Prawa obywatelskie i polityczne

 0    9 schede    adrianzabkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Prawo do życia
inizia ad imparare
Zakazuje ono umyślnego pozbawiania życia, z wyjątkiem kary śmierci. W wieu krajach karę tę zniesiona. polska również zniosła karę śmierci.
Wolność od tortur
inizia ad imparare
Stosowanie tortur jest stosowane jako zbrodnia wojenna. Występuje również zakaz eksperymentów naukowych na ludziach bez ich zgody
Wolność od niewoli, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej
inizia ad imparare
Jest to prawo które nie podlega zawieszeniu. Pierwsze regulacje dotyczące zakazu niewolnictwa zawarte były już w deklaracji kongresu wiedeńskiego z 1815 r.
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
inizia ad imparare
obejmuje między innymi zakaz arbitralnego pozbawienia wolności. Określa również jak powinno traktować więźniów
Prawo do słusznego (sprawiedliwego procesu)
inizia ad imparare
jest to prawo do słusznego i publicznego procesu, do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym czasie, do niezawisłego oraz bezstronnego sądu
prawo do prywatności
inizia ad imparare
dotyczy ono poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji. W sytuacjach szczególnych np. stan wyjątkowy, wojna może zostać zawieszone
Wolność myśli, sumienia, religii, przekonań
inizia ad imparare
to prawo związane jest z tolerancją oraz zakazem dyskryminacji w dziedzinie religii i przekonań. W razie zagrożenia władze publiczne mogą interweniować w korzystanie z tego prawa.
Wolność zrzeszania się
inizia ad imparare
To prawo mówi o zakazie przynależności sędziów i żołnierzy zawodowych do partii politycznych
Prawo do własnoći
inizia ad imparare
jest to prawo gwarantujące funkcjonowanie gospodarki rynkowej

Devi essere accedere per pubblicare un commento.