Państwo – podstawy

 0    21 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Państwo
inizia ad imparare
suwerenna organizacja polityczno-społeczna, ukształtowana historycznie, zajmująca określone terytorium wyznaczone przez granicę, dysponująca ośrodkami władzy, w tym aparatem przymusu
Trzy elementy niezbędne dla zaistnienia państwa
inizia ad imparare
społeczeństwo, władza, terytorium
Społeczeństwo w państwie
inizia ad imparare
wszystkie formy życia zbiorowego połączone wspólnymi warunkami (określone warunki geopolityczne, kultura narodowa, instytucje państwowe)
Władza w państwie
inizia ad imparare
dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych, bez względu na sprzeciw
Terytorium w państwie
inizia ad imparare
obszar państwa wyznaczony poprzez granice, potwierdzone i ratyfikowane umowami międzynarodowymi z państwami sąsiednimi + obszar ambasad, konsulatów, przedstawicielstw handlowych, pokłady okrętów pływających pod banderą danego państwa, pokłady samolotów i promów kosmicznych
Funkcje państwa
inizia ad imparare
wewnętrzne: prawodawcza, porządkowa, administracyjna, organizacyjna, socjalna, kulturalna, oświatowa; zewnętrzne: obronna, dyplomatyczna
Teorie genezy państwa
inizia ad imparare
teistyczna, umowy społecznej, klasowa, psychologiczna, patriarchalna, normatywistyczna, solidarystyczna
Teoria teistyczna
inizia ad imparare
państwo jako twór istoty nadprzyrodzonej (władza pochodzi od Boga)
Teoria umowy społecznej
inizia ad imparare
państwo wynikiem umowy zawartej między przedstawicielami różnych grup społecznych (John Locke, Jean Jacques Rousseau)
Teoria klasowa
inizia ad imparare
państwo powstałe w wyniku konfliktu klas (Karol Marks)
Teoria psychologiczna
inizia ad imparare
powstanie państwa wynika z potrzeb psychicznych człowieka
Teoria patriarchalna
inizia ad imparare
państwo powstało w wyniku ewolucji pozycji naczelnika rodu, który zostaje monarchą (Robert Filmer)
Teoria normatywistyczna
inizia ad imparare
istnienie państwa wynika z przestrzegania norm prawnych
Teoria solidarystyczna
inizia ad imparare
państwo efektem naturalnej wspólnoty interesów wszystkich ludzi
Formy rządów w państwie
inizia ad imparare
monarchia (władza dożywotnia i dziedziczną); republika (władza wyłaniana w wyborach na określoną kadencję)
Formy reżimu politycznego w państwie
inizia ad imparare
państwo demokratyczne (trójpodział władzy); państwo autorytarne (władza wykonawcza skupiona w rękach jednostki sprawującej rządy dzięki swojemu autorytetowi); państwo totalitarne (państwo kontroluje wszystkie elementy życia społecznego za pomocą aparatu przymusu i represji)
Formy ustroju terytorialnego państwa
inizia ad imparare
państwo unitarne (skonsolidowane wewnętrznie, z jednym ośrodkiem władzy); państwo złożone (części składowe posiadają pełną lub częściową suwerenność)
Typy państw złożonych
inizia ad imparare
unia; federacja; konfederacja
Unia
inizia ad imparare
związek minimum dwóch państw mających co najmniej jeden wspólny element; unia personalna (elementem spajającym jest głowa państwa) lub unia realna (poza głową państwa wspólny jest min. Jeden organ państwowy
Federacja
inizia ad imparare
państwo będące zbiorem samodzielnych jednostek składowych, które łączy wspólna polityka zagraniczna i finanse; poszczególne jednostki składowe prowadzą też całkowicie odrębną politykę w swoim zakresie
Konfederacja
inizia ad imparare
państwa pozostają w związku dla osiągnięcia wspólnego celu politycznego, gospodarczego i tylko w tym zakresie prowadzą wspólne działania

Devi essere accedere per pubblicare un commento.