medyczne podstawowe

 0    1.219 schede    anaida
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ankylosing spondylitis
inizia ad imparare
usztywnienie kręgów
angioma
inizia ad imparare
naczyniak
atrial
inizia ad imparare
przedsionkowy
barbiturism
inizia ad imparare
zatrucie lub przedawkowanie barbituranów
blindness
inizia ad imparare
ślepota
brain-damaged
inizia ad imparare
z uszkodzeniem mózgu (+1 inne znaczenie)
cancer patient
inizia ad imparare
osoba chora na raka
chiropody
inizia ad imparare
leczenie i pielęgnacja stóp
coelioscopy
inizia ad imparare
laparoskopia (wziernikowanie jamy otrzewnej)
coniosis, dust disease
inizia ad imparare
pylica płuc (choroba)
crossmatch
inizia ad imparare
przeprowadzać próbę krzyżową
decapsulate
inizia ad imparare
obłuszczać, odłuszczać (np. nerkę)
dermatosis
inizia ad imparare
dermatoza, choroba skóry
diphtherial, also: diphtheric, also: diphtheritic
inizia ad imparare
błoniczny, dyfteryjny
dysmnesia
inizia ad imparare
zaburzenie pamięci
electromyography
inizia ad imparare
elektromiografia
endometritis
inizia ad imparare
zapalenie błony śluzowej macicy
ESR, erythrocyte sedimentation rate
inizia ad imparare
OB, odczyn Biernackiego, opad krwi
fibroid
inizia ad imparare
włókniak (+1 inne znaczenie)
gene therapy
inizia ad imparare
terapia genowa
grommet
inizia ad imparare
BrE dren śródbębenkowy (+1 inne znaczenie)
health screening
inizia ad imparare
badania przesiewowe
hernioplasty
inizia ad imparare
plastyka przepukliny
hydrocephalic, hydrocephalous
inizia ad imparare
cierpiący na wodogłowie
immunodeficiency
inizia ad imparare
niedobór odporności
inpatient
inizia ad imparare
pacjent, chory, hospitalizowany (+1 inne znaczenie)
ischias
inizia ad imparare
rwa kulszowa, ischias
lentivirus
inizia ad imparare
lentiwirus
mackintosh sheet
inizia ad imparare
nieprzemakalna podkładka
microsurgical specialist
inizia ad imparare
specjalista w dziedzinie mikrochirurgii
myoma
inizia ad imparare
mięśniak
nosology
inizia ad imparare
klasyfikacja chorób, nozologia
orofacial cleft defect
inizia ad imparare
rozszczep wargi i podniebienia
paranoid schizophrenia
inizia ad imparare
schizofrenia paranoidalna
petit mal
inizia ad imparare
mały napad padaczkowy
pneumonia
inizia ad imparare
zapalenie płuc
prolapse
inizia ad imparare
wypadanie
rebound phenomenon
inizia ad imparare
zespół odstawienia
roseola
inizia ad imparare
wysypka różowa, różyczka
shared care
inizia ad imparare
BrE podział kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej pomiędzy rodzinę i agendę pomocy społecznej
sternotomy
inizia ad imparare
nacięcie mostka
tachycardiac
inizia ad imparare
częstoskurczowy
trabeculectomy
inizia ad imparare
trabekulektomia (okulistyczny zabieg operacyjny)
uveitis
inizia ad imparare
zapalenie naczyniówki oka
waterbrash
inizia ad imparare
zgaga
angioplasty
inizia ad imparare
plastyka naczynia
atrial fibrillation
inizia ad imparare
migotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)
barium meal
inizia ad imparare
papka barowa (podawana do połknięcia przed badaniem RTG)
blood alcohol content, BAC, blood alcohol level
inizia ad imparare
poziom alkoholu we krwi
breath sounds
inizia ad imparare
szmery oddechowe
cancer prevention
inizia ad imparare
zapobieganie zachorowaniom na raka
chlamydia
inizia ad imparare
chlamydia (choroba przenoszona drogą płciową) (+3 inne znaczenia)
BrE coelom, AmE celom
inizia ad imparare
jama ciała
conization
inizia ad imparare
konizacja (wycięcie stożka tkanki z szyjki macicy)
crossover study
inizia ad imparare
badanie skuteczności wariantów terapii
decerebrate
inizia ad imparare
odkorkować, odmóżdżyć (+1 inne znaczenie)
desaturation
inizia ad imparare
desaturacja
dipsomania
inizia ad imparare
dypsomania, opilstwo okresowe
dyspareunia
inizia ad imparare
dyspareunia
electroretinogram, (abbreviation) ERG
inizia ad imparare
elektroretinogram
endomorph
inizia ad imparare
endomorfik (osoba charakteryzująca się ciężką budową ciała)
etherize, BrE etherise
inizia ad imparare
znieczulać eterem, usypiać eterem
fibroma
inizia ad imparare
włókniak (łagodny nowotwór)
gene-splicing
inizia ad imparare
składanie genów
growth factor
inizia ad imparare
czynnik wzrostowy
health system
inizia ad imparare
system zdrowotny
herniotomy
inizia ad imparare
operacja przepukliny
hydrocephaly, hydrocephalus
inizia ad imparare
wodogłowie
immunodeficient
inizia ad imparare
wykazujący obniżoną odporność
insolation
inizia ad imparare
formal udar słoneczny (+2 inne znaczenia)
itchiness
inizia ad imparare
swędzenie, świąt (+1 inne znaczenie)
leprosy
inizia ad imparare
trąd
macrocephalic, macrocephalous
inizia ad imparare
makrocefaliczny (wielkogłowy)
milk fever
inizia ad imparare
gorączka spowodowana zastojem mleka (u niemowlęcia)
myopathy
inizia ad imparare
miopatia
nourished
inizia ad imparare
technical odżywiony, karmiony
orphan drug
inizia ad imparare
lek sierocy
paraplegia
inizia ad imparare
paraliż obustronny
phagocytosis
inizia ad imparare
fagocytoza
pneumothorax
inizia ad imparare
odma opłucnowa
prophylaxis
inizia ad imparare
profilaktyka
recommended daily amount, RDA
inizia ad imparare
zalecana dawka dzienna
rupture
inizia ad imparare
przepuklina (+4 inne znaczenia)
shingles
inizia ad imparare
półpasiec (choroba) (+1 inne znaczenie)
still tissue
inizia ad imparare
tkanka martwa
BrE tachypnoea, AmE tachypnea
inizia ad imparare
przyspieszony oddech
tracheostomy tube
inizia ad imparare
rurka intubacyjna
vaccinology
inizia ad imparare
nauka o szczepionkach, wakcynologia
wen
inizia ad imparare
torbiel łojowa
allergist
inizia ad imparare
alergolog
anicteric
inizia ad imparare
bezżółtaczkowy
atrial flutter
inizia ad imparare
trzepotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)
Barlow's syndrome, mitral valve prolapse
inizia ad imparare
zespół Barlowa, wypadanie płatka zastawki mitralnej
blood blister
inizia ad imparare
pęcherzyk wypełniony krwią
breech delivery, breech birth
inizia ad imparare
poród pośladkowy
cancer research
inizia ad imparare
badania nad rakiem
chloasma
inizia ad imparare
ostuda, plama barwnikowa (np. na twarzy)
cohort study
inizia ad imparare
badanie kohorty
conjunctivitis
inizia ad imparare
zapalenie spojówek
croup
inizia ad imparare
krup, ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (+1 inne znaczenie)
deciduitis
inizia ad imparare
zapalenie błony doczesnej
desensitization, BrE desensitisation
inizia ad imparare
odczulanie
disease progression
inizia ad imparare
rozwój choroby, postęp choroby
dyspepsia
inizia ad imparare
niestrawność
electroretinography
inizia ad imparare
elektroretinografia
endoparasite
inizia ad imparare
pasożyt wewnętrzny
etiological
inizia ad imparare
etiologiczny
fibromatosis
inizia ad imparare
włókniak
BrE general anaesthetic, AmE general anesthetic
inizia ad imparare
środek znieczulenia ogólnego
guaiacum, guaiocum, guaiac resin
inizia ad imparare
żywica gwajakowa
hearing loss
inizia ad imparare
utrata słuchu (głównie częściowa)
heroic treatment
inizia ad imparare
podtrzymywanie życia za wszelką cenę
hydropathic
inizia ad imparare
hydropatyczny (związany z hydroterapią)
immunofluorescence
inizia ad imparare
immunofluorescencja (metoda badania reakcji antygen-przeciwciało) (+1 inne znaczenie)
inspirator
inizia ad imparare
inhalator (+1 inne znaczenie)
jail fever
inizia ad imparare
tyfus
lesion
inizia ad imparare
obrażenie, uszkodzenie, rana, zmiana chorobowa na ciele
macrocephaly
inizia ad imparare
makrocefalia, wielkogłowie
modality
inizia ad imparare
sposób leczenia, procedura leczenia (+1 inne znaczenie)
myopia
inizia ad imparare
krótkowzroczność
NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction
inizia ad imparare
zawał bez uniesienia odcinka ST
orphan embryo
inizia ad imparare
zamrożony embrion, do którego rodzice zrzekli się praw
parathyroidism
inizia ad imparare
zaburzenie pracy gruczołów przytarczycznych
phalange, phalanx
inizia ad imparare
falanga (kość palca, paliczek) (+1 inne znaczenie)
podiatry
inizia ad imparare
podologia, podiatria (dziedzina medycyny zajmująca się chorobami stóp)
proprietary medicine
inizia ad imparare
lek chroniony patentem (o zastrzeżonej nazwie)
recovery position
inizia ad imparare
pozycja bezpieczna (podczas udzielania pierwszej pomocy)
SAD, seasonal affective disorder
inizia ad imparare
sezonowe zaburzenie afektywne
shunt
inizia ad imparare
zespolenie (+7 innych znaczeń)
stoma
inizia ad imparare
sztuczna przetoka
tamponade
inizia ad imparare
tamponada (zatrzymanie krwawienia przy użyciu gazy)
tracheotomy
inizia ad imparare
tracheotomia, nacięcie tchawicy
vaginosis
inizia ad imparare
zakażenie pochwy
wheal response
inizia ad imparare
bąbel pokrzywkowy
alkalosis
inizia ad imparare
zasadowica, alkaloza (podwyższony poziom zasad we krwi)
atrioventricular block, AV block
inizia ad imparare
blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
barrel chest
inizia ad imparare
beczkowata klatka piersiowa (okrągła, szeroka, odstająca)
blood clot
inizia ad imparare
skrzep krwi
Bright's disease
inizia ad imparare
choroba Brighta
cancer screening
inizia ad imparare
badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych
chlorosis
inizia ad imparare
blednica (+1 inne znaczenie)
cold pack
inizia ad imparare
zimny okład (z mokrego prześcieradła) (+1 inne znaczenie)
connate
inizia ad imparare
wrodzony (+3 inne znaczenia)
croupous
inizia ad imparare
krupowy
decoct
inizia ad imparare
prygotowywać wywar, wygotować
desert fever
inizia ad imparare
kokcydioidmikoza
disinhibit
inizia ad imparare
odhamowywać (+1 inne znaczenie)
dysphagia
inizia ad imparare
utrudnione połykanie, dysfagia
electrosurgery
inizia ad imparare
elektrochirurgia
endophtalmitis
inizia ad imparare
wewnątrzgałkowe zapalenie oka
eugenics
inizia ad imparare
eugenika (dział medycyny)
fibromatous
inizia ad imparare
włókniejący
general paralysis of the insane, (abbreviation) GPI
inizia ad imparare
porażenie postępujące
gumboil
inizia ad imparare
ropień dziąsła
heart block
inizia ad imparare
blok przewodnictwa sercowego
herpangina
inizia ad imparare
opryszczkowe zapalenie gardła
hydropathy
inizia ad imparare
wodolecznictwo
immunogenic
inizia ad imparare
wywołujący reakcję immunologiczną, immunogenny
inspire
inizia ad imparare
wdychać (+2 inne znaczenia)
jaundice
inizia ad imparare
żółtaczka (+1 inne znaczenie)
leucopenia
inizia ad imparare
zmniejszona liczba białych krwinek we krwi
macrosomia
inizia ad imparare
makrosomia, gigantyzm
moist rales
inizia ad imparare
rzężenia wilgotne
myositis
inizia ad imparare
zapalenie mięśni
nuchal
inizia ad imparare
karkowy
BrE orthopaedics, AmE orthopedics
inizia ad imparare
ortopedia
paratyphoid
inizia ad imparare
dur rzekomy, paradur
phantom pregnancy
inizia ad imparare
ciąża urojona
polio vaccine
inizia ad imparare
szczepionka przeciw polio
prosopagnosia
inizia ad imparare
prozopagnozja (zaburzenie polegające na nierozpoznawaniu twarzy)
recovery room
inizia ad imparare
pokój wybudzeń (w szpitalu)
saline
inizia ad imparare
sól fizjologiczna (+1 inne znaczenie)
sialorrhea
inizia ad imparare
ślinotok
stoma patient
inizia ad imparare
pacjent ze sztuczną przetoką
tardive
inizia ad imparare
późny, opóźniony (zwłaszcza w odniesieniu do objawów choroby)
tracheotomy tube
inizia ad imparare
rurka tracheotomijna
vagotomy
inizia ad imparare
przecięcie nerwu błędnego, wagotomia
whitehead
inizia ad imparare
tłuszczak
allergic reaction
inizia ad imparare
reakcja alergiczna
ankylosis, also: anchylosis
inizia ad imparare
zesztywnienie stawu
atrioventricular dissociation
inizia ad imparare
rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe
barrier nursing
inizia ad imparare
trzymanie chorego w izolatce
blood clotting agent
inizia ad imparare
czynnik krzepnięcia krwi
brittle bones, brittle-bone disease
inizia ad imparare
wrodzona łamliwość kości
cancer specialist
inizia ad imparare
onkolog, lekarz chorób nowotworowych
chlorotic
inizia ad imparare
bledniczy
cold-pack
inizia ad imparare
zawijać w mokre prześcieradło (dla zbicia gorączki) (+1 inne znaczenie)
connective tissue disease
inizia ad imparare
kolagenoza, choroba kolagenowa
cryonics
inizia ad imparare
zamrażanie
decompensation
inizia ad imparare
dekompensacja, niewyrównanie
desmitis
inizia ad imparare
zapalenie więzadła
disinhibiting
inizia ad imparare
odhamowujący (+1 inne znaczenie)
dysphasia
inizia ad imparare
zaburzenie mowy, dysfazja
electrotherapist
inizia ad imparare
fizykoterapeuta zajmujący się elektrolecznictwem
endophthalmitis
inizia ad imparare
zapalenie wnętrza gałki ocznej
eupnea
inizia ad imparare
prawidłowy oddech
fibromyalgia
inizia ad imparare
fibromialgia
genetic counselling
inizia ad imparare
poradnictwo genetyczne
gumma
inizia ad imparare
kilak
heart rate, HR
inizia ad imparare
tętno
herpes
inizia ad imparare
opryszczka
hydrophobia
inizia ad imparare
wścieklizna, wodowstręt
immunoglobulin
inizia ad imparare
immunoglobulina, przeciwciało
insufflate
inizia ad imparare
wdmuchiwać, przedmuchiwać
jejunostomy
inizia ad imparare
resekcja jelita czczego
leucotomy, leukotomy
inizia ad imparare
leukotomia
magnetic resonance imaging
inizia ad imparare
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
mongolism
inizia ad imparare
mongolizm, mongołowatość (o zespole Downa)
myringitis
inizia ad imparare
zapalenie błony bębenkowej
nuchal fold measurement
inizia ad imparare
pomiar pogrubienia fałdu karkowego
BrE orthopnoea, AmE orthopnea
inizia ad imparare
prawidłowe oddychanie tylko w pozycji stojącej
parenteral
inizia ad imparare
pozajelitowy
phantosmia
inizia ad imparare
halucynacje węchowe
poliomyelitis, polio
inizia ad imparare
choroba Heinego-Medina, paraliż dziecięcy, polio
prostate cancer
inizia ad imparare
rak prostaty
recovery team
inizia ad imparare
zespół pobierający tkanki (do przeszczepu) (+1 inne znaczenie)
salmonella
inizia ad imparare
salmonella
sickle-cell anaemia
inizia ad imparare
niedokrwistość sierpowata
stomach stapling
inizia ad imparare
chirurgiczne zmniejszenie żołądka
tendinitis
inizia ad imparare
zapalenie ścięgien
trachoma
inizia ad imparare
jaglica, trachoma (przewlekłe zapalenie spojówki i rogówek)
valve regurgitation
inizia ad imparare
niedomykalność zastawki
whitlow
inizia ad imparare
zastrzał, zanokcica
annulus
inizia ad imparare
technical dysk międzykręgowy (+1 inne znaczenie)
atrophied
inizia ad imparare
atroficzny, zwyrodniały (+1 inne znaczenie)
BrE basal anaesthesia, AmE basal anesthesia
inizia ad imparare
znieczulenie podstawowe
blood corpuscle
inizia ad imparare
komórka krwi
broma
inizia ad imparare
żywność w stanie stałym (+1 inne znaczenie)
cancer surgery
inizia ad imparare
operacja usunięcia raka
ChM, MS, Master of Surgery
inizia ad imparare
magister w dziedzinie chirurgii (odpowiednik doktora w innych dziedzinach)
colic
inizia ad imparare
kolka, ból kolkowy
constipate
inizia ad imparare
powodować zaparcie
cryptogenic
inizia ad imparare
o nieznanej etiologii
decompression sickness
inizia ad imparare
choroba kesonowa
desmoid
inizia ad imparare
włókniec, guz z fibroplastów (+1 inne znaczenie)
dislocated
inizia ad imparare
zwichnięty
dysphonia
inizia ad imparare
dysfonia
electrotherapy
inizia ad imparare
elektroterapia, elektrolecznictwo
endoscope
inizia ad imparare
wziernik do badaniu wnętrz jam, endoskop
evacuant
inizia ad imparare
wypróżniający (np. środek)
fibrosis
inizia ad imparare
zwłóknienie
genetic ID card
inizia ad imparare
osobista karta genetyczna
gustation
inizia ad imparare
zmysł smaku (+1 inne znaczenie)
heart sound
inizia ad imparare
ton serca
herpes zoster
inizia ad imparare
półpasiec
hydrotherapeutic
inizia ad imparare
wodoleczniczy
immunological
inizia ad imparare
immunologiczny
insufflation
inizia ad imparare
wdmuchiwanie (+1 inne znaczenie)
BrE kalaemia, AmE kalemia
inizia ad imparare
stężenie potasu we krwi
BrE leukaemia, AmE leukemia
inizia ad imparare
białaczka, leukemia
malabsorption
inizia ad imparare
złe wchłanianie pokarmu
monocular
inizia ad imparare
jednooki
myringoplasty
inizia ad imparare
plastyka błony bębenkowej
nuchal translucency
inizia ad imparare
przezierność fałdu karkowego
orthoptics
inizia ad imparare
ortoptyka
paresis
inizia ad imparare
niedowład, porażenie postępujące
pharmacokinetics
inizia ad imparare
farmakokinetyka
polydipsia
inizia ad imparare
technical nadmierne pragnienie
prostatectomy
inizia ad imparare
prostatektomia, wycięcie gruczołu krokowego
rectal
inizia ad imparare
odbytniczy (związany z odbytem)
salmonella poisoning
inizia ad imparare
zatrucie salmonellą
SIDS, sudden infant death syndrome
inizia ad imparare
nagła śmierć łóżeczkowa
stool
inizia ad imparare
stolec (+1 inne znaczenie)
tendonitis
inizia ad imparare
zapalenie ścięgna
traction
inizia ad imparare
wyciąg chirurgiczny (stosowany przy złamaniach kości) (+3 inne znaczenia)
valvular
inizia ad imparare
zastawkowy
whole blood
inizia ad imparare
krew pełna, krew całkowita
allograft
inizia ad imparare
alloprzeszczep, przeszczep allogeniczny
arrhythmia
inizia ad imparare
arytmia, niemiarowość
attention-deficit disorder, ADD
inizia ad imparare
zespół nadpobudliwości psychoruchowej
basal cell
inizia ad imparare
komórka podstawna, komórka warstwy podstawnej
blood count, blood constituency
inizia ad imparare
morfologia (skład morfologiczny krwi)
bromatherapy
inizia ad imparare
leczenie dietą
cancer ward
inizia ad imparare
oddział onkologiczny
cholangiogram
inizia ad imparare
zdjęcie rentgenowskie dróg żółciowych
colicky
inizia ad imparare
kolkowy
consultancy fees
inizia ad imparare
opłata za wizytę u specjalisty
cryptorchidism
inizia ad imparare
wnętrostwo
decongest
inizia ad imparare
obkurczać śluzówkę, zmniejszać przekrwienie (+1 inne znaczenie)
detached retina
inizia ad imparare
odklejona siatkówka
dissecting forceps
inizia ad imparare
kleszczyki do preparowania
BrE dyspnoea, AmE dyspnea
inizia ad imparare
duszności
elephantiasis
inizia ad imparare
słoniowacizna (nasilony obrzęk kończyn na skutek utrudnionego odpływu chłonki)
endoscopic
inizia ad imparare
endoskopowy
evaginate
inizia ad imparare
wywracać na zewnątrz
fibrositis
inizia ad imparare
gościec mięśniowo-ścięgnisty
genetic manipulation
inizia ad imparare
manipulacja genetyczna
BrE gynaecology, AmE gynecology
inizia ad imparare
ginekologia
heart surgeon
inizia ad imparare
kardiochirurg
herpesvirus
inizia ad imparare
wirus opryszczki
hydrotherapy
inizia ad imparare
wodolecznictwo, hydroterapia (dział fizjoterapii)
immunologist
inizia ad imparare
immunolog
insulin level
inizia ad imparare
poziom insuliny
Kaposi's sarcoma
inizia ad imparare
mięsak Kaposiego
leukocytosis
inizia ad imparare
leukocytoza, zwiększona liczba białych krwinek we krwi
malignancy, also: malignance
inizia ad imparare
technical guz, nowotwór (+1 inne znaczenie)
monocular vision
inizia ad imparare
widzenie jednooczne
myringotomy
inizia ad imparare
nacięcie błony bębenkowej
nulligravida
inizia ad imparare
technical nieródka (kobieta, która nigdy nie była w ciąży)
orthoptist
inizia ad imparare
ortoptyk
paresthesia
inizia ad imparare
parestezja (samoistne wrażenie czuciowe zdrętwienia, mrowienia lub kłucia)
pharmacopoeia
inizia ad imparare
farmakopea, lekospis
BrE polymenorrhoea, AmE polymenorrhea
inizia ad imparare
nadmierne częste miesiączkowanie
prosthetic
inizia ad imparare
protetyczny
rectoscopy
inizia ad imparare
wziernikowanie odbytnicy
salmonellosis
inizia ad imparare
salmonelloza
silicosis
inizia ad imparare
sylikoza, krzemica, pylica płuc
strangulation
inizia ad imparare
podwiązanie (np. żyły) (+1 inne znaczenie)
tenesmus
inizia ad imparare
bolesne parcie na mocz lub stolec
transcutaneous
inizia ad imparare
przezskórny
valvular insufficiency
inizia ad imparare
niedomykalność zastawki
word deaf
inizia ad imparare
cierpiący na afazję czuciową
alopecia
inizia ad imparare
łysienie
allopath, also: allopathist
inizia ad imparare
alopata (lekarz leczący metodą alopatii, niehomeopata)
arsenical poisoning
inizia ad imparare
zatrucie arszenikiem
attenuate
inizia ad imparare
formal osłabić działanie (np. wirusa) (+1 inne znaczenie)
basal cell carcinoma
inizia ad imparare
rak podstawnokomórkowy
blood disorder
inizia ad imparare
choroba krwi
bromism
inizia ad imparare
zatrucie bromem
cancer-causing
inizia ad imparare
rakotwórczy, kancerogenny
cholecystectomy
inizia ad imparare
wycięcie pęcherzyka żółciowego
colicky baby
inizia ad imparare
niemowlę ze skłonnością do kolki
consulting hours
inizia ad imparare
godziny przyjęć
crystal therapy
inizia ad imparare
uzdrawianie kryształami
decortication
inizia ad imparare
dekortykacja (+1 inne znaczenie)
deterge
inizia ad imparare
oczyszczać (np. ranę)
distension
inizia ad imparare
rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)
dyspraxia
inizia ad imparare
dyspraksja (schorzenie powodujące problemy z poruszaniem się)
elephantiastic
inizia ad imparare
słoniowaty, dotknięty słoniowacizną
endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP
inizia ad imparare
endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (badanie obrazowe dróg żółciowych i trzustkowych)
eversion
inizia ad imparare
wynicowanie, wywinięcie
fine rales
inizia ad imparare
rzężenia drobnobańkowe
genetic predisposition, genetic susceptibility
inizia ad imparare
uwarunkowania genetyczne
habitus
inizia ad imparare
budowa i wygląd ciała (głównie pod względem podatności na choroby)
heart transplant
inizia ad imparare
przeszczep serca
herpetic
inizia ad imparare
opryszczkowy (+1 inne znaczenie)
hyperacidity
inizia ad imparare
nadkwaśność
immunology
inizia ad imparare
immunologia
insulin resistance, (abbreviation) IR
inizia ad imparare
insulinoodporność
keratitis
inizia ad imparare
zapalenie rogówki
BrE leukorrhoea, AmE leukorrhea
inizia ad imparare
upławy
malignant tumor
inizia ad imparare
nowotwór złośliwy
monomania
inizia ad imparare
monomania, opanowanie przez natrętną ideę (rodzaj paranoi)
narcolepsy
inizia ad imparare
narkolepsja
nullipara
inizia ad imparare
technical nieródka (kobieta, która nigdy nie rodziła)
orthotics
inizia ad imparare
orteza (aparat ortopedyczny)
Parkinson's disease
inizia ad imparare
choroba Parkinsona
pharyngitis
inizia ad imparare
zapalenie gardła
polyneuropathy
inizia ad imparare
polineuropatia, neuropatia wielu nerwów obwodowych
protein deficiency
inizia ad imparare
niedobór białka
reflexology
inizia ad imparare
refleksologia
salpingitis
inizia ad imparare
zapalenie jajowodu
simple fracture
inizia ad imparare
złamanie zamknięte
strangury
inizia ad imparare
bolesne oddawanie moczu kroplami
tennis elbow
inizia ad imparare
łokieć tenisisty (rodzaj schorzenia stawów)
transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS
inizia ad imparare
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
vaporizer
inizia ad imparare
spray, aerozol (+3 inne znaczenia)
word deafness
inizia ad imparare
afazja czuciowa, afazja sensoryczna
allopathic
inizia ad imparare
alopatyczny (zgodny z zasadami medycyny konwencjonalnej)
arterialization
inizia ad imparare
arterializacja (krwi) (+1 inne znaczenie)
audiometric examination room
inizia ad imparare
gabinet badań audiometrycznych
basic life support, BLS
inizia ad imparare
podstawowe zabiegi resuscytacyjne
blood factor negative
inizia ad imparare
czynnik Rh ujemny
bronchial
inizia ad imparare
oskrzelowy
cancerate
inizia ad imparare
rakowieć
cholecystitis
inizia ad imparare
zapalenie pęcherzyka żółciowego
colitis, also: colonitis
inizia ad imparare
zapalenie okrężnicy
contact dermatitis
inizia ad imparare
zapalenie skóry kontaktowe
cumulative action
inizia ad imparare
działanie skojarzone leku
decubitus
inizia ad imparare
pozycja chorego w łóżku
detoxicate
inizia ad imparare
odtruwać
distention
inizia ad imparare
AmE rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)
dysrhythmia
inizia ad imparare
dysrytmia
embolectomy
inizia ad imparare
usunięcie zatoru
endoscopically
inizia ad imparare
endoskopowo
excipient
inizia ad imparare
zaróbka leku (+1 inne znaczenie)
finger clubbing
inizia ad imparare
palce pałeczkowate
genetic relationship
inizia ad imparare
pokrewieństwo genetyczne
BrE haematemesis, AmE hematemesis
inizia ad imparare
wymioty fusowate
heart transplant patient
inizia ad imparare
pacjent z przeszczepionym sercem
heterograft
inizia ad imparare
heteroprzeszczep
BrE hyperaesthesia, AmE hyperesthesia
inizia ad imparare
przeczulica
immunopathology
inizia ad imparare
immunopatologia
insulin shock
inizia ad imparare
wstrząs insulinowy
keratoplasty
inizia ad imparare
keratoplastyka (przeszczepienie rogówki)
lichen
inizia ad imparare
liszaj (swędzący wykwit na skórze) (+1 inne znaczenie)
Malta fever
inizia ad imparare
gorączka maltańska (przewlekła i zakaźna choroba)
monomaniac
inizia ad imparare
monomaniak (+1 inne znaczenie)
necropsy
inizia ad imparare
sekcja zwłok, autopsja
nutraceutical
inizia ad imparare
nutraceutyki (produkty spożywcze, których spożywanie przynosi człowiekowi korzyści zdrowotne)
ostalgia
inizia ad imparare
ból kości
parkinsonism
inizia ad imparare
parkinsonizm
pharyngoscopy
inizia ad imparare
wziernikowanie gardła
polyp, polypus
inizia ad imparare
polip (twór o cechach łagodnego nowotworu) (+1 inne znaczenie)
proteinuria
inizia ad imparare
białkomocz (występowanie białka w moczu)
refrigerant
inizia ad imparare
środek obniżający temperaturę ciała (+3 inne znaczenia)
sarcoidosis
inizia ad imparare
sarkoidoza (choroba)
singleton pregnancy
inizia ad imparare
ciąża pojedyncza
strawberry mark
inizia ad imparare
znamię naczyniowe
tension headache
inizia ad imparare
napięciowy ból głowy
transdermal patch
inizia ad imparare
plaster przezskórny
variola
inizia ad imparare
ospa wietrzna
workaholism, work addiction, technical ergomania
inizia ad imparare
pracoholizm (uzależnienie od pracy)
allopathy
inizia ad imparare
alopatia, medycyna konwencjonalna
arteriology
inizia ad imparare
arteriologia (nauka o tętnicach)
auditory agnosis
inizia ad imparare
agnozja słuchowa
BCG
inizia ad imparare
BCG (szczepionka przeciw gruźlicy)
blood factor positive
inizia ad imparare
czynnik Rh dodatni
bronchial tubes
inizia ad imparare
oskrzela
cancered
inizia ad imparare
dotknięty rakiem
cholecystogram
inizia ad imparare
zdjęcie rentgenowskie pęcherzyka żółciowego
collagen implant
inizia ad imparare
implant kolagenowy (stosowany w chirurgii plastycznej)
contactant
inizia ad imparare
alergen kontaktowy
cumulative poison
inizia ad imparare
trucizna gromadząca się w organiźmie
decubitus ulcer
inizia ad imparare
odleżyna
detoxification, detoxication
inizia ad imparare
detoksykacja, odtruwanie, detoks (+1 inne znaczenie)
distress
inizia ad imparare
ciężki stan, wyczerpanie (+4 inne znaczenia)
dystocia
inizia ad imparare
dystocja
embolism
inizia ad imparare
zator
endoscopy
inizia ad imparare
endoskopia
excoriate
inizia ad imparare
zdzierać skórę (+1 inne znaczenie)
fingerstall
inizia ad imparare
BrE ochraniacz na palec
genetic testing
inizia ad imparare
badania genetyczne
BrE haematic, AmE hematic
inizia ad imparare
dotyczący krwi, zawarty we krwi, wywołujący zmiany we krwi
heat stroke
inizia ad imparare
udar cieplny
heterotaxy, heterotaxis, heterotaxia
inizia ad imparare
heterotaksja, nieprawidłowe usytuowanie narządów
BrE hyperamylasaemia, AmE hyperamylasemia
inizia ad imparare
podwyższona ilość amylazy we krwi
immunostimulant
inizia ad imparare
środek immunostymulujący (+1 inne znaczenie)
insulin treatment
inizia ad imparare
terapia insulinowa
keratotomy
inizia ad imparare
keratotomia (nacięcie rogówki)
life-support machine
inizia ad imparare
respirator
mammograph
inizia ad imparare
mammograf
mononucleosis
inizia ad imparare
mononukleoza
necrotizing fasciitis
inizia ad imparare
martwicze zapalenie powięzi
nystagmus, ocular ataxia
inizia ad imparare
oczopląs
osteitis
inizia ad imparare
zapalenie kości
parodontosis
inizia ad imparare
paradentoza, przyzębica
phenylketonuria
inizia ad imparare
fenyloketonuria (choroba genetyczna)
polyphagia
inizia ad imparare
technical żarłoczność, nadmierne łaknienie
protocol
inizia ad imparare
reguły postępowania (+3 inne znaczenia)
regurgitation
inizia ad imparare
regurgitacja (przesunięcie treści pokarmowej z żołądka do przełyku bez odruchu wymiotnego) (+1 inne znaczenie)
sarcomatosis
inizia ad imparare
mięsakowatość
sinus arrhythmia
inizia ad imparare
niemiarowość zatokowa
strep throat
inizia ad imparare
AmE choroba gardła, zapalenie gardła
teratoma
inizia ad imparare
potworniak (nowotwór wywodzący się z komórek zarodkowych)
BrE transient ischaemic attack, AmE transient ischemic attack, TIA
inizia ad imparare
przemijający atak niedokrwienny, TIA
varix, varicose vein
inizia ad imparare
żylak
writer's cramp
inizia ad imparare
skurcz ręki, kurcz pisarski
arteriosclerosis
inizia ad imparare
miażdżyca, arterioskleroza
auriscope
inizia ad imparare
wziernik uszny
BDS, Bachelor of Dental Surgery
inizia ad imparare
BrE technik chirurgii stomatologicznej
blood flow
inizia ad imparare
przepływ krwi
bronchiectasis
inizia ad imparare
rozstrzeń oskrzeli
cancerous
inizia ad imparare
rakowaty, nowotworowy
cholecystolithiasis
inizia ad imparare
kamica pęcherzyka żółciowego
collapsed lung
inizia ad imparare
niedodma
contagious aphtha
inizia ad imparare
pryszczyca
cupping glass
inizia ad imparare
bańka
deep therapy
inizia ad imparare
głęboka radioterapia
detoxify, informal detox
inizia ad imparare
oczyszczać z substancji toksycznych (+1 inne znaczenie)
diuretically
inizia ad imparare
moczopędnie
dystrophia
inizia ad imparare
dystrofia
embolus
inizia ad imparare
czop zatorowy
endoskeletal
inizia ad imparare
dotyczący szkieletu wewnętrznego
exfoliation
inizia ad imparare
złuszczanie się (+1 inne znaczenie)
first-degree atrioventricular block
inizia ad imparare
blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
gentamicin
inizia ad imparare
gentamycyna
BrE haematinic, BrE haematic, AmE hematinic, AmE hematic
inizia ad imparare
czynnik poprawiający stan krwi
heat treatment
inizia ad imparare
termoterapia (+1 inne znaczenie)
heterotransplant
inizia ad imparare
heterotransplantacja
BrE hypercalcaemia, AmE hypercalcemia
inizia ad imparare
nadmiar wapnia we krwi, hiperkalcemia
immunosuppression, immunodepression
inizia ad imparare
immunosupresja
insulin-dependency
inizia ad imparare
insulinozależność
BrE ketonaemia, AmE ketonemia
inizia ad imparare
ketonemia, ciała ketonowe we krwi
ligation
inizia ad imparare
podwiązanie (np. żyły, tętnicy, jajników)
mammography
inizia ad imparare
mammografia
monotherapy
inizia ad imparare
monoterapia
neocortex
inizia ad imparare
kora nowa, neokorteks, izokorteks
observation ward
inizia ad imparare
oddział obserwacyjny
osteoarthritis
inizia ad imparare
choroba zwyrodnieniowa stawów
parrot fever
inizia ad imparare
choroba papuzia, papuzica
phimosis
inizia ad imparare
stulejka
polyposis
inizia ad imparare
polipowatość
proton pump inhibitor
inizia ad imparare
inhibitor pompy protonowej (wodorowej)
relaxant
inizia ad imparare
środek zwiotczający (+1 inne znaczenie)
scabies
inizia ad imparare
świerzb (choroba skóry)
sinus pause
inizia ad imparare
zahamowanie zatokowe
streptococcal, streptococcic, strep
inizia ad imparare
paciorkowcowy
terminal ward
inizia ad imparare
oddział opieki paliatywnej
trench fever
inizia ad imparare
gorączka okopowa (ostra choroba zakaźna)
vascular
inizia ad imparare
naczyniowy
xanthoma
inizia ad imparare
żółtak, kępka żółta
alterative
inizia ad imparare
stopniowo przywracający zdrowie (+2 inne znaczenia)
arteriotomy
inizia ad imparare
arteriotomia (nacięcie tętnicy)
auscultate
inizia ad imparare
osłuchiwać
be endemic
inizia ad imparare
szerzyć się (np. o epidemii)
blood lead level
inizia ad imparare
poziom ołowiu we krwi
bronchiolitis
inizia ad imparare
zapalenie oskrzelików
cancroid
inizia ad imparare
rakowaty (+1 inne znaczenie)
cholelithiasis
inizia ad imparare
kamica pęcherzyka żółciowego
collateral relationship
inizia ad imparare
pokrewieństwo drugorzędne, pokrewieństwo w linii bocznej
contagium
inizia ad imparare
czynnik zakaźny, zarazek, drobnoustrój chorobotwórczy
curarize, BrE curarise
inizia ad imparare
leczyć kurarą (+1 inne znaczenie)
deep vein thrombosis, (abbreviation) DVT
inizia ad imparare
zakrzepica żył głębokich
detumescence
inizia ad imparare
ustąpienie obrzęku (+1 inne znaczenie)
diverticulitis
inizia ad imparare
zapalenie uchyłka
dystrophy, muscular dystrophy
inizia ad imparare
dystrofia (zaburzenia w odżywianiu tkanki, narządu lub całego organizmu)
embrocate
inizia ad imparare
nacierać (np. maścią)
endothelial
inizia ad imparare
śródbłonkowy
exhilarant
inizia ad imparare
rozweselający, pobudzający (np. czynnik)
fistula
inizia ad imparare
przetoka (kanał między narządami)
geriatric
inizia ad imparare
geriatryczny (związany z geriatrią) (+1 inne znaczenie)
haematochezia
inizia ad imparare
obecność świeżej krwi w kale
heatstroke
inizia ad imparare
udar cieplny
hiatal
inizia ad imparare
rozworowy
hypercalciuria
inizia ad imparare
nadmiar wapnia w moczu
immunosuppressive
inizia ad imparare
środek immunosupresyjny (+1 inne znaczenie)
insulin-dependent
inizia ad imparare
insulinozależny
ketonuria
inizia ad imparare
ketonuria, obecność ciał ketonowych w moczu
lightening
inizia ad imparare
przesunięcie się dziecka w stronę kanału rodnego
mange
inizia ad imparare
parch, świerzb (choroba objawiająca się swędzeniem)
Montezuma's revenge
inizia ad imparare
informal biegunka podróżnych
neoplasia
inizia ad imparare
neoplazja (zmiana przednowotworowa) (+1 inne znaczenie)
obsessive neurosis
inizia ad imparare
nerwica natręctw
osteodynia
inizia ad imparare
ból kostny
pass
inizia ad imparare
stracić (np. dużo krwi) (+21 innych znaczeń)
phlebitis
inizia ad imparare
zapalenie żyły
polyuria
inizia ad imparare
technical wielomocz, nadmierne moczenie
pruritus
inizia ad imparare
świąd
remittent
inizia ad imparare
nawracający
scabious
inizia ad imparare
świerzbowaty (+1 inne znaczenie)
sinus rhythm
inizia ad imparare
rytm zatokowy
streptococcus
inizia ad imparare
paciorkowiec (bakteria)
test
inizia ad imparare
badanie (np. krwi) (+10 innych znaczeń)
trepan, trephine
inizia ad imparare
trepan (narzędzie chirurgiczne) (+1 inne znaczenie)
vascularity
inizia ad imparare
unaczynienie
xenograft
inizia ad imparare
przeszczep heterogeniczny
ambulanceman
inizia ad imparare
sanitariusz pogotowia ratunkowego
altitude sickness
inizia ad imparare
choroba wysokościowa
arteritis
inizia ad imparare
zapalenie tętnicy
auscultation
inizia ad imparare
osłuchiwanie (medyczny zabieg diagnostyczny)
Bell's palsy
inizia ad imparare
samoistne porażenie nerwu twarzowego
blood plasma
inizia ad imparare
osocze krwi
bronchitic
inizia ad imparare
odnoszący się do zapalenia oskrzeli
canker
inizia ad imparare
zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej (+1 inne znaczenie)
cholera
inizia ad imparare
cholera (choroba)
collenchyma
inizia ad imparare
zwarcica
contract practice
inizia ad imparare
opieka lekarska za z góry opłaconą odpłatnością
curettage
inizia ad imparare
wyłyżeczkowanie
deer fly fever
inizia ad imparare
tularemia
deuteranopia
inizia ad imparare
ślepota na barwę zieloną
diverticulosis
inizia ad imparare
uchyłkowatość (+2 inne znaczenia)
dysuria
inizia ad imparare
bolesne lub trudne oddawanie moczu
embryological, also: embryologic
inizia ad imparare
embriologiczny
endothelioma
inizia ad imparare
śródbłoniak
exocrine
inizia ad imparare
egzokrynowy, zewnątrzwydzielniczy
flash burn
inizia ad imparare
oparzenie spowodowane eksplozją atomową
geriatrics
inizia ad imparare
geriatria (dział medycyny zajmujący się chorobami wieku starczego)
BrE haematological, BrE haematologic, AmE hematological, AmE hematologic
inizia ad imparare
hematologiczny\
hebdomadal
inizia ad imparare
dotyczący pierwszego tygodnia życia (+1 inne znaczenie)
high-dependency
inizia ad imparare
specjalnej troski
BrE hyperglycaemia, AmE hyperglycemia
inizia ad imparare
hiperglikemia, podwyższona ilość glukozy we krwi
immunotherapy
inizia ad imparare
immunoterapia
intensive care
inizia ad imparare
oddział intensywnej opieki medycznej
ketosis
inizia ad imparare
kwasica ketonowa (zwiększona produkcai i stężenie we krwi ciał ketonowych)
lipolysis
inizia ad imparare
lipoliza (likwidacja zbędnej tkanki tłuszczowej)
Mantoux test, PPD test, Tuberculin Sensitivity Test
inizia ad imparare
próba tuberkulinowa
morbid anatomy
inizia ad imparare
anatomia patologiczna
neoplasm
inizia ad imparare
guz, nowotwór
obsessive-compulsive disorder, OCD
inizia ad imparare
nerwica natręctw, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
osteomalacia
inizia ad imparare
rozmiękanie kości, osteomalacja
patch test
inizia ad imparare
test plasterkowy, próba plasterkowa
phlebology
inizia ad imparare
flebologia (dział medycyny zajmujący się chorobami żył)
polyvalent
inizia ad imparare
wszechstronny, o wszechstronnym charakterze (+1 inne znaczenie)
psoriasis
inizia ad imparare
łuszczyca
renal unit
inizia ad imparare
oddział nefrologii
scanning
inizia ad imparare
tomografia (+2 inne znaczenia)
sinusitis
inizia ad imparare
zapalenie zatok
streptomycin
inizia ad imparare
streptomycyna
testicular
inizia ad imparare
jądrowy, związany z jądrem (osobnika płci męskiej)
triage
inizia ad imparare
ocena stanu zdrowia rannych
vasectomy
inizia ad imparare
technical podwiązanie nasieniowodów (+1 inne znaczenie)
xenotransplant
inizia ad imparare
transplantacja ksenogeniczna (+1 inne znaczenie)
Alzheimer's disease
inizia ad imparare
choroba Alzheimera
arthralgia
inizia ad imparare
ból stawowy
autism
inizia ad imparare
autyzm
benign
inizia ad imparare
łagodny (nie złośliwy)
blood poisoning
inizia ad imparare
zakażenie krwi, posocznica
bronchitis
inizia ad imparare
zapalenie oskrzeli
cannula, also: canula
inizia ad imparare
kaniula, rurka
cholerine
inizia ad imparare
choleryna
collodion
inizia ad imparare
kolodium
contractile
inizia ad imparare
skurczowy (+1 inne znaczenie)
curette
inizia ad imparare
łyżeczka, skrobaczka (+2 inne znaczenia)
defensive medicine
inizia ad imparare
AmE leczenie posługujące się rozbudowaną diagnostyką (na wypadek błędu w sztuce lekarskiej)
devil's dung
inizia ad imparare
asafetyda, czarcie łajno, smrodziec
diverticulum
inizia ad imparare
uchyłek (workowate uwypuklenie ściany narządu)
E. coli
inizia ad imparare
bakteria E. coli, pałeczka okrężnicy
embryologically
inizia ad imparare
embriologicznie
endotracheal intubation
inizia ad imparare
intubacja dotchawiczna
exophthalmos
inizia ad imparare
wytrzeszcz oczu
flashback
inizia ad imparare
powracanie przebytych doznań (np. po użyciu narkotyków) (+3 inne znaczenia)
germ carrier
inizia ad imparare
nosiciel zarazków
BrE haematologist, AmE hematologist
inizia ad imparare
hematolog
hebetude
inizia ad imparare
otępienie umysłowe, letarg (+1 inne znaczenie)
higher nervous activity
inizia ad imparare
podwyższona czynność nerwowa
hyperhidrosis
inizia ad imparare
nadpotliwość
impaction
inizia ad imparare
zaklinowanie (+2 inne znaczenia)
intensive care unit, ICU
inizia ad imparare
oddział intensywnej terapii, oddział intensywnej opieki medycznej, OIOM
keyhole surgery
inizia ad imparare
chirurgia endoskopowa
lipoma
inizia ad imparare
tłuszczak, lipoma
marsh fever
inizia ad imparare
old-fashioned malaria, zimnica
morbidity
inizia ad imparare
ryzyko powikłań, liczba powikłań (+1 inne znaczenie)
nephralgia
inizia ad imparare
ból w okolicy nerek
obstetrics
inizia ad imparare
położnictwo
osteomyelitis
inizia ad imparare
zapalenie szpiku kostnego
patency
inizia ad imparare
drożność
phlegm
inizia ad imparare
flegma, ślina, śluz (+1 inne znaczenie)
BrE poor metaboliser, AmE poor metabolizer
inizia ad imparare
osoba bardzo słabo lub w ogóle niemetabolizująca danego leku
psychic surgery
inizia ad imparare
chirurgia fantomowa
repetitive strain injury, RSI
inizia ad imparare
zespół RSI, choroba komputerowa (choroba dłoni spowodowana ciągłym używaniem klawiatury)
scanning equipment
inizia ad imparare
sprzęt do tomografii (+1 inne znaczenie)
skin disease
inizia ad imparare
choroba skórna
stress fracture
inizia ad imparare
złamanie przeciążeniowe (+1 inne znaczenie)
tetanus, informal lockjaw
inizia ad imparare
tężec
trichomonas vaginalis
inizia ad imparare
latin rzęsistek pochwowy
vaso-vagal episode
inizia ad imparare
utrata przytomności, omdlenie
xenotransplantation
inizia ad imparare
ksenotransplantacja (przeszczep między osobnikami należącymi do różnych gatunków)
ambulance driver
inizia ad imparare
kierowca ambulansu
arthritis
inizia ad imparare
artretyzm, zapalenie stawów
auto-immune disease
inizia ad imparare
choroba systemu odpornościowego
benign tumor
inizia ad imparare
nowotwór łagodny
blood product
inizia ad imparare
produkt krwiopochodny
bronchograph
inizia ad imparare
bronchograf
capitation fee
inizia ad imparare
wynagrodzenie zależne od liczby przyjętych pacjentów (+1 inne znaczenie)
cholesteatoma
inizia ad imparare
perlak (nowotwór)
colorectal cancer, colon cancer
inizia ad imparare
rak jelita grubego
contracture
inizia ad imparare
przykurcz
cut the umbilical cord
inizia ad imparare
przeciąć pępowinę
defervescence
inizia ad imparare
ustąpienie gorączki
devil's grip
inizia ad imparare
ból opłucnej
do a blood test on sb
inizia ad imparare
zbadać komuś krew
ecchymoses
inizia ad imparare
krwawa wybroczyna
embryologist
inizia ad imparare
embriolog
engorge
inizia ad imparare
nabiegać krwią (+2 inne znaczenia)
expulsive
inizia ad imparare
wypierający (np. środek) (+1 inne znaczenie)
flat foot
inizia ad imparare
płaska stopa (+2 inne znaczenia)
German measles, rubella
inizia ad imparare
różyczka (choroba zakaźna)
BrE haematology, AmE hematology
inizia ad imparare
hematologia
hectic fever
inizia ad imparare
gorączka hektyczna
hippopotomonstrosesquipedaliophobia
inizia ad imparare
lęk przed długimi słowami
hyperkinesis
inizia ad imparare
hiperkineza (powstawanie ruchów mięśni wywołanych nieprawidłowościami działania części ośrodkowego układu narwowego)
imperforate
inizia ad imparare
bez normalnego otworu (+2 inne znaczenia)
intercurrent
inizia ad imparare
współistniejący (o chorobie)
kibe
inizia ad imparare
odmrożenie
liposarcoma
inizia ad imparare
tłuszczakomięsak
mass screening
inizia ad imparare
masowe badania przesiewowe
morbidly
inizia ad imparare
chorobowo (+1 inne znaczenie)
nephrectomy
inizia ad imparare
wycięcie nerki
obstruction
inizia ad imparare
zaparcie, zatwardzenie, niedrożność (+3 inne znaczenia)
osteophyte
inizia ad imparare
narośl kostna
patent ductus arteriosus, PDA
inizia ad imparare
przetrwały przewód tętniczy
phosphene
inizia ad imparare
fotyzm (złudne wrażenia świetlne lub barwne)
population genetics
inizia ad imparare
genetyka populacyjna
psychomotor
inizia ad imparare
psychomotoryczny
replant
inizia ad imparare
implantować (np. kończynę) (+1 inne znaczenie)
scarlet fever, scarlatina
inizia ad imparare
szkarlatyna
skin perfusion
inizia ad imparare
skórny przepływ krwi
stridor
inizia ad imparare
świst krtaniowy, szmer
tetralogy of Fallot
inizia ad imparare
tetralogia Fallota
trichomoniasis
inizia ad imparare
rzęsistkowica pochwy
vasoconstriction
inizia ad imparare
zwężenie naczyń
xerostomia
inizia ad imparare
suchość w ustach, suchość jamy ustnej
arthrodynia, arthralgia
inizia ad imparare
ból stawowy
auto-injector
inizia ad imparare
autostrzykawka, strzykawka automatyczna
beriberi
inizia ad imparare
beri-beri (choroba wywołana brakiem witamin)
blood serum
inizia ad imparare
surowica krwi
bronchopneumonia
inizia ad imparare
odoskrzelowe zapalenie płuc
capsular
inizia ad imparare
kapsułkowy (+2 inne znaczenia)
cholesterol count, cholesterol level
inizia ad imparare
poziom cholesterolu
colostomy
inizia ad imparare
wytworzenie przetoki okrężniczoskórnej, kolostomia
contraindicated
inizia ad imparare
przeciwwskazany
cutaneous
inizia ad imparare
skórny
defibrillate
inizia ad imparare
defibrylować
dextrocardia
inizia ad imparare
dekstrokardia, prawostronne położenie serca
(abbreviation) Doctor of Chiropractic, D.C.
inizia ad imparare
AmE doktor kręgarstwa
ecchymosis
inizia ad imparare
krwawy wylew podskórny, wybroczyna
emergency ambulance service
inizia ad imparare
pogotowie ratunkowe
engraft, ingraft
inizia ad imparare
wszczepiać (+1 inne znaczenie)
exsanguination
inizia ad imparare
pobranie krwi
float
inizia ad imparare
spędzać czas w wodnej komorze relaksacyjnej (+14 innych znaczeń)
gerontological
inizia ad imparare
gerontologiczny
BrE haematoma, AmE hematoma
inizia ad imparare
krwiak
hectic flush
inizia ad imparare
gorączkowe wypieki
histocompatibility
inizia ad imparare
zgodność tkankowa
BrE hyperlipidaemia, AmE hyperlipidemia
inizia ad imparare
hyperlipidemia, podwyższony poziom lipidów
imperforation
inizia ad imparare
brak normalnego otworu, atrezja
intermittent claudication
inizia ad imparare
chromanie przestankowe (objaw chorobowy związany z niedokrwieniem)
kidney dialysis
inizia ad imparare
dializa nerek
listeria
inizia ad imparare
listerioza (choroba bakteryjna) (+1 inne znaczenie)
mastectomy
inizia ad imparare
wycięcie sutka, wycięcie gruczołu sutkowego
morphine addict
inizia ad imparare
morfinista (osoba uzależniona od morfiny)
nephrologist
inizia ad imparare
nefrolog
obstructive
inizia ad imparare
zamykający, blokujący (+2 inne znaczenia)
osteoplasty
inizia ad imparare
operacja odtwórcza kości
pathologically
inizia ad imparare
patologicznie (+1 inne znaczenie)
photodynamic
inizia ad imparare
fotodynamiczny
population study
inizia ad imparare
badanie populacji
psychoneurosis
inizia ad imparare
psychonerwica
reposition of fracture
inizia ad imparare
nastawienie, złożenie (złamanej kości)
sciatic
inizia ad imparare
ischiasowy (np. ból) (+1 inne znaczenie)
skin prick test
inizia ad imparare
punktowy test skórny
stroke
inizia ad imparare
udar mózgu (wylew krwi do mózgu) (+9 innych znaczeń)
thalassemia
inizia ad imparare
talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)
triple-drug therapy
inizia ad imparare
leczenie trójlekiem
vasoconstrictor
inizia ad imparare
środek powodujący zwężenie naczyń (+1 inne znaczenie)
yaws
inizia ad imparare
frambezja, malinica, jagodzica
ambulancewoman
inizia ad imparare
sanitariuszka pogotowia ratunkowego
artificial insemination
inizia ad imparare
sztuczna inseminacja (sztuczne zapłodnienie)
autoclave
inizia ad imparare
autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi) (+1 inne znaczenie)
biconcave
inizia ad imparare
dwuwklęsły (+1 inne znaczenie)
blood sugar
inizia ad imparare
poziom cukru we krwi
bronchoscope
inizia ad imparare
bronchoskop, wziernik oskrzelowy
capsulitis
inizia ad imparare
zapalenie torebki
cholesterol screening
inizia ad imparare
okresowe badanie poziomu cholesterolu
colostrum
inizia ad imparare
siara, pierwsze mleko matki
contraindication
inizia ad imparare
przeciwwskazanie
cutaneously
inizia ad imparare
skórnie
defibrinate
inizia ad imparare
odwłóknić, usunąć włóknik
dextrocular
inizia ad imparare
prawooczny, lepiej widzący prawym okiem
dolichocephalic
inizia ad imparare
długogłowy
ECG, electrocardiogram
inizia ad imparare
EKG, elektrokardiogram
emergency medical service, EMS
inizia ad imparare
AmE pogotowie ratunkowe
enteric, enteral
inizia ad imparare
jelitowy
exsect
inizia ad imparare
wycinać
focal infection
inizia ad imparare
zakażenie ogniskowe
gerontologist
inizia ad imparare
gerontolog
BrE haematuria, AmE hematuria
inizia ad imparare
krwiomocz
Heimlich maneuver, Heimlich procedure
inizia ad imparare
zabieg Heimlicha (uderzenie tuż pod mostkiem stosowane w przypadku dławienia się)
histological, histologic
inizia ad imparare
histologiczny
hypermetropia
inizia ad imparare
dalekowzroczność
impetiginous
inizia ad imparare
liszajcowaty
intermittent cramp
inizia ad imparare
tężyczka
kidney dish
inizia ad imparare
naczynie medyczne w kształcie nerki
listeriosis
inizia ad imparare
listerioza (choroba zakaźna)
mastitis
inizia ad imparare
zapalenie sutka, zapalenie gruczołu mlekowego
morphine addiction
inizia ad imparare
morfinizm (uzależnienie od morfiny)
nephrology
inizia ad imparare
nefrologia (dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nerek leczonych nieinwazyjnie)
obstruent
inizia ad imparare
obstrukcyjny
osteoporosis
inizia ad imparare
osteoporoza, zrzeszotnienie kości
pathology
inizia ad imparare
patologia (dziedzina medycyny)
phthisiology
inizia ad imparare
ftyzjologia, ftyzjatria (nauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy)
portal circulation
inizia ad imparare
krążenie wrotne
psychoneurotic
inizia ad imparare
psychoneurotyczny
resection
inizia ad imparare
resekcja, wycięcie (np. narządu) (+1 inne znaczenie)
sciatica
inizia ad imparare
ischias, rwa kulszowa (ból nerwu kulszowego)
BrE sleep apnoea, AmE sleep apnea
inizia ad imparare
bezdech senny, bezdech śródsenny
study design
inizia ad imparare
projekt badania, metodyka badania
the educationally subnormal, ESN
inizia ad imparare
opóźnieni umysłowo
trocar
inizia ad imparare
trokar (narzędzie chirurgiczne)
vasodilatation
inizia ad imparare
rozszerzenie naczyń
yellow fever
inizia ad imparare
żółta febra (+1 inne znaczenie)
BrE amenorrhoea, AmE amenorrhea
inizia ad imparare
brak miesiączki
ambulant
inizia ad imparare
pacjent, który może sam chodzić
artificial insemination by husband, (abbreviation) AIH
inizia ad imparare
sztuczne zapłodnienie nasieniem męża
autograft, autotransplant
inizia ad imparare
przeszczep autogeniczny, autoprzeszczep
bile
inizia ad imparare
żółć (płyn wątrobowy) (+1 inne znaczenie)
blood test
inizia ad imparare
badanie krwi
bronchoscopy
inizia ad imparare
wziernikowanie oskrzeli, bronchoskopia
carbuncled
inizia ad imparare
cierpiący na czyraki (+1 inne znaczenie)
cholesterol test
inizia ad imparare
test na poziom cholesterolu
colotomy
inizia ad imparare
nacięcie okrężnicy
contrast medium
inizia ad imparare
środek kontrastowy (do robienia zdjęć RTG)
cyanosis
inizia ad imparare
sinica (sinoniebieskie zabarwienie skóry spowodowane niedotlenieniem organizmu)
deficiency disease
inizia ad imparare
choroba spowodowana niedoborem (np. minerałów)
diabesity
inizia ad imparare
cukrzyca osób otyłych
donor organ
inizia ad imparare
narząd dawcy
ECG test, (abbreviation) EKG, (abbreviation) ECG
inizia ad imparare
badanie EKG
emergency medical technician, EMT
inizia ad imparare
sanitariusz pogotowia ratunkowego
enteric fever
inizia ad imparare
dur brzuszny
exteriorize, BrE exteriorise
inizia ad imparare
wyłaniać (np. organ) (+1 inne znaczenie)
BrE foetal alcohol syndrome, AmE fetal alcohol syndrome, FAS
inizia ad imparare
płodowy zespół alkoholowy
gestation
inizia ad imparare
technical ciąża (+1 inne znaczenie)
BrE haemocompatible, AmE hemocompatible
inizia ad imparare
krwiopodobny
heliotherapy
inizia ad imparare
helioterapia, fototerapia, światłolecznictwo
histologically
inizia ad imparare
histologicznie
hyperopia
inizia ad imparare
nadwzroczność
impetigo
inizia ad imparare
liszaj, liszajec
internal market
inizia ad imparare
system zdecentralizowanego finansowania kas chorych (w Wielkiej Brytanii) (+1 inne znaczenie)
kidney donor
inizia ad imparare
dawca nerki
lithotripsy
inizia ad imparare
kruszenie kamieni
mastocytosis
inizia ad imparare
mastocytoza (choroba)
morphologically
inizia ad imparare
morfologicznie
nephropathy
inizia ad imparare
nefropatia, choroba nerek
occlusion
inizia ad imparare
niedrożność, okluzja
osteosarcoma
inizia ad imparare
kostniakomięsak (+1 inne znaczenie)
Pavlovian reaction, Pavlovian response
inizia ad imparare
odruch warunkowy
phthisis
inizia ad imparare
zanik (np. tkanki)
posology
inizia ad imparare
dawkowanie (leku)
psychopathology
inizia ad imparare
psychopatologia (dziedzina psychologii klinicznej)
residency
inizia ad imparare
AmE staż specjalistyczny (medyczny) (+3 inne znaczenia)
scleroderma
inizia ad imparare
twardzina, sklerodermia (przewlekła choroba)
smallpox
inizia ad imparare
ospa
stuffiness
inizia ad imparare
niedrożność (+3 inne znaczenia)
the flu, formal influenza
inizia ad imparare
grypa
TSE, transmissible spongiform encephalopathy
inizia ad imparare
TSE, pasażowalne encefalopatie gąbczaste
vasodilator
inizia ad imparare
środek na rozszerzenie naczyń (+1 inne znaczenie)
yellowing of the skin and eyes
inizia ad imparare
zażółcenie skóry i oczu
amnesiac
inizia ad imparare
chory z amnezją (+1 inne znaczenie)
ambulatory
inizia ad imparare
ambulatoryjny (np. pacjent, leczenie)
artificial kidney
inizia ad imparare
sztuczna nerka
autoimmune
inizia ad imparare
autoagresywny, autoimmunologiczny
bilestone
inizia ad imparare
kamień żółciowy
blood typing
inizia ad imparare
oznaczanie grupy krwi
bronchospasm
inizia ad imparare
skurcz oskrzeli
carcinogen
inizia ad imparare
czynnik rakotwórczy, kancerogen
chorea
inizia ad imparare
pląsawica
colpitis
inizia ad imparare
zapalenie pochwy
contusion
inizia ad imparare
stłuczenie
cyanotic
inizia ad imparare
siniczy
degenerative joint disease
inizia ad imparare
zapalenie kości i stawów
diabetes, diabetes mellitus
inizia ad imparare
cukrzyca
dorsiflexion
inizia ad imparare
wygięcie ku górze (stopy)
echinococcosis
inizia ad imparare
bąblowica, echinokokoza
emergency surgery
inizia ad imparare
operacja w trybie nagłym
enteritis
inizia ad imparare
zapalenie jelita
extrasystole
inizia ad imparare
skurcz dodatkowy (np. serca)
foetal position
inizia ad imparare
pozycja embrionalna
gestational
inizia ad imparare
technical ciążowy
BrE haemodialyser, AmE hemodialyser
inizia ad imparare
sztuczna nerka
HELLP syndrome
inizia ad imparare
zespół HELLP
histologist
inizia ad imparare
histolog
hypertension
inizia ad imparare
nadciśnienie
implantable
inizia ad imparare
wszczepialny
International Pharmacopoeia
inizia ad imparare
Międzynarodowa Farmakopea
kidney machine
inizia ad imparare
sztuczna nerka, dializator
liver cancer
inizia ad imparare
rak wątroby
mastoiditis
inizia ad imparare
zapalenie wyrostka sutkowatego
motor
inizia ad imparare
motoryczny (związany z układem nerwowo-mięśniowym) (+6 innych znaczeń)
nephrosis
inizia ad imparare
nerczyca, zespół nerczycowy
occlusive
inizia ad imparare
zamknięty (+2 inne znaczenia)
osteotomy
inizia ad imparare
chirurgiczne przecinanie kości
pectorals
inizia ad imparare
technical mięśnie piersiowe
physeal
inizia ad imparare
nasadowy (np. o złamaniu)
post-lingually deaf
inizia ad imparare
cierpiący na głuchotę nabytą
psychopharmacological
inizia ad imparare
psychofarmakologiczny
respiratory arrest
inizia ad imparare
ustanie oddechu
sclerosis
inizia ad imparare
stwardnienie (+1 inne znaczenie)
smear test
inizia ad imparare
BrE badanie cytologiczne (wymaz)
styptic
inizia ad imparare
środek ściągający (+1 inne znaczenie)
the multiply handicapped
inizia ad imparare
osoby dotknięte upośledzeniem wielu funkcji organizmu
tubal pregnancy
inizia ad imparare
ciąża jajowodowa
vasopressor
inizia ad imparare
wazopresor, środek wywołujący skurcz naczyń
zinc ointment
inizia ad imparare
maść cynkowa
ambulatory care
inizia ad imparare
pomoc ambulatoryjna
artificial lung
inizia ad imparare
sztuczne płuco-serce
autoimmunity
inizia ad imparare
wytwarzanie przeciwciał przeciw własnym antygenom
bilharzia
inizia ad imparare
bilharcjoza, schistosomatoza (grupa chorób pasożytniczych)
blood-cholesterol
inizia ad imparare
poziom cholesterolu we krwi
bronchotomy
inizia ad imparare
bronchotomia
carcinoma
inizia ad imparare
rak (nowotwór złośliwy)
chronic fatigue syndrome
inizia ad imparare
syndrom stałego zmęczenia
colpomycosis, vaginomycosis
inizia ad imparare
grzybica pochwy
convulsant
inizia ad imparare
środek wywołujący drgawki (+1 inne znaczenie)
cystectomy
inizia ad imparare
cystektomia (usunięcie pęcherza moczowego bądź woreczka żółciowego) (+1 inne znaczenie)
deglutition
inizia ad imparare
połykanie
diabetic foot
inizia ad imparare
stopa cukrzycowa (powikłanie cukrzycy)
dose-response relationship
inizia ad imparare
zależność pomiędzy dawką a reakcją (np. leku)
echocardiogram
inizia ad imparare
echokardiogram
emergency ward
inizia ad imparare
oddział nagłych wypadków
enteroclysis study
inizia ad imparare
badanie radiologiczne jelita i okrężnicy
extrauterine
inizia ad imparare
pozamaciczny (np. o ciąży)
formication
inizia ad imparare
ciarki, mrowienie (np. w nogach)
giardiasis
inizia ad imparare
lamblioza, gardiaza (choroba pasożytnicza jelita cienkiego) (+1 inne znaczenie)
BrE haemodialysis, AmE hemodialysis
inizia ad imparare
hemodializa
helminthiasis
inizia ad imparare
robaczyca, zakażenie robakami jelitowymi
histopathology
inizia ad imparare
histopatologia, patologia tkankowa
hypertensive
inizia ad imparare
z nadciśnieniem tętniczym (+1 inne znaczenie)
implantation
inizia ad imparare
implantacja (wszczepienie) (+1 inne znaczenie)
international unit, (abbreviation) IU
inizia ad imparare
jednostka międzynarodowa (j.m.)
kidney specialist, renal specialist
inizia ad imparare
nefrolog
liver complaint, liver trouble
inizia ad imparare
dolegliwości wątrobowe
maxillofacial
inizia ad imparare
twarzowo-szczękowy
motor neurone disease
inizia ad imparare
stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)
nephrotomy
inizia ad imparare
nefrotomia, nacięcie miąższu nerki
occlusive arterial disease
inizia ad imparare
zamknięcie tętnicy
otitis externa
inizia ad imparare
zapalenie ucha zewnętrznego
pellagra
inizia ad imparare
pelagra
physical findings
inizia ad imparare
wyniki badania przedmiotowego
post-traumatic stress disorder, PTSD
inizia ad imparare
zespół stresu pourazowego
psychopharmacology
inizia ad imparare
psychofarmakologia
respiratory disorder
inizia ad imparare
zaburzenie oddychania
sclerotic
inizia ad imparare
ze zmianami miażdżycowymi (+1 inne znaczenie)
Snellen chart
inizia ad imparare
tablica Snellena
subacute
inizia ad imparare
podostry (np. zapalenie)
third-degree atrioventricular block
inizia ad imparare
blok przedsionkowo-komorowy III stopnia
tubercular
inizia ad imparare
gruźliczy, tuberkuliczny (+1 inne znaczenie)
vasospasm
inizia ad imparare
skurcz naczynia
zoonosis
inizia ad imparare
choroba odzwierzęca, zoonoza
asbestosis
inizia ad imparare
pylica azbestowa, azbestoza
autointoxication
inizia ad imparare
samozatrucie
biliary
inizia ad imparare
żółciowy
blue baby syndrome
inizia ad imparare
sinica u noworodka
brucellosis
inizia ad imparare
bruceloza (gorączka maltańska, choroba Banga)
carcinomate
inizia ad imparare
rakowiak
chronic lymphocytic leukemia, CLL
inizia ad imparare
przewlekła białaczka limfatyczna
colposcope
inizia ad imparare
kolposkop, wziernik pochwowy
coprophagy
inizia ad imparare
koprofagia
cystic
inizia ad imparare
torbielowaty (+1 inne znaczenie)
dehiscence
inizia ad imparare
rozejście się (brzegów rany) (+1 inne znaczenie)
diabetologist
inizia ad imparare
diabetolog
double pneumonia
inizia ad imparare
obustronne zapalenie płuc
echocardiography
inizia ad imparare
echokardiografia, USG
emesis
inizia ad imparare
wymioty
enterostomy
inizia ad imparare
enterostomia (zabieg operacyjny polegający na wytworzeniu przetoki jelitowej)
extravasate
inizia ad imparare
wynaczyniać (np. krew)
formulary
inizia ad imparare
spis leków, wykaz leków (+4 inne znaczenia)
gigantism, giantism
inizia ad imparare
gigantyzm
BrE haemolysis, AmE hemolysis
inizia ad imparare
hemoliza
helminthic
inizia ad imparare
robakobójczy, czerwiogubny (+1 inne znaczenie)
HIV, human immunodeficiency virus
inizia ad imparare
wirus HIV
hyperthyroidism
inizia ad imparare
nadczynność tarczycy
impostume, imposthume
inizia ad imparare
old use ropień
interstitial
inizia ad imparare
przedziałowy, śródmiąższowy (+1 inne znaczenie)
kidney stone, nephritic calculus, renal calculus
inizia ad imparare
kamień nerkowy
liver damage
inizia ad imparare
uszkodzenie wątroby
measles, rubeola, morbilli
inizia ad imparare
odra (choroba zakaźna)
mountain sickness
inizia ad imparare
choroba wysokościowa
neuralgia
inizia ad imparare
newralgia, nerwoból
ocular
inizia ad imparare
oczny (+1 inne znaczenie)
otitis interna
inizia ad imparare
zapalenie ucha wewnętrznego
pelvic inflammatory disease, PID
inizia ad imparare
zapalenie jajowodów
physiological
inizia ad imparare
fizjologiczny
post-viral fatigue syndrome
inizia ad imparare
zapalenie mózgu i rdzenia z mialgią
psychosomatic
inizia ad imparare
psychosomatyczny
respiratory distress, respiratory failure
inizia ad imparare
niewydolność oddechowa
scorbutic
inizia ad imparare
szkorbutowy
snow blindness, photokeratitis, ultraviolet keratitis
inizia ad imparare
ślepota śnieżna
subluxation
inizia ad imparare
podwichnięcie, nadwichnięcie
third-degree burns
inizia ad imparare
oparzenia trzeciego stopnia
tuberculosis, TB
inizia ad imparare
gruźlica (choroba zakaźna)
(abbreviation) vCJD
inizia ad imparare
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
ascites
inizia ad imparare
wodobrzusze
autologous
inizia ad imparare
autologiczny (np. przeszczep)
bilious
inizia ad imparare
kamicowy
board-like rigidity
inizia ad imparare
deskowatość powłok brzusznych
bubo
inizia ad imparare
dymienica (obrzęk zapalny węzłów pachwinowych)
cerate
inizia ad imparare
maść twarda zawierająca wosk
chronic myelogenous leukemia, chronic myeloid leukemia, CML
inizia ad imparare
przewlekła białaczka szpikowa
colposcopy
inizia ad imparare
kolposkopia (endoskopowe badanie nabłonka pochwy i szyjki macicy)
cor pulmonale
inizia ad imparare
serce płucne, przerost prawej komory serca
cystic fibrosis
inizia ad imparare
mukowiscydoza, zwłóknienie torbielowate (choroba objawiająca się zwiększoną lepkością śluzu wydzielanego przez gruczoły)
dehydration
inizia ad imparare
odwodnienie (organizmu) (+2 inne znaczenia)
diagnostician
inizia ad imparare
diagnosta, diagnostyk
Down's syndrome
inizia ad imparare
zespół Downa
echogenicity
inizia ad imparare
echogeniczność (zdolność badanej struktury do odbijania fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości)
emotional health
inizia ad imparare
zdrowie psychiczne
enucleate
inizia ad imparare
wyłuskiwać (+2 inne znaczenia)
extravasation
inizia ad imparare
wynaczynienie
frambesia, BrE framboesia
inizia ad imparare
frambezja, malinica (tropikalna choroba zakaźna)
give sb an ultrasound scan
inizia ad imparare
zrobić komuś USG
haemolytic anaemia
inizia ad imparare
niedokrwistość hemolityczna
hemangioma
inizia ad imparare
krwiak
HIV-positive
inizia ad imparare
seropozytywny
hypertonia
inizia ad imparare
hipertonia, wzmożone napięcie mięśniowe
in intensive care
inizia ad imparare
na oddziale intensywnej opieki medycznej
interstitialis
inizia ad imparare
śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
kidney transplant
inizia ad imparare
przeszczep nerki
liver disease
inizia ad imparare
schorzenie wątroby
meconium
inizia ad imparare
smółka
mouth ulcer, latin aphthous ulcer
inizia ad imparare
afta (mały wrzód w jamie ustnej)
neuritis
inizia ad imparare
zapalenie nerwu
odontological
inizia ad imparare
odontologiczny
otitis media
inizia ad imparare
zapalenie ucha środkowego
pemphigus
inizia ad imparare
pęcherzyca (choroba)
physiologist
inizia ad imparare
fizjolog
postcoital
inizia ad imparare
po odbyciu stosunku seksualnego
psychosomatics
inizia ad imparare
psychosomatyka (całościowe ujmowanie problemów człowieka chorego)
response rate
inizia ad imparare
wskaźnik odpowiedzi na lek (+1 inne znaczenie)
scotoma
inizia ad imparare
mroczek, ubytek pola widzenia
sodium sulphate
inizia ad imparare
siarczan sodowy
succussion
inizia ad imparare
wstrząsanie ciałem
threadworms
inizia ad imparare
owsik
tuberculous
inizia ad imparare
gruzełkowaty (+2 inne znaczenia)
vegetation
inizia ad imparare
wegetacja (+1 inne znaczenie)
amniocentesis
inizia ad imparare
punkcja owodni, amniocenteza (metoda diagnostyki prenatalnej)
asepsis
inizia ad imparare
aseptyka, przestrzeganie jałowości
autoplasty
inizia ad imparare
autotransplantacja
biliousness
inizia ad imparare
nudności, dolegliwości gastryczne (+1 inne znaczenie)
body scan
inizia ad imparare
kompleksowe badanie scyntygraficzne
bubonic plague
inizia ad imparare
dżuma dymienicza
cerebellar
inizia ad imparare
móżdżkowy
chronic obstructive pulmonary disease, COPD
inizia ad imparare
przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP
combat fatigue
inizia ad imparare
nerwica frontowa
cord blood
inizia ad imparare
krew pępowinowa
cystitis
inizia ad imparare
zapalenie pęcherza
deliriant
inizia ad imparare
powodujący delirium (np. lek)
dialysis, renal dialysis
inizia ad imparare
dializa
drainage tube
inizia ad imparare
dren, sączek
echolalia
inizia ad imparare
echolalia
emotional trauma
inizia ad imparare
uraz psychiczny
enucleation
inizia ad imparare
wyłuskanie (+2 inne znaczenia)
exudate
inizia ad imparare
wysięk
fremitus
inizia ad imparare
drżenie wyczuwalne dotykiem
glacial acetic acid
inizia ad imparare
kwas octowy lodowaty
BrE haemophilia, AmE hemophilia
inizia ad imparare
hemofilia
hematocele
inizia ad imparare
krwiak, krwistek
hives, urticaria
inizia ad imparare
pokrzywka (choroba)
hyperventilation
inizia ad imparare
hiperwentylacja (zwiększona wentylacja płuc)
in utero
inizia ad imparare
w macicy, in utero
intolerance
inizia ad imparare
nietolerancja (np. laktozy) (+1 inne znaczenie)
kinetosis
inizia ad imparare
technical choroba lokomocyjna, kinetoza
liver spot
inizia ad imparare
plama wątrobowa
BrE melaena, AmE melena
inizia ad imparare
smołowate stolce
moxibustion
inizia ad imparare
okadzanie chorego miejsca (dalekowschodnia technika leczenia)
neuro-
inizia ad imparare
dotyczący nerwów
odontologist
inizia ad imparare
odontolog
otolaryngology, OT, otorhinolaryngology
inizia ad imparare
otolaryngologia, otorynolaryngologia (nauka o budowie, czynnościach i chorobach uszu, nosa, gardła i krtani)
penile, penial
inizia ad imparare
prąciowy
BrE physiotherapy, AmE physical therapy
inizia ad imparare
fizjoterapia
posthospital care
inizia ad imparare
opieka poszpitalna
psychosurgery
inizia ad imparare
psychochirurgia
retinoblastocarcinoma
inizia ad imparare
siatkówczakorakowiak płodowy
scratch test
inizia ad imparare
test skórny (z alergenami)
soft tissue
inizia ad imparare
tkanka miękka
sudden cardiac death
inizia ad imparare
nagły zgon sercowy
throat cancer
inizia ad imparare
rak gardła
tumefaction, tumescence
inizia ad imparare
obrzmienie, nabrzmienie
venereal disease, VD
inizia ad imparare
choroba weneryczna
amniotic fluid
inizia ad imparare
wody płodowe
aseptically
inizia ad imparare
aseptycznie, jałowo
autotoxin
inizia ad imparare
autotoksyna
BrE bilirubinaemia, AmE bilirubinemia
inizia ad imparare
bilirubinemia (obecność bilirubiny we krwi)
body temperature control unit
inizia ad imparare
człon kontroli temperatury ciała
bubonocele
inizia ad imparare
przepuklina pachwinowa
cerebral hemorrhage
inizia ad imparare
krwotok mózgowy
cicatricle, also: cicatricule
inizia ad imparare
znamię (+1 inne znaczenie)
combined drug therapy
inizia ad imparare
leczenie złożone
cordon sanitaire
inizia ad imparare
kordon sanitarny (pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia) (+1 inne znaczenie)
cystoid
inizia ad imparare
torbielowaty, pęcherzykowaty (+1 inne znaczenie)
deliriously
inizia ad imparare
w malignie, nieprzytomnie (+1 inne znaczenie)
dialysis machine
inizia ad imparare
dializator, aparat do dializy
drip-feed
inizia ad imparare
odżywianie pozajelitowe (+1 inne znaczenie)
echopraxia
inizia ad imparare
echopraksja
emphysema
inizia ad imparare
rozedma płuc, emfizema
enuresis
inizia ad imparare
enurezja, moczenie
exudative
inizia ad imparare
wysiękowy (np. angina)
frottage
inizia ad imparare
froteryzm, ocieractwo (+1 inne znaczenie)
BrE informal glandular fever, AmE informal mono
inizia ad imparare
mononukleoza
BrE haemoptysis, AmE hemoptysis
inizia ad imparare
krwioplucie
hematopoietic
inizia ad imparare
hematopoetyczny, krwiotwórczy
Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's disease
inizia ad imparare
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina
hypnotherapy
inizia ad imparare
hipnoterapia
in vitro fertilization, IVF
inizia ad imparare
zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro
intracardiac
inizia ad imparare
dosercowy (o zastrzyku) (+1 inne znaczenie)
King classification
inizia ad imparare
klasyfikacja Kinga
liver transplant
inizia ad imparare
przeszczep wątroby
melanoma
inizia ad imparare
czerniak
MR, MRI, magnetic resonance, magnetic resonance imaging
inizia ad imparare
rezonans magnetyczny
neuroblastoma
inizia ad imparare
nerwiak płodowy (nowotwór złośliwy)
odontology
inizia ad imparare
odontologia
otology
inizia ad imparare
otologia, otiatria (dział otorynolaryngologii)
peptic ulcer
inizia ad imparare
wrzód trawienny
physique
inizia ad imparare
budowa ciała, konstytucja ciała
postoperative care
inizia ad imparare
opieka pooperacyjna
ptosis
inizia ad imparare
ptoza, opadanie powieki
retinoblastoma
inizia ad imparare
siatkówczak (nowotwór złośliwy oka) (+1 inne znaczenie)
BrE screen, AmE screening
inizia ad imparare
badanie przesiewowe
softening of the brain
inizia ad imparare
rozmiękanie mózgu
sugar diabetes
inizia ad imparare
informal cukrzyca
thrombo
inizia ad imparare
krzepnięcie
tummy tuck
inizia ad imparare
informal korekcja brzucha
venereology
inizia ad imparare
wenerologia
amoebic dysentery
inizia ad imparare
czerwonka pełzakowa (choroba)
asepticize
inizia ad imparare
wyjaławiać, sterylizować (np. przyrządy dentystyczne)
autotransplantation
inizia ad imparare
autotransplantacja, przeszczep własnopochodny
bilirubinuria
inizia ad imparare
obecność bilirubiny w moczu
body-scanner
inizia ad imparare
scyntygraf
bulbar paralysis
inizia ad imparare
porażenie opuszkowe
cerebral palsy
inizia ad imparare
porażenie mózgowe
cinchona
inizia ad imparare
chinina
combined pill
inizia ad imparare
pigułka antykoncepcyjna dwuskładnikowa
corneal
inizia ad imparare
rogówkowy
cystolith
inizia ad imparare
kamień moczowy (+1 inne znaczenie)
delirium tremens, DT's
inizia ad imparare
delirium tremens
diaphoresis
inizia ad imparare
diaforeza
droplet infection
inizia ad imparare
zakażenie kropelkowe
echovirus
inizia ad imparare
wirus ECHO
emphysematous chest
inizia ad imparare
klatka piersiowa rozedmowa
enuretic
inizia ad imparare
dotyczący enurezji
eye bank
inizia ad imparare
bank tkanki ocznej
fulgurate
inizia ad imparare
wypalać (iskrą elektryczną) (+1 inne znaczenie)
glaucoma
inizia ad imparare
jaskra (choroba oka)
BrE haemorrhagic, AmE hemorrhagic
inizia ad imparare
krwotoczny
hemianopia, hemianopsia
inizia ad imparare
niedowidzenie połowiczne, hemianopsja
hole in the heart
inizia ad imparare
przeciek międzykomorowy, przeciek międzyprzedsionkowy
BrE hypocalcaemia, AmE hypocalcemia
inizia ad imparare
niedobór soli wapnia we krwi, hipokalcemia
in-hospital
inizia ad imparare
szpitalny
intradermal test
inizia ad imparare
test śródskórny
king's evil
inizia ad imparare
old use skorofuły
loading dose
inizia ad imparare
dawka wysycająca, dawka uderzeniowa
meningioma
inizia ad imparare
oponiak
MS, multiple sclerosis
inizia ad imparare
stwardnienie rozsiane, SM
neurodegeneration
inizia ad imparare
zwyrodnienie układu nerwowego
odynophagia
inizia ad imparare
bolesne połykanie
otoplasty
inizia ad imparare
operacja plastyczna ucha zewnętrznego
percutaneous coronary intervention, PCI
inizia ad imparare
przezskórna interwencja wieńcowa
pica
inizia ad imparare
łaknienie spaczone
BrE pre-eclampsia, AmE preeclampsia
inizia ad imparare
stan przedrzucawkowy
puerperal
inizia ad imparare
połogowy
retinopathy
inizia ad imparare
choroba siatkówki oka
screening service
inizia ad imparare
regularne badania profilaktyczne
sordes
inizia ad imparare
technical nalot na języku lub dziąsłach u chorych gorączkujących
sunray treatment
inizia ad imparare
helioterapia
thrombocytopenia
inizia ad imparare
małopłytkowość
tunnel vision
inizia ad imparare
widzenie lunetowe (schorzenie oczu) (+1 inne znaczenie)
venesection
inizia ad imparare
otwarcie żył (w celu pobrania lub upuszczenia krwi)
BrE anaemia, AmE anemia
inizia ad imparare
anemia, niedokrwistość
ampulla
inizia ad imparare
bańka
Asian flu
inizia ad imparare
grypa azjatycka
avulsion
inizia ad imparare
oderwanie, wyrwanie (+2 inne znaczenia)
binocular
inizia ad imparare
dwuoczny, obuoczny
boil
inizia ad imparare
czyrak (+4 inne znaczenia)
bulimia
inizia ad imparare
bulimia, wilczy głód
cerebral vascular accident, also: cerebrovascular accident
inizia ad imparare
udar naczyniowy mózgu
cinchonize, BrE cinchonise
inizia ad imparare
nasycać chininą
communicability, also: communicableness
inizia ad imparare
formal możliwość przenoszenia się, zaraźliwość, zakaźność (choroby)
coronary
inizia ad imparare
wieńcowy (dotyczący serca)
cystoscope
inizia ad imparare
cystoskop, wziernik pęcherzowy
delitescence
inizia ad imparare
nagłe ustąpienie objawów choroby (+1 inne znaczenie)
BrE diarrhoeal, AmE diarrheal
inizia ad imparare
biegunkowy
dropsical
inizia ad imparare
dotyczący opuchliny (+1 inne znaczenie)
eclampsia
inizia ad imparare
rzucawka porodowa
empyema
inizia ad imparare
ropniak (nagromadzenie ropy w jamie ciała)
epidemiological study
inizia ad imparare
badanie epidemiologiczne
eye hospital
inizia ad imparare
szpital okulistyczny
fulguration
inizia ad imparare
fulguracja, wypalanie (iskrą elektryczną)
glaucomatous
inizia ad imparare
jaskrawy (+1 inne znaczenie)
BrE haemorrhoids, AmE hemorrhoids
inizia ad imparare
hemoroidy
hemiparesis
inizia ad imparare
połowiczny niedowład
home visit
inizia ad imparare
wizyta domowa
hypoglycemia, BrE hypoglycaemia
inizia ad imparare
niedocukrzenie, hipoglikemia
in-patient
inizia ad imparare
chory hospitalizowany
intragastric
inizia ad imparare
dożołądkowy
knock knees
inizia ad imparare
kolana koślawe (wada kończyn dolnych)
lobotomize
inizia ad imparare
przeprowadzać lobotomię
meningitis
inizia ad imparare
zapalenie opon mózgowych
mucosal
inizia ad imparare
śluzowy
neurodegenerative
inizia ad imparare
zwyrodnieniowy układu nerwowego
BrE oedema, AmE edema
inizia ad imparare
obrzęk (+1 inne znaczenie)
otorrhagia
inizia ad imparare
krwotok z ucha
percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA
inizia ad imparare
przezskórna angioplastyka wieńcowa
pie
inizia ad imparare
rozedma śródmiąższowa płuc (+7 innych znaczeń)
pre-op
inizia ad imparare
informal zabiegi przedoperacyjne (+1 inne znaczenie)
pulmonalis
inizia ad imparare
płucny
retrosternal
inizia ad imparare
zamostkowy
scrofula
inizia ad imparare
skrofuloza
space sickness
inizia ad imparare
choroba kosmiczna
supersensitive
inizia ad imparare
nadwrażliwy (+1 inne znaczenie)
thrombocytosis
inizia ad imparare
trombocytoza, nadmierna ilość płytek we krwi
turgidity
inizia ad imparare
obrzmienie (kończyn) (+2 inne znaczenia)
venous
inizia ad imparare
żylny (+1 inne znaczenie)
BrE anaesthetics, AmE anesthetics
inizia ad imparare
anestezjologia
amyotrophic lateral sclerosis, ALS, informal Lou Gehrig's disease
inizia ad imparare
stwardnienie zanikowe boczne
Asperger's syndrome
inizia ad imparare
zespół Aspergera
azoospermia
inizia ad imparare
azoospermia, brak plemników w nasieniu
binuclear
inizia ad imparare
dwujądrowy, dwujądrzasty
bone cancer
inizia ad imparare
rak kości
bullation
inizia ad imparare
obrzęk (+1 inne znaczenie)
cerebrospinal
inizia ad imparare
mózgowo-rdzeniowy
cirrhosis
inizia ad imparare
marskość wątroby
community care
inizia ad imparare
opieka pozaszpitalna
coronary artery bypass surgery, (abbreviation) CABG, informal heart bypass
inizia ad imparare
pomostowanie aortalno-wieńcowe, bypass
cystoscopic
inizia ad imparare
cystoskopowy (o badaniu)
delivery suite
inizia ad imparare
informal porodówka
diaschisis
inizia ad imparare
diaschiza
dropsy
inizia ad imparare
puchlina, obrzęk niezapalny
economy class syndrome
inizia ad imparare
zespół zakrzepu krwi (z powodu długotrwałego siedzenia w ciasnym fotelu)
encephalic
inizia ad imparare
encefaliczny, mózgowy
epidemiologist
inizia ad imparare
epidemiolog
eye surgeon
inizia ad imparare
chirurg oczny
fulminant
inizia ad imparare
piorunujący (przebieg choroby)
gleet
inizia ad imparare
zapalenie cewki moczowej towarzyszące zaawansowanej rzeżączce (+1 inne znaczenie)
BrE haemostasis, BrE haemostasia, AmE hemostasis, AmE hemostasia
inizia ad imparare
hemostaza (zatamowanie krwawienia, zatrzymanie obiegu krwi)
hemiplegia
inizia ad imparare
porażenie połowicze, hemiplegia
homograft
inizia ad imparare
przeszczep wewnątrzgatunkowy
hypogonadism
inizia ad imparare
hypogonadyzm, niedoczynność gonad
incidence rate
inizia ad imparare
wskaźnik zachorowalności, zapadalność
intrauterine device, IUD
inizia ad imparare
wkładka wewnątrzmaciczna, spirala domaciczna
knock-knee
inizia ad imparare
kolano koślawe
local agent
inizia ad imparare
czynnik o działaniu miejscowym
menopausal
inizia ad imparare
klimakteryczny, w okresie przekwitania
BrE multicentre study, AmE multicenter study
inizia ad imparare
badanie wieloośrodkowe
neurogenic
inizia ad imparare
neurogenny
BrE oedematous, AmE edematous
inizia ad imparare
obrzęknięty
otorrhoea
inizia ad imparare
wyciek z ucha
perforation
inizia ad imparare
technical pęknięcie, perforacja (+3 inne znaczenia)
pigeon chest, keeled chest, chicken chest
inizia ad imparare
kurza klatka piersiowa (z wypukłym mostkiem)
precancerous
inizia ad imparare
przedrakowy
pulmonary, pulmonic, pneumonic
inizia ad imparare
płucny
retroviral
inizia ad imparare
retrowirusowy
scrofulous
inizia ad imparare
skrofuliczny (+1 inne znaczenie)
spasticity
inizia ad imparare
spastyczność (zaburzenie ruchowe)
supination
inizia ad imparare
rotacja zewnętrzna
thrombus
inizia ad imparare
zakrzep
tussis
inizia ad imparare
kaszel
ventilate
inizia ad imparare
technical dotleniać (+2 inne znaczenia)
anal retention
inizia ad imparare
zatrzymywanie stolca
anabolic
inizia ad imparare
anaboliczny
asphyxial
inizia ad imparare
zamartwiczy
azoturia
inizia ad imparare
azoturia (zwiększone wydalanie azotu w moczu)
biohazard
inizia ad imparare
coś niebezpiecznego dla człowieka i środowiska, zagrażającego zdrowiu pochodzenia naturalnego (+2 inne znaczenia)
bone scan
inizia ad imparare
scyntygrafia kości
burns unit
inizia ad imparare
oddział oparzeń
cerebrospinal fluid, CSF
inizia ad imparare
płyn mózgowo-rdzeniowy
cirrhotic
inizia ad imparare
marski
AmE community health center
inizia ad imparare
darmowy ośrodek zdrowia (w Kanadzie)
coronary catheterization
inizia ad imparare
koronarografia, angiografia tętnic wieńcowych
cystoscopy
inizia ad imparare
cystoskopia, wziernikowanie pęcherza moczowego

Devi essere accedere per pubblicare un commento.