Polityka zagraniczna Polski i organizacje międzynarodowe

1  1    17 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Racja stanu
inizia ad imparare
nadrzędność interesu państwa nad innymi interesami i normami (najczęściej racją stanu danego państwa jest kwestia obrony, suwerenności i niepodległości)
Cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku
inizia ad imparare
odbudowanie stosunków z krajami Europy Zachodniej; poszukiwanie nowych partnerów w stosunkach międzynarodowych; przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej
Zadania i kompetencje Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
inizia ad imparare
kierowanie działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych; reprezentowanie i ochrona interesów RP; opracowywanie i prowadzenie polityki zagranicznej Rady Ministrów; utrzymywanie stosunków dyplomatycznych w imieniu RP; współpraca z Polonią; promocja RP i kultury polskiej za granicą
Najważniejsze organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem
inizia ad imparare
odbudowanie stosunków z krajami Europy Zachodniej; poszukiwanie nowych partnerów w stosunkach międzynarodowych; przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej
Najważniejsze międzynarodowe organizacje regionalne, których Polska jest członkiem
inizia ad imparare
Grupa Wyszechradzka (V4); Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA); Inicjatywa Środkowoeuropejska; Rada Państw Morza Bałtyckiego; Trójkąt Weimarski; Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
inizia ad imparare
1 maja 2004 roku (starania o przyjęcie Polski do UE rozpoczęły się w 1998 roku, Rada Europy wyraziła zgodę na wstąpienie Polski do UE w 2002 roku, w 2003 roku odbyło się w Polsce ogólnokrajowe referendum w sprawie wstąpienie Polski do UE)
Od kiedy Polska jest członkiem ONZ?
inizia ad imparare
od chwili założenia – pierwszej konferencji w San Francisco – 25 kwietnia 1945 roku
Od kiedy Polska jest członkiem NATO?
inizia ad imparare
od 12 marca 1999 roku za czasów Ministra Spraw Zagranicznych Bronisława Geremka (starania o poszerzenie Sojuszu trwały od 1990 roku, a oficjalne rozmowy w sprawie członkostwa od 1997 roku)
Kto prócz Polski należy do Grupy Wyszechradzkiej?
inizia ad imparare
Czechy, Węgry, Słowacja
Kiedy powstała Grupa Wyszechradzka?
inizia ad imparare
15 lutego 1991 roku w Wyszechradzie
Jakie okoliczności towarzyszyły powstaniu Grupy Wyszechradzkiej?
inizia ad imparare
spotkanie trzech prezydentów - Lech Wałęsa, Vaclav Havel (Czechosłowacja), Josef Antall (Węgry) – miało na celu zawiązanie współpracy w zakresie wstąpienia do UE i NATO
Kiedy powstała CEFTA i od kiedy Polska jest jej członkiem?
inizia ad imparare
Polska wraz z 14 innymi państwami europejskimi założyła Stowarzyszenie w 1992 roku w Krakowie
Kiedy Polska przystąpiła do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej?
inizia ad imparare
W 1991 roku (dwa lata po założeniu Inicjatywy w 1989 roku)
Od kiedy Polska jest członkiem Rady Państw Morza Bałtyckiego?
inizia ad imparare
Polska jest jednym z państw założycielskich Rady, która została powołana do życia w 1992 roku
Od kiedy funkcjonuje Trójkąt Weimarski i jakie państwa zrzesza?
inizia ad imparare
od 1991 roku, jest formą konsultacji między Francją, Niemcami i Polską
Od kiedy Polska jest członkiem OECD?
inizia ad imparare
Od 22 listopada 1996 roku (OECD powołano do życia na mocy Konwencji Paryskiej z 1960 roku)
Od kiedy Polska jest członkiem OBWE?
inizia ad imparare
od początku jej istnienia w 1994 roku (a nawet od początku istnienia poprzedniczki OBWE, a mianowicie KBWE)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.