Struktura społeczna – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    21 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Struktura społeczna
inizia ad imparare
uporządkowany system wzajemnych stosunków społecznych zachodzących między naturalnie różniącymi się między sobą grupami społecznymi i jednostkami
Podstawowe różnice społeczne
inizia ad imparare
wiek, stan cywilny, wykształcenie, stan majątkowy, miejsce zamieszkania, role społeczne
Poziomy struktury społecznej
inizia ad imparare
makrostruktura (relacje między dużymi grupami społecznymi); mikrostruktura (relacje między małymi grupami lub w ich obrębie)
Teorie podziałów społecznych (autorzy)
inizia ad imparare
Karol Marks; Max Weber; Kingsley Davies i Vilbert E. Moore
Podziały społeczne wg Marksa
inizia ad imparare
społeczeństwo podzielone jest na dwie zwalczające się do zaniku klasy - burżuazja/kapitaliści (właściciele środków produkcji) i proletriat/robotnicy/chłopi (ich praca generuje zysk dla burżuazji)
Podziały społeczne wg Webera
inizia ad imparare
ludzie różnią się dostępnością dóbr i rywalizują ze sobą na płaszczyźnie ekonomicznej - wyrównywanie szans na drodze ewolucji
Podziały społeczne wg Daviesa i Moore'a
inizia ad imparare
społeczeństwo podzielone jest na naturalne i istniejące od zawsze klasy, które się nie zwlaczają ponieważ każda z nich jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa; podział związany jest z takimi wartościami jak prestiż, władza, uznanie społeczne
Współczesny podział
inizia ad imparare
nie klasy, a warstwy: niższa, średnia, wyższa (każda z nich podzielona jest jeszcze raz na niższą średnią i wyższą)
Warstwa społeczna
inizia ad imparare
grupa ludzi, których charakteryzuje podobna pozycja społeczna, wynikają ze statusu marterialnego, poziomu wykształcenia i stylu życia; może być także rozumiana jako część klasy społecznej
Klasa społeczna
inizia ad imparare
zbiorowość społeczna o trwałym charakterze, charakteryzująca się równym dostępem do dóbr materialnych, władzy i wiedzy
Podział klas społecznych (rodzaje)
inizia ad imparare
klasy własności, zawowdowo dochodowe i inne; klasa wyższa, średnia i niższa; klasa rządzących i rządzonych
Status społeczny
inizia ad imparare
subiektywne postrzeganie pozycji danej jednostki lub grupy w społeczeństwie
Elementy oceny statusu jednostki
inizia ad imparare
poziom dochodów, wykształcenie i kwalifikacje, możliwości wpływu na otoczenie, dostęp do władzy i dóbr materialnych
Ruchliwość społeczna
inizia ad imparare
zmiana przynależności jednostki do grupy społecznej; zmiana położenia grupy społęcznej w obrębie społeczeństwa; zmiana pozycji w danej zbiorowości bez zmiany samej zbiorowości, bądź zmiana zbiorowości i zajęcie miejsca w nowej zbiorowości
Rodzaje ruchliwości społecznej
inizia ad imparare
pionowa (wertykalna); pozioma (horyzontalna); wewnątrzpokoleniowa; międzypokoleniowa
Ruchliwość pionowa
inizia ad imparare
przechodzenie z warstwy niższej do wyższej (awans społeczny), lub na odwrót (degradacja społeczna)
Ruchliwość pozioma
inizia ad imparare
przeniesienie się z jednej grupy do drugiej w obrębie tej samej warstwy społecznej bez zmiany pozycji społecznej
Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa
inizia ad imparare
zmiana miejsca jednostki w strukturze społecznej (np. zmiana wykształcenia)
Ruchliwość międzypokoleniowa
inizia ad imparare
ocena pozycji jednostki w stosunku do pozycji jej przodków (jeżeli jednostka zajmuje w społeczeństwie inną pozycjęniż jej rodzice to zachodzi ruchliwość międzypokoleniowa)
Przyczyny ruchliwości społecznej
inizia ad imparare
chęć poprawy sytuacji materialnej, zdobycia prestiżu społecznego, dostępu do pożądanych dóbr materialnych, zdobycia i sprawowania władzy
Społeczeństwo otwarte
inizia ad imparare
społeczeństwa, w których ruchliwość społeczna jest silna i zauważalna

Devi essere accedere per pubblicare un commento.