Reading - DUNIN - WSNJO 31, 32, 33

 0    41 schede    mplion
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przydzielić
inizia ad imparare
to grant
w nawiązaniu do, w odniesieniu
inizia ad imparare
as regards sth
uzyskać
inizia ad imparare
to obtain
liczyć na gwarancje
inizia ad imparare
to bank on guarantees
najwazniejszy, istotny
inizia ad imparare
essential
przestrzegać zasad
inizia ad imparare
to observe rules
oskarżenie
inizia ad imparare
indictment
działania wojenne
inizia ad imparare
hostilities
osiągnąc cele
inizia ad imparare
to achieve aims
wysiedleniec
inizia ad imparare
displaced person
rozbroić
inizia ad imparare
to disarm
szczególnie
inizia ad imparare
particularly
zamierzać, planować, chcieć
inizia ad imparare
to intend
troska
inizia ad imparare
concern
rozszerzać, poszerzać
inizia ad imparare
to widen
oskarżenie, zarzut, pomówienie
inizia ad imparare
accusation
dać komuś poparcie do
inizia ad imparare
to give one's support for sth
przedstawić, przedłożyć
inizia ad imparare
to put forward
równolegle
inizia ad imparare
parallel
naglący, gwałtowny problem
inizia ad imparare
a pressing issue
tymczasowy rząd
inizia ad imparare
interim government
sprawy wewnętrzne
inizia ad imparare
domestic affairs
wtrącać się
inizia ad imparare
to meddle with / in
to graniczy z ignorancją
inizia ad imparare
it borders on ignorance
odłam zbrojny
inizia ad imparare
armed faction
odtąd
inizia ad imparare
from now on
poprzeć rząd
inizia ad imparare
to back the government
obietnice słowne
inizia ad imparare
verbal promises
przynieść kogoś do władzy
inizia ad imparare
to bring sb to power
mieszanie się, wtrącanie się
inizia ad imparare
interference
wrażliwy
inizia ad imparare
responsive
zmieniające się
inizia ad imparare
evolving
suwerenność
inizia ad imparare
sovereignty
ciągła niestabilność
inizia ad imparare
continuing instability
granica (płynna)
inizia ad imparare
frontier
znaczący przepływ
inizia ad imparare
significant flow
gwałtowny wzrost
inizia ad imparare
surge
wzmocnienie
inizia ad imparare
reinforcement
wprowadzenie
inizia ad imparare
induction
zdobyć, postarać się, wystarać się
inizia ad imparare
to procure
wystaranie się, zdobycie
inizia ad imparare
procurement

Devi essere accedere per pubblicare un commento.