Polityka – podstawowe pojęcia i definicje

 0    16 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Polityka (definicja)
inizia ad imparare
sztuka rządzenia państwem - celem polityki jest zdobycie, utrzymanie i sprawowanie władzy państwowej
Obszary działania polityki
inizia ad imparare
polityka wewnętrzna; polityka zagraniczna
Ideologia
inizia ad imparare
spójny system poglądów opartych o określony system wartości
Doktryna
inizia ad imparare
określa sposób realizacji ideologii (narzędzia i czas wprowadzenia w życie założeń ideologicznych
Program polityczny
inizia ad imparare
doprecyzowanie doktryny i uszczegółowienie sposobu realizacji poszczególnych założeń
Partia polityczna
inizia ad imparare
dobrowolne zrzeszenie, działające na podstawie programu politycznego, którego celem jest zdobycie i sprawowanie władzy bądź wpływanie na ośrodki władzy państwowej
Polityk
inizia ad imparare
człowiek aktywnie zajmujący się uprawianiem polityki
Czynniki kształtujące politykę
inizia ad imparare
system wyborczy; system społeczno-polityczny; ustrój; podstawy prawne; zasady finansowania partii
Geneza partii politycznych
inizia ad imparare
XIX wiek - wzrost znaczenia parlamentu i idei demokracji, ruch robotniczy i rewolucja przemysłowa (początki partii politycznych sięgają upadku feudalizmu)
Przyczyny rozwoju partii politycznych
inizia ad imparare
rozszerzenie praw wyborczych na nowe warstwy społeczne; konflikty polityczne; kryzysy społeczno ekonomiczne; kryzys legitymizacji (masowy sprzeciw wobec status quo)
Etapy kształtowania się partii politycznych (Max Weber)
inizia ad imparare
koterie arystokratyczne (rodziny szlacheckie, Anglia XVII wiek: torysi i wigowie); partie klubowe (wpływowi obywatele - właściciele ziemscy i przemysłowcy, XVIII/XIX wiek); partie masowe (nowy typ, powstały wraz z rozszerzeniem praw wyborczych, XIX/XX wiek)
Funkcje partii politycznych
inizia ad imparare
wyborcza; kształtowanie opinii publicznej; rządzenia; opozycji
Opozycja
inizia ad imparare
partia bądź grupa partii nie biorąca udział w sprawowaniu władzy; pełni funkcję kontrolną wobec partii lub koalicji rządzącej; jej zadaniem jest krytyka poczynań władzy
Opozycja pozaparlamentarna
inizia ad imparare
nie posiadająca mandatów w parlamencie w wyniku nie przekroczenia progu wyborczego
Opozycja parlamentarna
inizia ad imparare
posiadająca niewystarczającą do sprawowania władzy liczbę mandatów
Zadania opozycji
inizia ad imparare
kontrola, krytyka i kwestionowanie działań partii rządzącej; przygotowanie się do przejęcia władzy

Polityka. Definicja dla ucznia, studenta i każdego, kto chce się uczyć!

Wiedza o społeczeństwie jest podstawą wielu nauk społecznych, a wśród nich: psychologii, socjologii, pedagogiki i politologii. Fiszki do nauki definicji związanych z polityką dobrze wprowadzą ucznia, studenta i każdego, kto chce się uczyć w meandry definicji politologicznych na poziomie podstawowym. Potoczne rozumienie polityki sprawia, że definicje te stają się nieco abstrakcyjne, dlatego warto je poznać w poprawnej formie, aby zacząć je stosować w dyskusjach i rozumieć ich znaczenie w ambitniejszych tekstach publicystycznych.

Polityka - definicja! Trzeba ją znać!

Według definicji: "polityka" to "sztuka rządzenia państwem", a "celem polityki jest zdobycie, utrzymanie i sprawowanie władzy państwowej". Taka definicja polityki sięga swymi korzeniami starożytnej Grecji i koncepcji "Państwa" Platona, wedle której polityką jest wszystko to, co dotyczy sfery publicznej. Do definicji polityki, w szerszym znaczeniu należą także takie pojęcia, jak "doktryna", "ideologia", "partie polityczne" lub "opozycja". Fiszki pomogą każdemu, od ucznia i studenta do dojrzałego odbiorcy, chcącego uporządkować swoją wiedzę, na poznanie poprawnych definicji każdego z powyższych pojęć. Wiedza taka przyda się nie tylko w okresie wyborów samorządowych lub państwowych, ale także w lekturze publicystyki, a może nawet próbie mierzenia się z fachową literaturą politologiczną. Wszak od znajomości poprawnych definicji rozpoczyna się każda, solidna wiedza!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.