Międzynarodowe organizacje regionalne

 0    22 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Unia Zachodnioeuropejska – kiedyś
inizia ad imparare
powstała w 1954r. Na mocy Układów Paryskich; jej zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa (organizacja polityczno-obronna); miała być podstawą Europejskiej Wspólnoty Obronnej, ale ta idea poniosła fiasko i UZE nie odgrywała większej roli
Unia Zachodnioeuropejska – dziś
inizia ad imparare
uznana została za organizację o charakterze obronnym działającą w ramach Unii Europejskiej i część dalekosiężnych planów UE stworzenia wspólnej Armii Europejskiej
Organy Unii Zachodnioeuropejskiej
inizia ad imparare
Rada Unii Zachodnioeuropejskiej (Rada Ministrów – spotykająca się raz w roku w Brukseli + Rada Stała); Sekretariat Generalny (Z siedzibą w Brukseli); Zgromadzenie Parlamentarne (z siedzibą w Paryżu)
Grupa Wyszechradzka – powstanie
inizia ad imparare
Spotkanie 15 lutego 1991r. trzech prezydentów: Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Josef Antall (wówczas Trójkąt Wyszechradzki – po rozpadzie Czechosłowacji – Grupa: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)
Grupa Wyszechradzka – cele
inizia ad imparare
początkowym celem współpraca w zakresie wstąpienia do Unii Europejskiej i struktur NATO; obecnie współpraca obejmuje politykę zagraniczną, gospodarkę, transport, ochronę środowiska, naukę
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA)
inizia ad imparare
porozumienie handlowe zawarte w 1992r. w Krakowie; pierwotnie ekonomiczne uzupełnienie Grupy Wyszechradzkiej; celem było znoszenie barier we wzajemnym handlu (po wstąpieniu większości członków do UE straciła na znaczeniu)
Skład CEFTA – pierwotny
inizia ad imparare
Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, (1992) Słowenia (1996), Rumunia (1997), Bułgaria (1999), Chorwacja (2003), Macedonia (2006), Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Albania, Kosowo (2007)
Skład CEFTA – obecny
inizia ad imparare
Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania, Kosowo, Mołdawia
Inicjatywa Środkowoeuropejska
inizia ad imparare
organizacja, której celem jest umacnianie systemów bezpieczeństwa w Europie Środkowej oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w regionie; powstałą z inicjatywy Włoch w 1989r.
Członkowie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
inizia ad imparare
Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Słowacja, Słowenia, Włochy, Węgry, Albania, Białoruś, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Mołdawia, Czarnogóra, Ukraina
Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS)
inizia ad imparare
inicjatywa państw nadbałtyckich, której celem jest współpraca w rozmaitych dziedzinach; ma za zadanie wspierać współpracę regionalną i ochronę środowisk; powołana do życia w 1992r.
Skład CBSS
inizia ad imparare
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja
Trójkąt Weimarski
inizia ad imparare
forma trójstronnych konsultacji dyplomatycznych między Polską, Francją i Niemcami na szczeblu prezydentów, ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony; powstał w 1991r.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę (OPEC)
inizia ad imparare
Utworzona w 1960r. w Bagdadzie, siedzibę ma w Wiedniu; organizacja, której celem jest kontrola poziomu światowego wydobycia ropy oraz poziomu cen i opłat eksploatacyjnych tego surowca
Wzrost znaczenia OPEC
inizia ad imparare
w trakcie kryzysu energetycznego lat 1973-1974 OPEC dyktował światowe ceny ropy
Kraje członkowskie OPEC
inizia ad imparare
Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Indonezja, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
inizia ad imparare
międzynarodowa organizacja gospodarcza powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej w 1960r.
Kontynuatorką jakiej organizacji jest OECD?
inizia ad imparare
OEEC – Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej powstałej w 1948r. W celu odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych w ramach realizacji Planu Marshalla
Zadania OECD
inizia ad imparare
nadzór i koordynacja polityki społecznej i ekonomicznej krajów członkowskich; wypracowywanie zasad działań w poszczególnych dziedzinach (zalecenia, rezolucje, deklaracje, umowy, kodeksy); udzielanie pomocy rządom państw członkowskich w zarządzaniu korporacyjnym i gospodarce informacyjnej; forum wymiany informacji i doświadczeń gospodarczych
Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku (ANZUS)
inizia ad imparare
organizacja mająca charakter sojuszu polityczno-wojskowego, której podstawowym celem jest utrwalenie bezpieczeństwa rejonu Oceanu Spokojnego
Geneza ANZUS
inizia ad imparare
organizacja powstała w 1951r. z Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych (A-NZ-US) - w okresie zimnowojennym – USA prowadziło politykę budowania militarnych bloków antykomunistycznych
Losy Nowej Zelandii w ANZUS
inizia ad imparare
w 1987r. USA ogłosiło, że pakt przestał obowiązywać między USA, a Nową Zelandią, która ogłosiła się strefą bezatomową – Australia wciąż uznaje swoje porozumienia z Nową Zelandią za wiążące

Devi essere accedere per pubblicare un commento.