pozostawał dłużny, ale nie był odpowiedzialny. Wierzyciel nie mógł go zatem zmusić do spełnienia świadczenia.
Z czego wynikała taka relacja między dlugiem a odpowiedzialnością?
inizia ad imparare
Relacja taka wynikała z pierwotnego rozumienia zobowiązania. W najdawniejszych prawach świadczenie musiało byc spełnione natychmiast. Jeżeli nie mogło być spełnione to dłużnik dawał zastaw lub rękojmię, przez co zwalniał się z odpowiedzialności. Jeżeli sam był swoim rękojmią to był zarazem dłużny i odpowiedzialny. Prawo średniowieczne szło w kierunku ujednolicenia długu i odpowiedzialności. Zstaw i rękojmia miały być tylko dodatkowymi zabezpieczeniami spełnienia świadczenia.
Jak powstawały zobowiązania?
inizia ad imparare
Zobowiązania mogły powstać z deliktów i umów.
Jakie znano rodzaje umów?
inizia ad imparare
Realną i formalną.
Co to była umowa realna?
inizia ad imparare
Umowa realna to taka, w której przyjmujący jakąś rzecz stawał się dłużnikiem osoby, od której tę rzecz przyjął. Pierwotnie umową realną była umowa kupna-sprzedaży dokonywana za pomocą gotówki (z ręki do ręki).
Co to była umowa formalna?
inizia ad imparare
Umowa formalna to taka, przy której zawieraniu bardzo ważną rolę spełniała forma i rozwinięta symbolika. Była zawierana przez zobowiązanie sie dłużnika do spełnienia świadczenia w przyszłości.
Jak powstawało zobowiązanie przy umowie formalnej?
inizia ad imparare
Zobowiązanie przy umowe formalnej powstawało przez ślubowanie wiary lub wadiację.
Na czym polegała wadiacja?
inizia ad imparare
Wadiacja polegała na wręczeniu wierzycielowi pewnego symbolu będącego znakiem własnościowym dłużnika. Zwykle był to przedmiot mało wartościowy. Zakład stanowiła laska, różdżka lub jakiś przedmiot związany z osobą dłużnika.
Co to była spółka komandytowa?
inizia ad imparare
Spółka komandytowa polegała na tym, że przynajmniej jeden wspólnik odpowiadał bez ograniczeń, a przynajmniej jeden do sumy określonej w umowie (suma komandytowa).
Co to była spółka akcyjna?
inizia ad imparare
Spółka akcyjna polegała na tym, że wszyscy współnicy odpowiadali tylko do wysokości swojego wkładu i wszyscy odpowiednio do tego wkładu odnosili korzyści.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.