Reading - DUNIN - WSNJO 45, 46, 47

 0    86 schede    mplion
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zestaw
inizia ad imparare
set
przeciec
inizia ad imparare
to leak
unikać rozgłosu
inizia ad imparare
to shun publicity
niewyczerpalnie ciekawy
inizia ad imparare
inexhaustibly curious
poświęcać się
inizia ad imparare
to devote to
upadek
inizia ad imparare
decline
niekończący się wyścig
inizia ad imparare
perpetual race for
śmiertelna broń
inizia ad imparare
deadlier weapon
zwodniczo spokojny sposób
inizia ad imparare
deceptively quiet manner
walka, działania wojenne
inizia ad imparare
warfare
zakwestionować czyjąś dominację
inizia ad imparare
to challenge sb dominance
przewidzieć
inizia ad imparare
forseen
wrażliwe, podatne na
inizia ad imparare
vulnerable
groźny, grożący
inizia ad imparare
threatening
niechętny
inizia ad imparare
reluctant
przesunąć skupienie z ... na...
inizia ad imparare
to shift the focus from ... to...
wycelowane na coś
inizia ad imparare
aimed at sth
rywalizacja
inizia ad imparare
rivalry
niezmiennie
inizia ad imparare
invariably
uwiarygodnić
inizia ad imparare
to give sb credibility
ścieżka postępowania
inizia ad imparare
track record
niejasne, niewyraźne dane
inizia ad imparare
obscure data
pomylić się
inizia ad imparare
to slip up
zamknąć
inizia ad imparare
to shut down
ustanowić
inizia ad imparare
to set up
szkic, projekt
inizia ad imparare
a draft of
ostatecznie
inizia ad imparare
ultimately
w dużej mierze
inizia ad imparare
largely
uczeń
inizia ad imparare
disciple
zobowiązać się
inizia ad imparare
to pledge to do sth
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to accomplish a goal
poza
inizia ad imparare
but
również, także, podobnie
inizia ad imparare
likewise
nabyć, zdobyć
inizia ad imparare
to acquire
wspaniały, luksusowy, znakomity projekt
inizia ad imparare
superb design
inspirować
inizia ad imparare
inspire
scalać
inizia ad imparare
to merge
darmowy telefon
inizia ad imparare
toll-free phone
jeśli zdarzy ci się być
inizia ad imparare
if you happen to be
wreszcie, ostatecznie
inizia ad imparare
eventually
pojęcie, pogląd, idea, wyobrażenie
inizia ad imparare
notion
urządzenie
inizia ad imparare
appliance
być podobnym, przypominać kogoś/coś z wyglądu
inizia ad imparare
to resemble
przestać coś robić
inizia ad imparare
to cease to do
trzeba trochę wysiłku, ażeby
inizia ad imparare
it takes some effort to
ekscytować się czymś
inizia ad imparare
to get excited over
wziąć pod uwagę
inizia ad imparare
to take a note of sth
śmiały wniosek
inizia ad imparare
a bold conclusion
praktycznie
inizia ad imparare
virtually
Virtually all the children come to school by bus.
opierać się na
inizia ad imparare
to be based on
argumentować
inizia ad imparare
to argue
być skazanym na (np. zagładę)
inizia ad imparare
to be doomed
uratować
inizia ad imparare
to salvage
pójść w miarę dobrze
inizia ad imparare
to go reasonably well
piekielne
inizia ad imparare
hellish
połączone
inizia ad imparare
coupled
zadanie
inizia ad imparare
assignment
poprzedzać
inizia ad imparare
to precede
nagromadzanie, nawarstwianie
inizia ad imparare
buildup
być nastawionym
inizia ad imparare
be conditioned to
na tydzień przed
inizia ad imparare
a week into
lot bojowy
inizia ad imparare
sortie
wnikliwość
inizia ad imparare
insight
wojna jest przedłużeniem, rozbudową polityki
inizia ad imparare
war is an extention of politics
rozważać
inizia ad imparare
consider
obawiać się
inizia ad imparare
be fearful of
rozpocząć pomoc humanitarną
inizia ad imparare
to launch a humanitarian effort
różnica, odróżnienie
inizia ad imparare
distinction
rysować ostre rozróżnienie
inizia ad imparare
to draw a sharp distinction
przyjąć politykę
inizia ad imparare
to adopt a policy
przemyślenie
inizia ad imparare
consideration
po prawdzie
inizia ad imparare
getting right
wśród
inizia ad imparare
amid / among
eksperci
inizia ad imparare
pundits
niezliczony
inizia ad imparare
countless
ulegać, poddać się naciskom
inizia ad imparare
to yield to pressures
wytrwałość
inizia ad imparare
perseverance
przeciwwaga
inizia ad imparare
counterweight
niezłomność
inizia ad imparare
steadfastness
zdobyć podziw świata
inizia ad imparare
to earn the admiration of the world
potomność
inizia ad imparare
posterity
akcja odwetowa
inizia ad imparare
reprisal
trwający, ciągły
inizia ad imparare
ongoing
zobowiązanie, angażowanie
inizia ad imparare
commitment
mocno, stanowczy, twardy, zdecydowany
inizia ad imparare
firm
odpowiadać
inizia ad imparare
respond to

Devi essere accedere per pubblicare un commento.