Reading - DUNIN - Świda 7

 0    31 schede    mplion
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ciepłe powitanie / przyjęcie
inizia ad imparare
warm welcome / reception
kondygnacja schodów
inizia ad imparare
a flight of stairs
starać się, dążyć do
inizia ad imparare
to seek (sought, sought)
rozłam
inizia ad imparare
rift
zlikwidować rozłam
inizia ad imparare
to heal a rift
przedstawić komuś krótko jakąś sprawę
inizia ad imparare
to brief sb on sth
zaangażowanie w coś
inizia ad imparare
commitment to sth
poruszyć problem do załatwienia
inizia ad imparare
to raise an issue
problemy powodujące wrzenie
inizia ad imparare
a boiling issue
ludność
inizia ad imparare
population
doprowadzić do konfliktu
inizia ad imparare
to bring sb into conflict with
wyjść z domu, wylec na ulicę
inizia ad imparare
to turn out
wybuchać okrzykami radości
inizia ad imparare
to erupt in cheers
uważnie słuchać
inizia ad imparare
to pay close attention
łapówkarstwo, przekupstwo
inizia ad imparare
graft
najważniejszy punkt wizyty
inizia ad imparare
the highpoint of a visit
zacytować kogoś, kto nazwał / powiedział że
inizia ad imparare
to quote sb as calling / saying that
chór
inizia ad imparare
choir
śpiew monotonny / kościelny
inizia ad imparare
chant
ocieplenie stosunków pomiędzy
inizia ad imparare
a warming of relations between
chłodne stosunki pomiędzy / z
inizia ad imparare
a chilly relations between / with
zerwać stosunki z
inizia ad imparare
to sever ties / relations with
stolica apostolska
inizia ad imparare
the Holy See
z powodu
inizia ad imparare
because of
renegat, zbuntowany
inizia ad imparare
renegade
przedsięwziąć środki bezpieczeństwa
inizia ad imparare
to take security measures
pogoń za kimś, ściganie kogoś
inizia ad imparare
to hunt for sb
pochodzenia
inizia ad imparare
of ... origin
próbować / usiłować coś zrobić
inizia ad imparare
to be out to do sth
legitymować się paszportem
inizia ad imparare
to carry a ... passport
więzi z
inizia ad imparare
links to

Devi essere accedere per pubblicare un commento.