Ekonomia w moim domu

 0    10 schede    wiekwojen
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Wyjaśnij: gospodarstwo domowe
inizia ad imparare
grupa osób wspólnie wydająca pieniądze
1 rodzaj gospodarstw domowych
inizia ad imparare
indywidualne (więzy rodzinne lub partnerskie - stanowią wspólnotę ekonomiczną)
małżeństwo z dziećmi
2 rodzaj gospodarstw domowych
inizia ad imparare
zbiorowe (brak więzów rodzinnych ani partnerskich, ale tworzą wspólnotę ekonomiczną)
dom dziecka
Źródła dochodów gospodarstwa domowego
inizia ad imparare
praca, działalność gospodarcza, majątek (np. wynajmowanie mieszkania), emerytura, renta, zasiłki, gospodarstwo rolne
Wyjaśnij: budżet
inizia ad imparare
dochody i wydatki. Jeżeli wydatki przewyższą dochody, to nastąpi deficyt (debet)
Wyjaśnij: konsument
inizia ad imparare
osoba kupująca dany produkt lub korzystająca z danej usługi
Wyjaśnij: paragon
inizia ad imparare
dowód zakupu danego produktu
Wyjaśnij: reklamacja
inizia ad imparare
pisemne lub ustne zgłoszenie wad zakupionego towaru
Wyjaśnij: gwarancja
inizia ad imparare
zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego towaru w określonym czasie
Wyjaśnij: UOKIK
inizia ad imparare
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, broni on w sądzie praw konsumentów.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.