Prepositional Phrases - Out of, Off, On

 0    62 schede    bankowska1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
popołudniu/wieczorem
inizia ad imparare
on a ... afternoon/evening
być transmitowanym, nadawanym
inizia ad imparare
on the air
po przybyciu
inizia ad imparare
on arrival
w czyimś imieniu
inizia ad imparare
on behalf of
w dniu urodzin
inizia ad imparare
on one's birthday
w czyimś imieniu
inizia ad imparare
on business
wręcz przeciwnie
inizia ad imparare
on the contrary
na rogu
inizia ad imparare
on the corner
w dniu, w dzień
inizia ad imparare
on a ... day
o śmierci
inizia ad imparare
on one's death
na diecie
inizia ad imparare
on a diet
być na służbie
inizia ad imparare
on duty
na ziemi; na świecie
inizia ad imparare
on earth
na wycieczce, w podróży
inizia ad imparare
on an excursion/a journey/a tour/a trip etc.
na wyprawie
inizia ad imparare
on an expedition
w ogniu
inizia ad imparare
on fire
na (którymś) piętrze czegoś
inizia ad imparare
on the ... floor (of)
z jednej/z drugiej strony
inizia ad imparare
on the one/other hand
na urlopie
inizia ad imparare
on holiday
na wyspie
inizia ad imparare
on an island
na kolanach
inizia ad imparare
on one's knees
na lewo/na prawo
inizia ad imparare
on the left/right
chodzić (komuś) po głowie
inizia ad imparare
on one's mind
w nowy rok
inizia ad imparare
on new year's day
w wiadomościach
inizia ad imparare
on the news
na peryferiach/obrzeżach miasta
inizia ad imparare
on the outskirts
samemu, na własną rękę
inizia ad imparare
on one's own
na stronie
inizia ad imparare
on page...
na chodniku
inizia ad imparare
on the pavement
rozmawiać przez telefon
inizia ad imparare
on the phone
specjalnie, celowo
inizia ad imparare
on purpose
w radiu/telewizji
inizia ad imparare
on the radio/television
na wyprzedaży
inizia ad imparare
on sale
po namyśle
inizia ad imparare
on second thought
na (tej) ulicy
inizia ad imparare
on this / the street (s)
na strajku
inizia ad imparare
on strike
na czas
inizia ad imparare
on time
poza tym, w dodatku, na domiar
inizia ad imparare
on top of
w trasie (koncertowej)
inizia ad imparare
on tour
po drodze; w drodze
inizia ad imparare
on the way
w dziurze
inizia ad imparare
on the whole
bez tchu, zasapany
inizia ad imparare
out of breath
nieopanowany
inizia ad imparare
out of control
poza niebezpieczeństwem
inizia ad imparare
out of danger
nieaktualny, przestarzały
inizia ad imparare
out of date
na dworze, poza domem
inizia ad imparare
out of doors
niemodne
inizia ad imparare
out of fashion
poza kontrolą
inizia ad imparare
out of hand
nie mieć szczęścia, mieć pecha
inizia ad imparare
out of luck
niesprawny, zepsuty
inizia ad imparare
out of order
nie na miejscu
inizia ad imparare
out of place
nie ma mowy, absolutnie nie
inizia ad imparare
out of the question
poza zasięgiem
inizia ad imparare
out of reach
poza sezonem
inizia ad imparare
out of season
poza zasięgiem wzroku
inizia ad imparare
out of sight
wyprzedany
inizia ad imparare
out of stock
nie używany
inizia ad imparare
out of use
bezrobotny
inizia ad imparare
out of work
zdjąć program z
inizia ad imparare
off the air
poza służbą, po służbie
inizia ad imparare
off duty
nieoficjalnie
inizia ad imparare
off the record
z pracy
inizia ad imparare
off work

Devi essere accedere per pubblicare un commento.