ONZ – organizacje wyspecjalizowane

 0    17 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Organizacje wyspecjalizowane ONZ
inizia ad imparare
UNESCO; ILO; FAO; IMF; IBDR; GATT; UNICEF; WTO; WHO
Czym jest UNESCO?
inizia ad imparare
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury; powstała w 1945 roku; siedzibą jest Paryż; obejmuje 193 państwa
Czym jest ILO?
inizia ad imparare
Międzynarodowa Organizacja Pracy; powstała w 1919 roku; siedzibą jest Genewa; zajmuje się prawami człowieka w zakresie w jakim stykają się one z prawami pracowniczymi, a także problemami zatrudnienia
Czym jest FAO?
inizia ad imparare
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa; powstała w 1945 roku; siedzibą jest Rzym; ma za zadanie podnosić poziom wyżywienia narodów i polepszać wytwarzanie i wymianę żywności w skali globalnej
Czym jest IMO
inizia ad imparare
Międzynarodowy Fundusz Walutowy; powstał w 1944 roku; zrzesza 185 państw; siedzibą jest Waszyngton; zajmuje się stabilizacją ekonomiczną na świecie i pomaga krajom zadłużonym w zamian za zobowiązanie do przeprowadzenia reform
Czym jest IBRD?
inizia ad imparare
Międzynarodowy Bank Rozbudowy i Rozwoju (Bank Światowy); powstał w 1944 roku; siedzibą jest Waszyngton; zapewni pożyczki dla krajów członkowskich, gwarantuje dotacje i pomoc techniczną, przeciwdziała ubóstwu
Czym jest GATT?
inizia ad imparare
Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu; powstał w 1947 roku, siedziba w Genewie; jego zadania, to pomoc w wymianie handlowej i wymianie ceł, liberalizacja handlu, kontynuacją osiągnięć GATT zajmuje się WTO (Światowa organizacja Handlu)
Czym jest UNICEF?
inizia ad imparare
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom; powstał w 1946 roku; siedziba w Genewie; ma organizować dzieciom pomoc w zakresie wyżywienia, oświaty, zdrowia
Kto był jednym z pomysłodawców UNICEF-u?
inizia ad imparare
Polak- Ludwik Rajchman
Czym jest WTO?
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Handlu; jest kontynuacją Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT); powstała w 1994 roku; siedziba w Genewie; zrzesza 153 państwa; rozstrzyga spory handlowe, liberalizuje handel międzynarodowy
Czym jest WHO?
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Zdrowia; powstała w 1948 roku; siedzibą jest Genewa; działa na rzecz współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowie (zwalczania epidemii chorób zakaźnych, ustalania norm dotyczących lekarstw i żywności, zapewniania opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszania śmiertelności niemowląt
Zmiany w zakresie prowadzenia misji pokojowych przez ONZ
inizia ad imparare
nastąpiły po zakończeniu zimnej wojny (zwiększanie zasięgu działań, bardziej złożone misje, misje coraz bardziej pozamilitarne)
Departament Operacji Pokojowych ONZ
inizia ad imparare
powstał w 1992 roku; jego zadaniem była koordynacja działań ONZ w związku ze zintensyfikowanymi działaniami
Reforma ONZ
inizia ad imparare
zapoczątkowana w 1999 roku przez Sekretarza Generalnego Kofiego Annana pod wpływem krytyki zewnętrznej
Zakres reformy ONZ
inizia ad imparare
powiększenie składu Rady Bezpieczeństwa; nadanie RB szerszych uprawnień; dopuszczenie innych członków ONZ do RB; koordynacja działań Zgromadzenia Ogólnego ONZ z organami pomocniczymi; usprawnienia tworzenia i prowadzenia misji pokojowych ONZ; ograniczenie wydatków na administrację
Krytyka działania ONZ w związku z nieudanymi misjami pokojowymi dotyczyła m.in...:
inizia ad imparare
misji w Somalii (1992-1994r.) gdzie nie doszło do porozumienia, nie udało się zawieszenie broni, ani udzielenie pomocy ludności cywilnej; misji w Bośni i Hercegowinie (UNPROFOR 1995r.) gdzie doszło do ataku na miasto (Srebrenica) znajdujące się w strefie bezpieczeństwa z holenderskim kontyngentem wojskowym ONZ
Podstawowe problemy misji pokojowych ONZ
inizia ad imparare
niewystarczający stan liczebny misji; brak poparcia politycznego ze strony władz

Devi essere accedere per pubblicare un commento.