Physical and chemical properties

 0    75 schede    deleted-266246
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przewodnik
inizia ad imparare
conductor
zmienić, zamienić
inizia ad imparare
convert
odróżnić, wyróżnić
inizia ad imparare
distinguish
ustalić
inizia ad imparare
fix
palny
inizia ad imparare
flammable
benzyna
inizia ad imparare
gasoline
magnes
inizia ad imparare
magnet
punkt topnienia
inizia ad imparare
melting point
rdza
inizia ad imparare
rust
odróżniać coś od czegoś
inizia ad imparare
distinguish sth from sth
właściwości fizyczne
inizia ad imparare
physical properties
rozpuszczalność w wodzie
inizia ad imparare
solubility in water
temperatura wrzenia
inizia ad imparare
boiling point
dobry przewodnik ciepła i prądu elektrycznego
inizia ad imparare
good conductor of heat and electricity
stały stan skupienia
inizia ad imparare
solid state
umożliwiać
inizia ad imparare
enable
rozkład (związku chemicznego na cząsteczki)
inizia ad imparare
decomposition
w obecności
inizia ad imparare
in the presence of
ulegać (np. zmianom)
inizia ad imparare
undergo
być przekształconym w nowe substancje chemiczne
inizia ad imparare
be converted into new chemical substances
o szarym kolorze
inizia ad imparare
grey in colour
metaliczny
inizia ad imparare
metallic
sypki, sproszkowany
inizia ad imparare
powdery
roztapiać się przy temperaturze 651°C
inizia ad imparare
melt at 651°C
1/3
inizia ad imparare
one third
1/4
inizia ad imparare
one quarter / one fourth
3/4
inizia ad imparare
three quarters / three fourths
1/5
inizia ad imparare
one fifth
3/8
inizia ad imparare
three eighths
4/573
inizia ad imparare
four over five-seven-three
0.6
inizia ad imparare
zero / nought point six
0.681
inizia ad imparare
zero / nought point six-eight-one
temperatura zamarzania
inizia ad imparare
freezing point
reaktywność
inizia ad imparare
reactivity
stężenie
inizia ad imparare
concentration
stężony
inizia ad imparare
concentrated
lepkość
inizia ad imparare
viscosity
lepki
inizia ad imparare
viscid / viscous
gęsty
inizia ad imparare
dense
utlenianie
inizia ad imparare
oxidisation / oxidation
utleniony
inizia ad imparare
oxidised
burzliwość
inizia ad imparare
effervescence
ciągliwość
inizia ad imparare
ductility
ciągliwy
inizia ad imparare
ductile
kowalność
inizia ad imparare
malleability
kowalny
inizia ad imparare
malleable
plastyczność
inizia ad imparare
plasticity
przewodzący
inizia ad imparare
conductive / conducting
połysk
inizia ad imparare
lustre
połyskujący
inizia ad imparare
lustrous
dźwięczność
inizia ad imparare
sonority
dźwięczny; donośny (głos)
inizia ad imparare
sonorous
przyciąganie przez magnes
inizia ad imparare
attraction to magnet
odpychanie od magnesu
inizia ad imparare
repulsion to magnet
spalanie
inizia ad imparare
combustion
palny
inizia ad imparare
combustible
mętność
inizia ad imparare
turbidity
mętny
inizia ad imparare
turbid / cloudy
stan skupienia
inizia ad imparare
state of matter
palność
inizia ad imparare
flammability
łatwopalność
inizia ad imparare
inflammability
nieprzezroczystość
inizia ad imparare
opacity
nieprzezroczysty
inizia ad imparare
opaque
odrzucający
inizia ad imparare
repulsive
kwas octowy
inizia ad imparare
acetic acid
zrównoważone równanie chemiczne
inizia ad imparare
balanced chemical equation
współczynnik stechiometryczny
inizia ad imparare
coefficient
indeks dolny (stechiometryczny)
inizia ad imparare
subscript
dać, dawać (np. w reakcji)
inizia ad imparare
yield / yields
substrat
inizia ad imparare
substrate / substratum
kulki na mole
inizia ad imparare
moth Galls
mętność (posp.)
inizia ad imparare
cloudiness
metan
inizia ad imparare
methane
palnik (w laboratorium), palnik Bunsena
inizia ad imparare
bunsen burner
the law of periodicity
inizia ad imparare
There are mutual relations between the properties of the elements and their atomic weight which can be applied to all the elements. The relations have the form of periodic function.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.