Normy prawne

 0    26 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Norma
inizia ad imparare
zasada regulująca w sposób ogólny kontakty człowieka z naturą, kulturą, innymi ludźmi i instytucjami
Rodzaje norm
inizia ad imparare
normy prawne (określane przez przypisy prawne); normy pozaprawne (nie objęte przepisami - np. kulturowe, religijne)
Norma prawna
inizia ad imparare
wynikająca z przepisów prawa, sankcjonowana i gwarantowana przez państwo; przyjęta powszechnie w społeczeństwie zasady życia społecznego; wskazują związane z ich złamaniem konsekwencje
Normy pozaprawne
inizia ad imparare
określają dopuszczalne i pożądane zachowania; utrwalają porządek społeczny i pojęcie dobra lub zła w danym społeczeństwie; bywają źródłem norm prawnych
Budowa normy prawnej
inizia ad imparare
hipoteza, dyspozycja, sankcja
Hipoteza w normie prawnej
inizia ad imparare
określa podmiot danej normy - cecha adresata normy lub okoliczność w jakiej się znalazł - adresat normy jest ogólny (nie jest to osoba konkretna), a okoliczność jest abstrakcyjna (nie odnosi się do konkretnego wydarzenia)
Dyspozycja w normie prawnej
inizia ad imparare
określony przez normę sposób zakazanego, nakazanego lub dopuszczalnego zachowania
Sankcja w normie prawnej
inizia ad imparare
wskazuje konsekwencje zachowania niezgodnego z dyspozycją
Podział norm prawnych (pod względem oddziaływania na adresata normy)
inizia ad imparare
zakazujące, nakazujące, przyzwalające
Normy zakazujące
inizia ad imparare
zabraniają adresatowi określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy nakazujące
inizia ad imparare
zobowiązują adresata do określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy przyzwalające
inizia ad imparare
dają adresatowi prawo do określonego zachowania i osiągania korzyści
Podział norm prawnych (pod względem stosowania normy)
inizia ad imparare
normy bezwzględnie obowiązujące; normy względnie obowiązujące
Normy bezwzględnie obowiązujące
inizia ad imparare
obowiązują każdego adresata normy, niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań
Normy względnie obowiązujące
inizia ad imparare
obowiązują adresatów normy jeżeli nie występują wskazane przez normę okoliczności
Gałęzie i dziedziny prawa
inizia ad imparare
konstytucyjne, administracyjne, cywilne, finansowe, gospodarcze, handlowe, rodzinne i opiekuńcze, pracy, karne, autorskie i wynalazcze
Prawo konstytucyjne
inizia ad imparare
dotyczy podstawowych założeń działania państwa (ustrój polityczny i społeczny, system ekonomiczny, najważniejsze organy państwa, prawa i obowiązki obywateli); w zakresie szczegółowym odsyła do ustaw
Prawo administracyjne
inizia ad imparare
reguluje postępowanie administracji państwowej, rządowej i samorządowej; sankcjonuje przestrzeganie przepisów prawa w administracji
Prawo cywilne
inizia ad imparare
reguluje stosunki prawne między osobami prawnymi i fizycznymi na zasadzie równości podmiotów prawa; obejmuje również prawo własności
Prawo finansowe
inizia ad imparare
reguluje kwestie związane z finansami publicznymi (prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe)
Prawo gospodarcze
inizia ad imparare
reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Prawo handlowe
inizia ad imparare
reguluje zasady prowadzenia działalności przez spółki i osoby prawne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
inizia ad imparare
reguluje prawa wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych
Prawo pracy
inizia ad imparare
reguluje wzajemne prawa i obowiązki pracownik i pracodawcy; określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zagadnienia BHP
Prawo karne
inizia ad imparare
reguluje zasady odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych za popełnione przestępstwa; wskazuje przestępstwa i wykroczenia oraz określa wymiar kary
Prawo autorskie i wynalazcze
inizia ad imparare
reguluje prawa własności intelektualnej (niematerialną własność twórcy, autora lub dysponenta praw)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.